Europa og verden

 • Mar 14, 1406

  Oversættelse af Ptolemæus' geografiske viden

  Ptolemæus arbejde fra Alexandria findes og oversættes til latin.
 • Mar 14, 1415

  Portugiserne erobrer Ceuta

  Portugiserne erobrer, under ledelse af Henrik Søfareren, havnebyen Ceuta.
 • Mar 21, 1420

  Portugisiske ekspeditioner ned langs Afrikas kyst begynder

 • Apr 8, 1433

  Kinesernes færd

  Kineserne udforsker de omkringliggende have, men indstiller rejserne i 1433 idet man mente de andre lande ikke havde noget at tilbyde Kina.
 • Mar 21, 1488

  Runde Afrikas sydspids

  Portugiserne runder den Afrikas sydspids og døber det "kap det gode håb"
 • Mar 21, 1492

  Columbus rejse

  Christoffer Columbus påbegynder sin rejse til det "nye kontinent". Det var meningen at han skulle til Indien, men han kom til Amerika i stedet.
 • Apr 8, 1492

  Tordesillatraktaten

  Tordesillatraktaten indgås i 1492 og fastslår at området vest for Atlanterhavet er af spansk interesse mens området øst herfor er portugisisk. Traktaten revideres i 1494.
 • Apr 8, 1497

  John Cabot finder Nordamerika

  John Cabot når frem til Nordamerikas østkyst og man indser at Colombus ikke havde ret.
 • Mar 21, 1498

  Vasco da Gama kommer til Indien

  Som den første europæriske søfarer nogen sinde når Vasco da Gama Indien
 • Apr 8, 1500

  Cabral når Brasilien

  Portugiseren Cabral når Brasiliens østkyst selvom han i virkeligheden var på vej mod Indien.
 • Apr 8, 1500

  Spaniens indkomster

  Gennem noget af 1500-tallet og hele 1600-tallet eksporteres store mængder sølv fra Sydamerika til Spanien som bliver en af deres største indkomster overhovedet.
 • Apr 8, 1502

  Udgivelsen af "Novus Mundi"

  PÅ baggrund af Amerigo Vespuccis opdagelser i Nordamerika konkluderer han at der er tale om et nyt kontinent og at det altså ikke er Indien. Dette fastslås i hans bog "Novus Mundi" (Den Nye Verden).
 • Mar 21, 1509

  Slaget ved Diu

  Den egyptiske flåde forsøger at bryde portugisernes søherredømme, men knuses af de europæriske kanoner
 • Mar 21, 1510

  Erobring af Goa

  Portugiserne kommer i besiddelse af den vigtige indiske by Goa der lå på landets vestkyst.
 • Mar 21, 1511

  Erobring af Malakka

  De fik hermed kontrol over Malakkastrædet som er den vigtigste søvej til Kina og de krydderiproducerende Indonesiske øer
 • Mar 21, 1515

  De første portugisiske skibe når Kina

  Den kinesiske kejser er dog ikke imødekommende og udelukker dem fra handel
 • Apr 8, 1517

  Afrikanske slaver

  Der er nu tale om en reel systematisering af slaveriet fra Afrika. Dette grundes at spanierne mangler arbejdskraft til at høste sukkerrør.
 • Apr 8, 1519

  Cortes' møde med indianerne

  Hernan Cortes iværksætter sin ekspidition i Mexico hvor han støder på Aztekerriget, hvor Cortes forbløffes over deres bygninger og veludviklede samfund.
 • Apr 8, 1520

  Spanierne fordrives i Mexico

  Grundet spaniernes tilfangetalgelse af aztekernes leder Montezuma går de til modangreb hvor det lykkedes dem at fordrive spanierne.
 • Mar 21, 1521

  Magellans rejse

  Magellan runder Kap Horn som den første nogen sinde. Han vender hjem i 1522 med alvorlige tab, herunder han egen død.
 • Apr 8, 1521

  Cortes vender tilbage

  Året efter veder Cortes tilbage til Mexico med forstærkninger og de indtager byen hvormed de kom i besiddelse af Mexico.
 • Apr 8, 1530

  Pizarro i Sydamerika

  Frencisco Pizarro trænger ned langs Sydamerikas kyst med få hundrede mænd hvor han kommer i kontakt med inkaerne.
 • Apr 8, 1532

  Atahualpa tilfangetages

  Tronfølgeren Atahualpa mødes med spanierne hvor han tages til fange. Spanierne kræver en stor løsesum for ham som betales hvorefter de alligevel slår ham ihjel.
 • Apr 8, 1542

  Den spanske magt

  Spanierne fremfærd i Sydamerika fører gennem den stærke dominans til at de indfødte får status som undersåtter af Kejser Karl d. 5.
 • Mar 21, 1557

  Handelsstation i Kina

  Den første handelsstation i Kina, på halvøen Macao.
 • Det hvide guld

  Sukker bliver mere og mere eftertragtet og bliver i Europa tilmed kaldt det hvide guld grundet dens store værdi.
 • Det Ostindiske Kompagni

  Det nederlandske Ostindiske Kompagni dannes og er i denne periode den dominerende sømagt.
 • Første engelske koloni i Nordamerika

  Den første koloni i Nordamerika etableres i Jamestown i Virginia.
 • Danske handelsstation i Trankebar

  Det danske kompagni etablerer en befæstet handelsstation i Trankebar, senere fik de flere støttepunkter.
 • vigtigste engelske støttepunkter i Indien

  De vigtigste engelske støttepunkter var Madras (1639) og bombay (1661) på den Indiske østkyst
 • Danmark etablerer sig

  Danmark etablerer sig i det nuværende Ghana hvor de har en befæstet slavehandelsstation. De får desuden tre vestindiske øer: Skt. Thomas, Jan og Croix.
 • Franke støttepunkt Pondichery i indien

  Det vigtigste franske støttepunkt Pondichery oprettes i 1673 på Indiens østkyst
 • europæriske byer vokser

  det europæriske byers tiltrækningskraft tiltog pga. det indiske stormogul var i opløsning.
 • opbygning af emperier

  De to eurpæriske stormagter (Frankrig og England) er i gang med at opbygge emperier på baggrund af deres befæstede handelsbyer
 • Kritik af slavehandel

  Der rettes for første gang en reel kritik af slavehanddelen, herunder behandling af slaver ved overfart og på plantager, hvor det især er England der indleder kritikken. På trods af dette fortsætter slavehandelen langt op i 1800-tallet.
 • Danmark stopper slavehandel

  Danmark forbyder slavehandelen med virkning fra 1803.