Vestindien havn

Danmark som kolonimagt

 • Danmark erhvervede sig en koloni i Inden: Trankebar

  Danmark erhvervede sig en koloni i Inden: Trankebar
 • Vestindien bliver dansk koloni

  Vestindien bliver dansk koloni
 • Grønland bliver udsat for dansk kolonisering

  Grønland bliver udsat for dansk kolonisering
 • Dansk forbud mod slavehandel bliver vedtaget

  Dansk forbud mod slavehandel bliver vedtaget
  1792 kom der i Danmark et forbud imod slavehandel.
  Danmark som stat deltog ikke i kapløbet om de oversøiske imperier, men alligevel på en måde. Der var mange danskere, som deltog i form af arbejde, som lejesoldater, søfolk, handelsmænd, plantagebestyrere og missionærer. 20% af alle tjenestemænd i Belgisk Congo i 1908 var skandinavere. Derudover var mange danskere ansat som kaptajner og styrmænd på skibe, som fragtede den belgiske kolonimagts varer ad Congofloden.
 • Den danske stat reduceres fra at være en mellemstor, til at være en lille europæisk magt

  Den danske stat reduceres fra at være en mellemstor, til at være en lille europæisk magt
  Efter at Danmark blev inddraget i Napoleonskrigene og kom til at tilhøre den tabende part, erobrede briterne den danske flåde, inklusiv handelsflåden i 1807. Danmark blev efterfølgende i 1815 reduceret fra at være en mellemstor magt, til blot at være en lille europæisk magt. Hverken den enevældige stat eller storkøbmændene kunne overvinde dette knæk. Udover tabet af flåden i 1807, måtte den danske konge afstå Norge til Sverige i 1814. Statsbankerotten i 1813 var endnu en følge af tabet af krigen
 • Danmarks koloni i Indien blev solgt til Storbritannien

  Danmarks koloni i Indien blev solgt til Storbritannien
 • Danmarks koloni i Vestafrika blev solgt til Storbrittanien

  Danmarks koloni i Vestafrika blev solgt til Storbrittanien
 • Den danske stats territorium blev stærkt reduceret

  Den danske stats territorium blev stærkt reduceret
  Danmark tabte krigen i 1864 til Det Tyske Forbund, og mistede store dele af det nuverende Sønderjylland
 • Dansk Vestindien bliver solg til USA

  Om salget af øerne til USA
  Øerne Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan har siden da været kendt under navnet U. S. Virgin Islands, eller på dansk: De amerikanske Jomfruøer. USA erhvervede øerne, fordi de havde strategisk interesse i første verdenskrig. I dag er de først og fremmest kendt som turistdestination.
  Før salget af øerne til USA, var der folkeafstemning om salget af ørene i Danmark i 1916. Øernes indbyggere blev ikke spurgt om deres holdning til salget, men fik dog 10 år til at beslutt
 • FN bliver dannet

  Dannelsen af FN sørgede for, at når man skrev under på FN’s charter, så ville man samtidig skrive under på, at administrerede man et ikke-selvstyrende område, altså en koloni, så forpligtede man sig også til at udvikle det område, så det kan ende med at opnå selvbestemmelse og blive selvstyrende. Indtil dette skete, skulle man indsende rapporter til FN om hvordan udviklingen af området foregik.