Danmark og Guldkysten

 • Period: to

  I 1600-tallet hentedes først og fremmest guld og elfenben i Afrika, som blev byttet med tekstiler, metal og skydevåben.

 • Danske tropper erobrede et fort på Guldkysten i det nuværende Ghana, hvorved den danske koloni i Afrika var grundlagt.

 • 150 kilometer længere mod øst grundlægges fortet Christiansborg efter forhandlinger med Accra

 • Period: to

  Den dansk-norske besejling af den vestafrikanske kyst begyndte

 • Under Glückstadt-kompagniet grundlagdes efter aftale med den afrikanske stat Fetu fortet Frederiksborg

 • Den atlantiske handel bliver samlet i det Vestindisk-Guineiske Kompagni

 • Frederiksborg må afstås til briterne

 • Fra omkring 1700 begyndte eksport af slaver til Vestindien at få større betydning.

 • Period: to

  Indtil midten af 1700-tallet fungerede de dansk-norske forter i nogen grad som leverandører af slaver til andre landes slaveskibe

 • Fredensborg etableres og Danmark-Norge har dermed igen to forter på Guldkysten

 • Staten overtager administrationen af de dansk-norske forter, der dog periodevist overdrages til private aktører.

 • Period: to

  Slavehandelen på dansk-norske skibe kulminerede i forbindelse med den amerikanske uafhængighedskrig

 • Period: to

  Under ekspansionsperioden i 1780’erne anlagdes yderligere fire forter: Kongensten, Prinsensten, Augustaborg og Isegram

 • Period: to

  guvernør Jens Adolph Kiøge (1746-1789) søgte at udnytte de internationale krigskonjunkturer til en dansk ekspansion, og også i 1800-tallet blev der gjort forsøg.

 • I 1781 transporterede fem skibe således omkring 2.500 slaver til Vestindien. Heraf hentede de tre af skibene deres last på de dansk-norske forter.

 • Et tidligt forsøg på plantagedrift blev gjort af lægen Paul Erdmann Isert (1756-1789) fra 1788

 • Som den første stat forbød Danmark-Norge imidlertid i 1792 (men først med virkning fra 1803) den transatlantiske slavehandel.

 • Dansk forbud mod den transatlantisk slavehandel træder i kraft

 • Period: to

  I 1820’erne indskrænkedes den danske tilstedeværelse atter, og man opretholdt kun bemandingen på hovedfortet Christiansborg.

 • Period: to

  især i 1820’erne, at man forsøgte en omlægning til plantagedrift baseret på dyrkning af bl.a. majs, kaffe og bomuld. Også eksport af palmeolie til Europa var en økonomisk mulighed.

  I forlængelse af de nye økonomiske aktiviteter blev der gjort forsigtige forsøg på etablere en egentlig koloni i området, men disse forsøg bar aldrig frugt
 • Man afhændede de dansk-norske anlæg på Guldkysten til Storbritannien for 10.000 engelske pund.