Imperialismen & afkolonisering

By Hulken
 • Sepoy-oprøret

  Oprør mod det britiske styre i Indien
 • Imperialismen begynder

  I 1870 startede imperialismen, hvor England og Frankrig konkurrerede om at på kontrol over Afrika og Asien. Industrialiseringen kom til England før Frankrig, hvilket resulterede i at England havde den største magt. Tyskland og Italien prøvede også at komme til magten.
 • Indien = kejserrige

  Indien som kejserrige under den engelske krone
 • Kravet på Afrika og Sydøstasien

  Der var kamp om Afrika og Sydøstasien, hvor mange af de europæiske regeringer erklærede krav på næsten hele Afrika, Sydøstasien og øerne i Stillehavet. Enten i form af direkte besiddelse eller som krav om at få området anerkendt som indflydelsessfære.
 • Berlinkonferencen

  I 1884 til 1885 regulerede Berlinkonferencen europæisk kolonisering og handel i Afrika. Derfor var der øget interesse blandt europæiske stormagter for at kolonisere Afrika fra slutningen af 1870-erne førte til et ønske om at definere nogle regler for, hvordan kapløbet om Afrika skulle foregå og til at definere deres respektive interesser så langt som muligt.
 • Den Indiske Nationalkongres

  Oprettelse af den Indiske Nationalkongres. Partiet dominerede selvstændighedskampen mod briterne.
 • Uenighed om de koloniserede området

  1890 var der ikke mange områder tilbage at kolonisere, og for at holde på områderne, måtte landene bosætte dem, for at andre ikke skulle kunne gøre krav på dem. Der var ligeledes en voksende griskhed mellem stormagterne. Der var nu kun en lille del af verden tilbage at slås om. Når stormagterne derfor nu ekspanderede, stødte de sammen med andre stormagter, og det medførte voldsomme begivenheder, hvor stormagterne var på randen af krig pga. uenighed om løsningen af kolonistridigheder.
 • Kravet om selvstyre

  Indien kræver selvstyre.
 • 1. Verdenskrig

 • Ulydighedskampagne startes af Gandhi

  Gandhi startede i 1919 i Indien en ulydighedskampagne og boykot mod den engelske kolonimagt for at opnå selvstyre. Gandhi blev Kongrespartiets leder, men var gentagne gange fængslet af englænderne. Han organiserede mange aktioner baseret på Satyagraha el. "passiv modstand" (ofte betegnet som civil ulydighed). I 1930 ledede han en 400 km lang march til havet for at demonstrere mod regeringens saltmonopol.
 • FN oprettes

  Forenede Nationer (forkortes FN) er en verdensorganisation, der blev dannet efter 2. verdenskrig den 24. oktober 1945 af 51 stater. Organisationen havde det formål at forhindre en verdenskrig i at opstå nogensinde igen. Menneskerettighederne er blevet formuleret i FN.
 • Afkolonisering

  Indledtes med de store asiatiske landes uafhængighed: Indien/Parkistan i 1947 og Indonesien i 1949.
 • Indiens uafhængighed

  England havde koloniseret Indien indtil 1947. Indien fik sin uafhængighed, og det blev delt i to stater med Indien på den ene side og Pakistan på den anden. Grundet forskellige trosretninger befandt nogle dele af befolkningen sig i den forkerte stat. Det medførte en udvandring fra både Indien og Pakistan, som resulterede i drab. Pakistan blev delt i øst og vest, hvor den østlige del senere blev til en selvstændig stat, Bangladesh. Begge lande har op til flere gange været i krig over Kashmir.
 • Gandhi dør

  Gandhi blev skudt af en modstander, der var imod forsoning med muslimer.
 • Frankrig taber indokinakrigene

  Frankrig taber indokinakrigene og mister derfor nogle af deres sidste tilbageværende kolonier. Det var utrolig svært for Frankrig at føre krig både pga økonomiske årsager (langt fra landet samt våben osv), miljø, terræn og krigsførelsen.
 • Befrielsens årti i det sydlige Afrika

  Her blev selvstændigheden først opnået efter en langvarig befrielseskamp. Portugal var for fattigt og svagt til at kunne håbe på fortsat dominans , og først efter ti års revolutionær befrielseskamp - og politiske ændringer i Portugal i 1974 - opnåede Angola, Moçambique og Guinea-Bissau selvstændighed.
 • Zimbabwe bliver selvstændigt og slutningen på afkoloniseringen

  Befolkningen i Zimbabwe (Rhodesia) erklærede uafhængighed fra Storbritanien i 1965, uden at blive anerkendt af nogen anden stat. Både der og i Namibia, var en befrielseskamp derfor nødvendig. Zimbabwe blev således først frit og opnåede sort flertalsstyre i 1980.
  Stort set hele verden var blevet afkoloniseret på dette tidspunkt.