tema 1. De danske trope kolonier

 • Period: to

  Trankebar - Dansk koloni

 • Period: to

  Guldkysten Vestafrika - Dansk koloni

 • Christiansborg på Guldkysten

  Grundstenene til det første danske fort på Christiansborg på Guldkysten blev lagt i 1661
 • De danske søfare besatte Øen sct. Thomas

  de danske søfare som besatte øen var udsendt fra København
 • Period: to

  De Vestindiske Øer - Dansk koloni

 • Danskerne gjorde krav på sct. Jan

 • Period: to

  Slavehandlen toppede

  Fra slutningen af 1600-tallet til 1700-tallet toppede slavehandlen.De nyeste opgørelser siger at der i alt blev fragtet ca. 100.000 sorte slaver fra Afrika til Vestindien under dansk flag
 • 1700-tallet, sukker var en vigtig importvare i Europa

  Man tjente formuer på, at sælge sukker til det europæiske marked
 • Period: to

  Grønland - Dansk koloni

 • Den danske stat købte sct Croix

  Staten købte øen af franskmændene
 • slaverne eroberede sct. Jan

  de hvide flygtede til sct. Thomas eller blev slået ihjel
 • Den danske stat overtog ansvaret for administration af øerne

 • Amerikanske Uafhængighedserklæring

 • Englænderne ville stoppe import af slaver

  Englænderne kom med et lovforslag om afskaffelse af slavehandel, dog blev den ikke vedtaget.
  det var englænderne som gav Danmark og Christian den syvende ideen om, at afskaffe slavehandlen for, at være fremstå som værende de "gode" og de "bedste".
 • Dansk forbud mod slavehandel vedtaget

 • i begyndelsen af 1800-tallet udgjorde de hvide ca. 10 %

  de hvide udgjorde ca. 10 % af indbyggerne på øen
 • Danmarks lov om forbud mod slavehandel træder i kraft

  Grunden til loven om ophævelse af slavehandel var bl.a., af økonomisk og realpolitisk grund. Danmark havde i alt 10 år (1792-1803) til, at importere slaver til dansk Vestindien. Tanken bag var, at gøre de Vestindiske øer selvforsynedende uden import af nye slaver.
 • Danmark indraget i Napoleonskrigen

 • Britterne erobrede den dansk flåde inkl. den danske handelsflåde

 • USA og England forbød import af slaver

 • I England trådte en lov om frigivelse af slaver i kraft

 • En kongelig dansk forordning bestemte, at slaveriet skulle ophøre efter en 12 års overgangsperiode.

  I 1847 bestemte en kongelig dansk forordning, at slaveriet skulle ophøre efter en 12 års overgangsperiode, mens fremtidige børn født af slaver straks skulle være frie. Slaverne ville dog ikke vente på deres frihed.
 • Pga. slaveoprør blev slaverne på de Vestindiske øer frigivet d. 3 juli 1848

  Da et slaveoprør brød ud ved Frederiksted på St. Croix, undlod guvernør Peter von Scholten at bekæmpe det og erklærede i stedet på egen hånd slaverne for frigivet med omgående virkning d. 3. juli 1848.
 • Guldkysten Vestafrika - afstået til storbritannien

 • Dansk Vestindien solgt til USA

 • Danskerne solgte de Vestindiske øer til USA

 • Grønland bliver dansk amt