Tema 1. Europa møder verden

 • Period: 800 BCE to 476

  Antikken

 • 490 BCE

  Krigene mellem det store persiske rige og de græske bystater starter

 • 479 BCE

  De græske bystater besejrer det store perserrige

 • 479 BCE

  Grækerne besejrer perserriget i et afgørende slag.

 • 449 BCE

  Perserriget og de græske bystater slutter fred - perserne opgav herredømmet over de græske byer i Asien

 • 440 BCE

  Parthenon-templet bygges i Athen

 • 338 BCE

  Philip af Makedonien erobrer Grækenland

 • 334 BCE

  Alexander (den Store) overtager tronen efter sin far, Philip af Makedonien.

 • 323 BCE

  Alexander den Store dør.

 • 50 BCE

  Cæsar forsøgte at standse kampene ved at gøre sig selv til diktator.

  Borgerkrig
 • 20 BCE

  Octavian Cæsars adoptivsøn, blev romerrigets første kejser under navnet Augustus.

 • 33

  Jesus af Nazaret korsfæstes

 • 61

  Romerne erobrer Storbritanien

 • Period: 98 to 138

  Romerriget nåede sit toppunkt.

  Under kejserne Trajan (98 - 117) Hadrian (117 - 138). Trajan var den sidste som gennemførte omfattende udvidelser af riget.
 • 166

  Romerne rejser til Kina, for at handle med silke.

 • 337

  Kejser Konstantin lader sig døbe. Romerriget skifter til kristendom.

 • 395

  Deling af romerriget. Romerriget blev delt op i en stabil østromerske del, med hovestad i Konstantinopel, og en mere svækket vestromersk del.

 • 476

  Den sidste vestromerske kejser blev afsat af indtrængende germanske stammer og hele den vestlige del af det gamle rige opløstes i småstater under germanske regenter.

 • Period: 476 to 1517

  Middelalderen

 • 571

  Profeten Muhammed blev født

  Profeten Muhammed blev født
 • 640

  Egypten blev erobret af islamiske arabere.

 • Period: 650 to 750

  Islams ekspansion

 • 732

  De arabiske hære blev slået i Frankrig

 • 1095

  Byzans bad om hjælp fra Vesteuropa mod de islamiske arabere og tyrkere, som truede kejserriget fra øst og syd.

 • Period: 1096 to 1099

  Første korstog fandt sted.

 • 1204

  Korstog blev brugt af Venedig som leverede skibe til transporten af tropperne, til at erobre Konstantinopel.

 • 1212

  Der samledes et børnekorstog med deltagere fra mange europæiske lande i Italien.

  De kom dog aldrig afsted og måtte vende hjem.
 • 1244

  Jerusalem blev aldrig en stabil kristen stat, og mistede de kristne i byen for sidste gang.

 • 1258

  Kalifatet i Bagdad blev totalt ødelagt.

 • 1261

  Indtil 1261 opretholdt man et vesteropæisk styre i Byzans.

 • 1307

  Tempelridderne blev arresteret i Paris.

  Og i 1312 blev ordenen opløst.
 • 1368

  Den store kinesiske mur blev bygget.

 • 1405

  Zheng Hes første ekspedition tager af sted.

 • Period: 1405 to 1433

  Zheng Hes store ekspeditioner.

 • Period: 1421 to 1422

  Zheng Hes 6. ekspedition besøger i løbet af 2 år 36 lande langs Det Indiske Ocean.

 • 1424

  Den kinesiske kejser, der havde startet de store ekspeditioner dør.

 • 1433

  Den kinesiske kejser forbød alt skibsfart, bortset fra kystsejlads.

 • 1433

  Den kinesiske kejser beslutter at stoppe de store kinesiske ekspeditioner.

  Rejser til udlandet bliver forbudt. Med tiden bliver der indført dødsstraf for at bygge store skibe.
 • 1450

  Portugiserne var nået til Cap Verde.

 • 1453

  Tyrkerne erobrede Konstantinopel, som derefter fik navnet Istanbul.

 • 1453

  Osmannerriget erobrede Konstantinopel.

 • 1488

  Portugiserne rundede Afrikas sydspids.

 • 1492

  Den sidste muslimske konge blev fordrevet fra Granada.

 • 1492

  Christoffer Columbus fik til opgave at finde en vestlig rute til Indien.

  Christoffer Columbus fik til opgave at finde en vestlig rute til Indien.
 • 1519

  Spanierne kom til Mexico i søgen efter guld.

 • 1531

  Spanierne kommer til Andesbjergene i søgen efter guld.

 • 1571

  De overlevende Inkaer blev angrebet og besejret i Andesbjergene.

 • Christian 4. sendte en ekspedition til Ceylon, så Danmark-Norge kunne få del i handlen i Asien.

 • Danmark-Norge grundlagde en række forter på Afrikas vestkyst (Guldkysten)

 • Sankt Thomas kom i danske hænder

 • Sankt Jan kom i danske hænder

 • Sankt Croix kom i danske hænder.

 • Period: to

  England har været i krig mod Frankrig - England har erobret Indien og store dele af Nordamerika.

 • Datidens USA vandt krigen og blev selvstændig.

 • Danmark blev det første land der forbød slavehandel

 • Forbuddet mod slavehandel træder i kraft

 • Amerikanske præsident Jackson beslutter at, de civiliserede stammers område skal koloniseres af europæiske amerikanere.

 • England i krig mod Kina - Opiumskrigen

 • Danmark solgte Trankebar og handelskontoret i Serampore til Storbritannien.

 • Slavehandel blev forbudt

 • Alaska var indtil 1867 en russisk koloni

 • USA i krig mod Spanien - USA erobrede Filippinerne, Cuba og Puerto Rico.

 • De første frihedsbevægelser grundlægges i lande som Indien, Indonesien og Egypten.

 • Danmark solgte de Vestindiske Øer til USA

 • Irak fik som det første mellemøstlige land selvstændighed.

 • Filippinerne fik selvstændighed.

 • Englænderne trak sig ud af Indien, som blev delt i et hinduistisk indien og et muslimsk Pakistan.

 • Indonesien blev selvstændigt.

 • Den sydøstlige provins "Biafra", erklærede sig selvstændig.

 • Afkolonialiseringen endte (indtil videre) Da Belize i Mellemamerika blev selvstændig.