W

De danske tropekolonier/Slaveriet

 • Det danske Østindiske kompagni blev oprettet

 • Period: to

  Trankebar som dansk koloni

  Bliver senere solgt til UK
 • Period: to

  Guldkysten som dansk koloni

  Bliver senere solgt til UK
 • Glückstadt-kompagniet blev etableret

  Dette kompagni fik "den kongelige tilladelse", som gav dem monopol på besejling af Afrika i 25 år
 • Grundstenen til det første danske fort Christianborg på Guldkysten blev lagt

 • Period: to

  Dansk Vestindien som dansk koloni

  Bliver senere solgt til USA
 • Kongen af Fetu modtager Europæisk udsending

 • Glückstadt-kompagniets privilegier overgik til Vestindisk-Guineisk kompagni

 • Period: to

  Grønland som dansk koloni

  Bliver senere dansk amt
 • Dansk forbud mod slavehandel bliver vedtaget

 • Forordningen om negerhandlen

 • Forbud mod transport af slaver fra Vestafrika til Dansk Vestindien

 • Danmark bliver inddraget i Napoleonskrigene

  Danmark kommer til at tilhøre den tabende part, hvilket får den konsekvens at Britterne erobrer Danmark flåde, inklusiv handelsflåden
 • Statsbankerot

 • Danmark mister Norge og Sverige

 • Den danske stat reduceres fra at være mellemstor til en lille europæisk magt

 • Storbritannien ophæver slaveriet i Britisk Vestindien

 • Peter Von Scholten bliver udnævnt til guvernør i Dansk Vestindien

 • Fremover skal børn født af slaver være frie

  Slaverne var ikke tilfredse med denne ordning, dette førte til slaveoprør
 • Peter Von Scholten frigiver slaverne

 • Salget af Dansk Vetsindien