Images

Europa og verden 1500-1800

 • Aug 13, 1415

  1415

  portugal erobrer den havnebyen Ceuta, Marokko.
 • Aug 13, 1420

  1420 Portugeserne sejler langs Afrikas kyst

  Etablerede befæstede handelsstationer.
 • Aug 14, 1453

  tyrkerne erobrede Konstantinopel

  Efter 1453 var der intet Romerrige tilbage.
 • Aug 13, 1488

  1488

  Portugeserne runder Afrikas sydspids,det blev døbt "Kap det gode håb". Portugeserne havde dermed fundet ind i det Indiske Ocean, her hyrede de tjenestevillige arabiske navigatører.
 • Aug 13, 1492

  1492

  Spanien indtager Granada. Columbus opdager mellem - og Sydamerika, Som han mente var Indien. Grundet at han sejlede for langt til vest.
 • Aug 13, 1500

  vasco de Gama 1500

  Vasco De Gama kommer til indien, rejsen tog to år.
 • Aug 13, 1500

  1500 - europæiske søfarer og opdagelsesrejsende

  Europæernes opdagelsesrejser grundlaget for europæernes efterfølgende dominans i verden. Nord- og SydAmerika blev koloniseret af europæer. Verdensdelene blev bundet sammen af europæerne og på deres betingelser.
 • Aug 13, 1500

  1500 - europæernes ekspansion

  Europæernes opdagelsesrejser og ekspansion udgik fra Portugal og Spanien, i 1400- til begyndelsen af 1500-tallet.
  - Udspring af den middelalderlige korstogstradition. Ekspeditionerne var rettet mod muslimerne. Reconquistaen - var de kristnes generobring af Spanien og Portugal. Humanistens dyrkelse - gav kendskab til grækernes geografiske viden, hvilket førte til Columbus' søfartsrejse til "Indien"
 • Aug 13, 1511

  erobringen af Malakka

  Portugeserne erobrede byen Malakka, de fik kontrol over Malakkastrædet som var den vigtigste søvej til Kina, de indonesiske øer og Molukkerne.
 • Aug 13, 1515

  1515-1557

  I 1515 nåede Portugeserne Kinas, men her stødte de på markant modstand fra den kinesiske kejser, som udelukkede handel fra Kina.
  det var først i 1557 at de fik sig forhandlet frem til en tilladelse, så de kunne etablere en handelsstation på halvøen Macao.
 • Aug 13, 1517

  systematiseret slavehandel

 • Nederlænderne tager over i 1600-tallet

  Da det nederlandske Ostindiske Kompagni blev dannet i 1602, var Nederlandene den dominerende handels- og søfartsnation i Nordeuropa, og i begyndelsen af 1600-tallet fortrængte nederlændernes Ostindiske Kampagni systematisk portugeserne fra deres vigtigste asiatiske besiddelser, herunder krydderiøerne i Kina. I midten af 1600-tallet havde nederlænderne skabt sig et imperium. med Djakarta.
 • den første engelske koloni i jamestown Virginia

  den fandt en overlevelsesmulighed i dyrkning af tobak
 • 1608-1642

  de franskekoloni grundlæggelser var st. Lawrence floden, hvor franskmændene grundlagde Qubec i 1608 og Montreal i 1642
 • Grundlæggelse af Massachusetts

 • DK etablerede en befæstet slavehandelsstation på Guldkysten

  Danmark satte sig i besiddelse på 3 sukkerproducerende øer i Vestindien. Skt. Thomas, Skt. Jan og Skt. Croix
 • den franske sømagt knækket

 • Den store kolonikrig 1755- 1763

  Grundlaget til krigen var interessemodsætninger i Nordamerika.
  Bragte Frankrig og England i krig med hinanden. De franske besiddelser udgjorde en indkredsning af de engelske kolonier på østkysten og forhindrede en udviddelse af de engelske kolonier mod vest. 1754.1755 var de første krigsforhandlinger
 • 1759- 1760

  erobrede englænderne de franske hovedbyer. Quebec og Montreal
 • 1780'erne

  der blev rettet kritik imod slaveri som institution.
 • Danmark forbød slavehandel

  Men det var først i 1803 der skete en forandring. Reglen med forbydning af slavehandel fik virkning i 1803. dog fortsatte slvehandel langt længere op i 1800-tallet
 • Verdenskrigenes betydning;

  Hyldest af national selvbestemmelsesret og demokrati som universelle værdier. Kommet til udtryk ved fredsslutningen efter første verdenskrig og under anden verdenskrig - USA og Storbritannien havde gjort disse til principper til selve målet med krigen i lanterhavserklæring fra 1941. 1941 tromlede Japans hær frem gennem Asien. Europæiske soldater, blev taget som krigsfanger og de blev behandlet brutalt. Japan fjernede den hvide koloniaministration.
 • verdenskrigenes betydning -fortsættelse

  Den indfødte befolkning skulle opleve den hvide befolkning som var af den herskende race - som ydmyget og besejret. Synet på de hvide som uovervindelige og overlegne var nu brudt. Dog behandlede Japan ikke de andre asiatiske befolkninger med ligeværdighed eller som befriede folk, nærmere som undertvungne folkeslag. Befrielsesbevægelser af de indfødte kæmpede mod japanerne. Befrielsesbevægelsen gav ikke sind til at genetablere kolonien efter krigen.
 • Afkoloniseringen

  Anden verdenskrig kom til at indvarsle afslutningen på Europas koloniherredømme. I perioden 1945-1965 nåede langt de fleste kolonier selvstændighed, og antallet af selvstændige stater fordobledes.
  Kolonimagten og repræsentanterne for kolonien forhandlede sig frem til en aftale om uafhængighed.
  Og i andre tilfælde forsøgte kolonimagten at fastholde sit herredømme.
  Resulterede i årelange kolonikrige.
 • Afkoloniseringens første fase 1945 - 1954

  Afkoloniseringens første fase fra 1945-1954 bragte uafhængigheden til landene i Asien, Mellemøsten, som var højtudviklede kulturer med egen litteratur, kunst, religion osv. i midten af det. 20. århundrede var de også økonomisk og med hensyn til infrastruktur langt stærkere udviklet end flertallet af afrikanske kolonier.
  Indiens overgang til uafhængighed var vigtigst, Storbritannien gav afkald på hovedhjørnestenen.
 • Afkoloniseringens anden fase1956 - 1966

  Afkoloniseringen af Afrika. De fleste afrikanske lande blev uafhængig i denne tidsperiode. Afkoloniseringens anden fase.
  1930'erne til 1950'erne en betydelig udvandring af europæere til Afrika - skærpede modsætningsforholdet til kolonimagten.
  Løsrivelsensprocessen bredte sig - en process som ikke kunne standses. Prøvede at forhindre de indfødte i at overtage magten. I midten af 1960'erne var det dog kun Portugal der havde kolonier i Afrika.
 • Afkoloniseringens tredje fase 1975 - 1994

  Resterne af de europæiske kolonialisme forsvandt.1994 afrika fik politisk demokrati, de sorte var ligeberettigede med de hvide.Nationalismen og national selvbestemmelse.Den kultur- og racebestemte diskrimination var selvfølgelig voldsomt ydmygende og understøttede den indfødte befolknings opfattelse af, at moderlandet udbyttede kolonierne. Eksportorienterede - plantager, miner, og industrielle virksomheder såsom jernbaneselskaber, banker, telefon- og telegrafselskaber.