Engelsk ekspansion

 • Oprettelse af Østindiske kompagni

  England starter deres interesse i afsætningsmarkeder i Indien.
 • Storbritannien forenes

  Storbritannien forenes
  Englands forenes med Skotland
 • Slaget ved Plassey

  England sejrer over Frankrig, dermed sikrer England sig "rettighederne" til Indien.
 • Britisk dronning får hele magten.

  Den britiske dronning overtog de sidste magtbeføjelser over østindien.
 • Suez-kanalen åbnes

  Suez-kanalen blev åbnet for at mindske vejen til Indien fra England. Hermed kunne England transportere deres kolonialvarer fra Indien.
 • Victoria bliver Kejserinde over Indien

  Victoria bliver Kejserinde over Indien
  Symbol på den Engelske magt i Indien
 • Ghandi vender hjem til Indien

  Mohandas K. Gandhi var blevet uddannet advokat i England. Her havde han indset hvor vigtigt det var at indvolvere musilmerne i kampen for selvstyre.
 • Massakren i Amritsar

  Demonstration nedkæmpes af den britiske hær. 380 mennesker dræbes og 1200 såret. Denne begivenhed styrkede kampen mod det britiske styre.
 • Den Indiske arbejderklasse bliver aktive i samfundet.

  1920, starten på nationalistbevægelsen i Indien, denne kom i forbindelse med industrialiseringen.
 • Fredelig kampagne

  Der blev som modsvar til massakren lancerede "Det Indiske Kongress parti" med Ghandi i spidsen en fredelig kampagne. Denne kampagne afslørede den magt som "Det Indiske Kongress parti" havde. Kampagnen var baseret på et ikke-volds princip og boykot af engelske varer, samt passiv accept af straffeforanstalninger.
 • Størrelsen af det britiske imperium til slut.

  Det britiske imperium nåede op på 458 mio. mennesker i år 1922 og 33mio. km². Der var dannet et ordsprog der lød:
  "solen aldrig går ned over det Britiske Imperium"
  Dette gav også god mening da det britiske imperium dækkede 1/3 af jorden og var 1/4 af jordens befolkning.
 • Endnu en Kampagne

  I 1930-34 gennemførtes en ny kampagne. Her var uafhængighed kerneværdien. "Det Indiske Kongress parti" fik de fattige til at støtte sagen, ved at stille konkrete krav, der vedrørte de fattige, sådan at forholdene skulle forbedres. Kvinderne deltog også aktivt i demonstrationerne. På grund af den passive holdning til straffe flød fængslerne over. Ghandi stod som leder for bevægelsen og stod over briterne da 2. verdenskrig brød ud og briterne ikke havde anet at gøre end at forlade Indien.
 • Indien opnår selvstændighed

  Indien opnår selvstændighed
  Briterne trækker sig tilbage fra Indien, der deles i to selvstændige stater Parkistan og Idien. Parkistan blev dannet på basis af at samle muslimerne i et land opdelt i to regioner Øst- og Vestparkistan. Idien bestod stadig af et utal af forskellige kulturer og religioner.