Europa og verden

 • Mar 21, 1400

  Kina udforsker farvandene

  I 1400-tallet udsender kejseren af Kina en stor ekspedition i Asiens farvande og den når til Afrikas kyst.
 • Mar 21, 1415

  Portugiserne erobrer afrikansk havneby

  De erobrer Ceuta, og har let ved det fordi de har sødygtige skibe og gode våben.
 • Period: Mar 21, 1415 to

  Portugisernes handelsimperium

  Portugiserne handler med slaver i Afrika, krydderier fra Indonesien og Indien, og silke og porcelæn i Kina. I 1600-tallet bliver portugisernes handelsområde overtaget af nederlændinge, som havde det Østindiske Kompani. Det blev dannet i 1602.
 • Mar 21, 1420

  Portugisiske ekspeditioner

  Der blev sendt ekspiditioner ned langs afrikas kyst. De fik guld og slaver. Der starteede slavehandelen i Afrika som varede i 300 år frem.
 • Mar 21, 1488

  Kap det Gode Håb

  Portugiserne rundede for første gang Afrikas sydspids og fandt vejen til det Indiske Ocean.
 • Apr 8, 1492

  Tordesillastraktaten

  Spanien og Portugal delte Atlanterhavet i to, øst var portugisisk og vest var Spansk.
 • Oct 12, 1492

  Opdagelsen af Amerika

  Spanien ville finde søvejen til Indien. Sender Columbus tværs over Atlanterhavet og rammer en lille ø i Bahama-gruppen (Amerika) og han kaldte indbyggerne indianere og området Vestindien.
 • Apr 8, 1497

  Nordamerika's kyst

  Giovanni Caboto var under engelsk tjeneste og nåede frem til Nordamerikas kyst.
 • Mar 21, 1498

  Indien

  Vasco da Gama finder søvejen til Indien som den første europæer. Rejsen frem og tilbage varer 2 år.
 • Apr 8, 1500

  Brasiliens østkyst

  den portugisiske Cabral opdagede Brasiliens østkyst da han var på vej til Indien via. Atlanterhavet.
 • Mar 21, 1510

  Erobring af Goa

  Portugiserne kom i bessidelse af indiske byer, og portugiserne udstrakte deres handelsimperium videre mod øst.
 • Mar 21, 1511

  Malakka

  Portugiserne fik kontrol over Malakka og Malakkastrædet, som er en af de vigtigste søveje til Kina.
 • Mar 21, 1512

  Molukkerne

  Portugiserne fandt frem til Molukkerne som er indonetiske øer med stor krydderiproduktion.
 • Mar 21, 1515

  Kina

  De første portugisiske skibe når til Kina, men de møder modstand og kejseren af Kina udelukker dem fra handel med Kina.
 • Apr 8, 1517

  Afrikanske slaver til Amerika

  Spaniernes arbejskraftsbehov voksede og de producerede sukkerrør. De fragtede derfor afrikanske slaver til De Vestindiske Øer.
 • Apr 8, 1519

  Ekspedition i Mexico

  Hernan Cortes lavede en ekspedition til Mexico hvor han mødte aztekerne som var til stor forbløffelse for spanierne fordi der var tempelpyramider broer og pragtbygninger. Desuden tog han heste med, som de troede var hjote.
 • Apr 8, 1520

  Sydamerikas sydspids

  Portugiseren Magellan nåede frem til fillipinerne og molukkerne. der var 5 skibe og 237 mand i starten, og de blev senere til 1 skib med 18 mand da de sejlede over Stillehavet.
 • Apr 8, 1521

  Cortes erobrer Mexico

  Cortes vender tilbage i 1521 og erobrer byen, så mexico bliver underlagt Spanien.
 • Apr 8, 1530

  Sydamerikas vestkyst

  Francisco Pizarro kom i kontakt med inkaerne da han sejlede langs sydamerikas vestkyst. Spanierne erobrede inkaernes område.
 • Apr 8, 1550

  Sølv

  i midten af 1500-tallet kom der for alvor drift i spaniernes sølvminer i Amerika. Det gjorde at Spanien blev til en stormagt, og det fortsatte i 1500- og 1600-tallet.
 • Mar 21, 1557

  Macao

  Portugiserne fik forhandlet sig frem til at få en handelsstation på halvøen Macao som ligger i Kina.
 • Vestindiske Øer

  I starten af 1600-tallet kom der interesse i de Vestindiske Øer fra England og Frankrigs side hvor der blev dyrket sukker på store plantager af sorte slaver hentet fra Afrika fordi Indianerne som boede på øen alle var blevet udrydet. Sukkeret var eftertragtet og blev kaldt det hvide guld.
 • trekanthandel

  Det var en handel der bandt Europa sammen med Afrika og Amerika. Europa havde handelsstationer i Afrika og der blev transporteret slaver til Vestindien og Sydamerika, som sendte sukker, tobak og kaffe til Europa.
 • Det Nederlandske Østindiske Kompani

  Nederlændene dannede i 1602 deres kompani og overtog systematisk portugisernes vigtigste besiddelser, bl.a. krydderiøerne.
 • Danmark

  Det danske kompani etablerede handelsstationer i Trankebar i 1620, og senere andre støttepunkter ved Indiens Østkyst. Fra handelsstationerne i Indien fragtede man te, silke, bomuldstøjer, peber og andre krydderier til Europa.
 • England

  England blandede sig med handelen i Indien. De fik et vigtigt støttepunkt kaldet Madras i 1639 og et andet i 1661 kaldet Bombey. De engelske skibe opkøbte varer lokalt og fragtede dem til Europa.
 • Det nederlandske imperium

  Ca. i midten af 1600-tallet havde nederlænderne kontrol over Indonesien. De handlede både med Europa, Asien, Kina, Indonesien og Indien. Efterhånden steg indtægterne og de opkøbte Asien. Landene handlede også indbyrdes.
 • Frankrig

  Frankrig blandede sig ligesom England med handelen i Indien. De fik forskellige støttepunkter og det vigtigste var Pondichery. Ligesom England fragtede de varer fra Indien til Europa.
 • Europæiske byer

  I 1700-tallet vokser de Europæiske byer fordi de har stor tiltrækningskraft. Der er nemlig religionskonflikter uden for byerne, men i handelsbyerne var der religionsfrihed,og dermed sikkerhed. England og Frankrig blev stormagter og blandede sig i konflikterne mellem de indiske fyrster, og flere indiske fyrster var i alliance med stormagterne.
 • Kritik af Slavehandel

  i England opstod der kiritk af slavehandelen. i omkring 1800 stoppede nogle europæiske stater med at udskibe slaver fra Afrika.
 • Danmark og slavehandel

  Danmark forbød i 1792 slavehandelen, og dette trådte i kraft i 1803. Dog fortsatte slvaehandelen langt op i 1800-tallet.