Tema 1: De danske tropekolonier

 • Trankebar bliver dansk i 1620

  Trankebar bliver dansk i 1620
 • Guldkysten bliver en dansk koloni i 1661

  Guldkysten bliver en dansk koloni i 1661
  Det danske fort Christiansborg bliver bygget.
 • Dansk Vestiinden bliver etableret i 1666

  Dansk Vestiinden bliver etableret i 1666
 • St. Thomas bliver besat i 1666

  Danske søfarende besætter St. Thomas.
 • Danskerne gør krav på St. Jan

  Før danskerne kommer, er St. Jan øbeboet.
 • Slaverne erobrer St. Jan i 1733.

  Der er et stort slaveoprør på St. Jan og i november lykkedes det slaverne at erobre øen. Nogle måneder efter blev øen erobret tilbage, og oprøret blev straffet med hård hånd.
 • Staten køber St. Croix af franskmændende i 1733

 • Den danske stat overtog administrationen af øerne i 1755.

  Før havde Vestindisk Kompagni administreret Dansk Vestindien.
 • Fremgang i dansk handel

  Fremgang i dansk handel
  I 1780'erne og 90'erne var der stor fremgang i den danske kolonihandel.
 • Danmark forbyder slavehandel i 1792

  Danmark forbyder slavehandel i 1792
  I oplysningenstiden begyndte folk at sætte spørgsmåltegn ved slavehandlen.
 • Lov om forbud af slavehandel bliver udstedt i 1792

  Lov om forbud af slavehandel bliver udstedt i 1792
  Christian d. 7. bestemte denne lov om at al dansk slavehandel på de afrikanske kyster skulle forbydes. Men dette forbud ville først træde i kraft om 10 år, og på den måde kunne "planterene" nå at købe slaver nok til at blive selvforsynende.
 • Slavehandel bliver forbudt på Vestindien i 1803

  Slavehandel bliver forbudt på Vestindien i 1803
  Man mener, at omkring 100.000 sorte slver blev transporteret fra Afrika til Vestindien under dansk flag.
 • Afrikansk slavehandel bliver forbudt i Danmark i 1803

  Afrikansk slavehandel bliver forbudt i Danmark i 1803
  Slavehandel er nok forbudt, men det er slaveriet ikke. De dansk vestindiske øer er nu bare selvforsynede af slaver.
 • Danmark mister den danske flåde i 1807

  Danmark mister den danske flåde i 1807
  Danmark må overgive flåde, inklusive handelsflåden, til England som resultat af Napoleonskrigene.
 • Danmark deltager i Napoleonskrigene i 1807

  Danmark deltager i Napoleonskrigene i 1807
  Det sætter en stopper for Danmarks fremgang inden for handel.
 • Danmark må afstå Norge til Sverige i 1814

  Danmark må afstå Norge til Sverige i 1814
 • De frie slaver fik nu samme rettigheder som hvide i 1834

  De frie slaver fik nu samme rettigheder som hvide i 1834
 • Trankebar bliver solgt til Storbritannien i 1845

  Trankebar bliver solgt til Storbritannien i 1845
 • Børn af slaver bliver født som frie fra 1847

  Før, når slaver fødte børn på Dansk Vestindien, var de bestemt til at være slaver også. Nu blev det ændret, og nyfødte var frie fra fødslen.
 • Kolonierne på Guldkysten blver solgt til Storbritannien i 1851

  Kolonierne på Guldkysten blver solgt til Storbritannien i 1851
 • Charlotte Amalie havde 11.161 indbyggere i 1855

  Charlotte Amalie havde 11.161 indbyggere i 1855
  Charlottte Amalie var St. Thomas' hovedstad, og ansås nu for en anselig by.
 • Dansk Vestindien bliver solgt til USA i 1916

  Dansk Vestindien bliver solgt til USA i 1916