Historie

 • Mar 21, 1400

  Kinesiske kejser havde udsendt store flådeekspeditioner

 • Mar 21, 1490

  Spanien forsøgte at finde en søvej til Indien.

 • Apr 8, 1490

  Spanien forsøger at finde en søvej til Indien

 • Mar 21, 1492

  Arabernes sidste bessidelse i Spanien var nu indtaget.

 • Mar 21, 1492

  Columbus går i land på Bahama øerne.

 • Apr 8, 1492

  Granada blev tilbage erobret af Spanien

 • Mar 21, 1493

  Tordesilas traktaten blev indgået

  De to rivaliserende lande (Spanien og portugal) forhandlede sig frem til en skillelinje mellem portugesisk og spansk skillelinje rundt omkring i verden.
 • Mar 21, 1497

  Giovanni Caboto og John Cabot Nåede frem til noramerikas kyst

 • Mar 21, 1500

  Cabral opdagede Brasiliens østkyst

 • Apr 8, 1500

  Cabral erklærede Brasilien som Portugisisk koloni

 • Apr 8, 1500

  Tobaksrygning blev overtaget af indianerne

 • Mar 21, 1502

  Udgivelse af bogen Novus Mundi (Den nye verden) (Amerigo Vespucci)

 • Apr 8, 1517

  Indførsel af afrikanske slaver til f.eks. Spanien

 • Mar 21, 1519

  Amerigo tog afsted med 5 skibe med 237 mand.

 • Apr 8, 1519

  Hernan Cortes iværksatte en ekspedition ind i Mexico hvor han stødte på Aztekertiget

 • Mar 21, 1520

  Amerigos skibe rundede som den første nordamerikas sydspids

  Ramte også Fillipinerne og Molukkerne
 • Apr 8, 1520

  Fordrev Aztekerne spaniere

 • Apr 8, 1521

  Cortes generobre Azteker riget

 • Mar 21, 1522

  Hans skib når tilbage til Spanien, men kun med 18 mand.

 • Apr 8, 1532

  Atahualpa blev taget til fange

 • Apr 8, 1542

  indianerne fik status som spanske undersåtter

 • Mar 21, 1550

  Europæiske stater fik tilladelse til at etablere handelsstationer på Kinas kyst

 • Apr 8, 1550

  Mange rigdomme blev hentet i Amerika af spanierne

 • Nederlandene tager over i 1600 tallet

 • ca. 250.000 kg sølv eksporteret fra Amerika til Spanien årligt

 • Den indianske befolkning på de vest indiske øer udryddet

 • De europæiske stater etablerere befæstede handelsstationer ved Afrika's vestkyst

 • Slave handlen tog fart

 • Det nederlandske Ostindiske kompagni

 • Denførste engelske koloni, James Town, blev etabeleret

 • Franskmændene grundlagde Quebech

 • Dansk Ostindisk kompagni

 • Danske kompagni havde held til at få etableret en befæstet handelstation. (Trankebar)

 • Grundlæggelse af Massachusetts

 • Vigtigste engelske støttepunkter (Madras(1639) og Bombay(1661))

 • Franskmændene grundlagde Montreal

 • Europæerne underlagde sig det nuværende Indonesien.

  Det japanske og kinesiske rige holdt sig uden for indflydelse af europæerne.
 • Befolkningstallet er oppe på 60.000 i de nord amerikanske kolonier

 • Danmark etabelerede en befæstet slavehandlesstation i det nuværende Ghana

 • Fransk Ostindisk kompagni

 • Vigtigt fransk støttepunkt (Pondichery)

 • Franskmændene nåede ned til den mexicanske havbugt

  hvor de i 1718 grundlagde New Orleans
 • De europæiske byers tiltrækningskraft voksede

  Det indinske stormogulrige var i opløsning, og kontinentet blev plaget af konflikter mellem forskellige feudale fyrster og mellem hinduer og muslimer.
 • Sukker blev en særdeles uhyre eftertragtet vare

 • 19.000 indbyggere i Canada

  i 1756 var tallet 70.000
 • 2 europæiske stormagter var godt i gane med at opbygge egentligte emperier

 • Over 1.000.000 indbyggere i nord amerikanske kolonier

 • Kritik imod slaveriet

 • Danmark forbyder slavehandel

 • Ikke mere end 50.000 europæere i Asien (Niels Steensgaard)

 • Nogle europæiske stater begyndte at forbyde slavehandel

 • Europæerne fik alligevel lidt indflydelse inden for Kinas grænser.