111

Danmarks koloni historie

 • De danske søfarere besatte øen Sct. Thomas.

 • Plantagedriften krævede meget arbejdskraft, og derfor sejlede man i 16- og 1700 tallet danske straffefangere til Vestindien.

 • Danskerne gjorde krav på St. Jan i 1684

 • I 1700 tallet tjente man formuer på at sælge sukker til det stadigt voksende europæisk marked. Grundet at der var massere af sukkerrør der groede i Indien.

 • Byen Charlotte Amalie havde en god og flot havn, og det medførte til at i 1700-tallet blev det centrum for handlen i Caribien.

 • Sønnen J.L Carstens født i 1705

  Han overtog faderens plantage, og købte selv flere plantager på bade St. Jan og St. Thomas.
 • 1733 købte den danske stat St. Croix af franskmændene.

 • I 1733 blev der slået hårdt ned på slaveoprøret på St. Jan, og de hvide idømte derfor meget hårdere straffe.

 • J.L Carstens tog hjem i år 1739 og overlod plantagedriften til sine inspektører

 • I 1755 overtog staten ansvaret for administrationen af øerne

 • Der var en retsag i år 1778 om et slagsmål.

  Slagsmålet opstod mellem deltagerne i et aftensselskab på en af plantagerne på St. Jan. Slagsmålet opstod da en dansk løjtnant blev fornærmet over at ingen ville danse med ham, fordi han sagde at han engang havde deltaget i et "negerbal" på plantagen
 • I 1834 blev der indført en lov, der gav de frikulørte samme rettigheder som de hvide

  Loven fra 1834 var et blandt flere forsøg på at indføre en ny samfundsorden, hvor de hvide stadigvæk udgjorde en magtfuld elite, men hvor der blev skabt rum for de frikulørte middelstand af håndværkere og arbejdere.
 • Oprøret i 1848 medførte frigivelsen af slavere

 • Danskerne besluttede sig for at sælge de 3 vest-indiske øer til USA i 1916.

  indbyggerne blev ikke spurgt.
 • Overdragelsen af de 3 vest-indiske øer skete i år 1917

  Overdragelsen af de 3 vest-indiske øer skete i år 1917