Skærmbillede 2019 11 05 kl. 08.55.42

" De danske tropkolonier "

 • Danmark bliver en kolonimagt

  I 1600-tallet ligesom en række andre europæiske lande.
 • Slavehandel kom for alvor i gang

  I slutningen af 1600-tallet og toppede i 1700-tallet
 • 100.000 sorte slaver bliver fragtet

  Fra Afrika til Vestindien under dansk flad fra slutningen af 1600-tallet.
 • Danske Ostindiske Kompagni blev oprettet

 • Koloni: Indien, Trankebar

  Indien, Trankebar bliver til den danke koloni
 • Koloni: Guldkysten

  Guldkysten bliver den danske koloni i 1658
 • Glückstadt-kompagniet blev etableret

  Glückstadt-kompagniet var et handelskompagni etableret ved kongelig oktroj1 af 20. maj 1659
 • Der blev lagt den første grundstenen til første danske fort

  Grundstenen til det første danske fort Christiansborg på Guldkysten (i dag Ghana) blev lagt i 1661.
 • Koloni: Dansk Vestindien

  Den første egentlige danske koloni var Dansk Vestindien, som blev etableret i 1666.
 • Kompagniets privilegier overgik til Vestindisk-Guineisk Kompagni

 • Europærerne koloniseret større og større dele af Amerika

  Det sket da slavehandel toppede i 1700-tallet
 • Koloni: Grønland

  Grønland blev den seneste danske kolonisering i 1721. Indtil Grundloven i 1953 havde Grønland kolonistatus; derefter blev øen et dansk amt.
 • Slavehandel bliver forbudt i Dansk Vestindien

 • Koloni: Indien, Trankebar bliver solgt til Storbritanien

 • Koloni: Guldkysten bliver solgt til Storbritanien.

 • Koloni: Dansk Vestindien bliver solgt til USA

  Det har været en dansk koloni i 250 år
  Den danske koloni Dansk Vestindien bliver solgt til USA