Tema 1. Europa møder verden

 • Period: 800 BCE to 476

  Antikken

 • 490 BCE

  krigerne mellem det store persiske rige og de græske bystater starter

 • 479 BCE

  De græske bystater besejrer det store perserrige

 • 479 BCE

  Grækerne besejre perserriget i et afgørende slag

 • 449 BCE

  Perserriget og de græske bystater slutter fred - perserne opgav herredømmet over de tæske byer i Asien

 • 440 BCE

  Parthenon-templet bygges i Athen

 • 338 BCE

  Philip af Makedonien erobre Grækenland

 • 334 BCE

  Alexander (den store) overtager tronen efter sin far Philip af Makedonien

 • 323 BCE

  Alexander den store dør

 • 50 BCE

  prøvede Cæsar at standse kampende, ved at han skulle blive diktator, det mislykkedes og han blev myrdet.

 • 20 BCE

  Blev Cæsars adoptivsøn Octavian kejser, under navnet Augustus

 • 33

  Jesus bliver henrettet

 • 51

  Rom er den største by i romerriget

 • 60

  - Kejser Augustus, byggede et stort kejserpalads, i midten af rom. Han blev beskyldt for at stå bag en brand, der gjorder meget af byen øde. Dette tvang ham til at begå selvmord

 • 61

  Romerne besøger kina, fordi de vil ha silke

 • Period: 98 to 138

  Under kejser Trajan (98-117) og Hadrian (117-138) nåede romeriget sit toppunkt

 • 337

  Kejser konstante bliver døbt

  Han er kristen, og bliver døbt kristen.
 • 395

  - I løber af år 300-400 blev Romerriget delt op i to, en stabil østromersk del med hovedstad i Konstantinopel (vores Istanbul). Og en meget svækket vestromersk, der ofte blev ramt af angreb nord fra

 • 476

  Blev den sidste kejser, i vestromersk, afsat

 • Period: 476 to 1517

  Middelalderen

 • Period: 500 to 599

  Frankrig er meget rige

 • 600

  islams udbredelse

  islams udbredelse
 • Period: 600 to 650

  Islam opstod

 • 640

  Egypten erobret af islamiske arabere

 • 732

  Her blev den arabiske hær slået

 • 732

  Araberne blev slået af franskerne

  der efter holdte de sig fra nordvest europa
 • 827

  Sicilien erobret af araberne

 • Period: 900 to 999

  Vikingetogter satte ind

 • 1095

  Byzans bad om hjælp fra Vesteuropa mod Islamiske arabere og tyrkere

  De truede kejserriget fra øst og syd
 • Period: 1096 to 1099

  De første korstog opstår

 • 1204

  Her blev et korstog brugt i krig, af Venedig

 • 1212

  Her samledes et børnekorstog, med deltager fra hele europa

 • 1244

  Der var ikke flere kristne tilbage i Jerusalem

 • 1258

  Kalifatet i Bagdad blev ødelagt af spanierne

  Kalifatet i Bagdad blev ødelagt af spanierne
 • 1307

  Tempelridderne bliver arresteret i Paris

 • 1368

  Den Kinesiske mur blev bygget

  Den Kinesiske mur blev bygget
 • 1405

  Zheng hes første ekspedition tager af sted

 • Period: 1405 to 1433

  Zheng He's store ekspeditioner

 • Period: 1421 to 1422

  Zheng Hes 6. ekspedition besøger i løbet af 2 år 36 lande langs Det Indiske Ocean

 • 1424

  Den kinesiske kejser, der havde startet de store ekspeditioner dør

 • 1433

  Den kinesiske kejser forbød alt skibsfart bortset fra kystsejlads

 • 1433

  Den kinesiske kejser beslutter at stoppe de store kinesiske ekspeditioner

  Rejser til udlandet bliver forbudt. med tiden bliver der indført dødsstraf for at bygge store skibe, der kan sejle til andre lande
 • 1450

  Portugiserne nåede Cap Verde

  Portugiserne nåede Cap Verde
 • 1453

  Konstantinopel erobret, og kom til at hede Istanbul

 • 1453

  Tyrkerne erobre Kontanstinopel, som derefter fik navnet Istanbul

 • 1488

  Portugiserne nåede Afrikas sydspids

 • 1492

  Den sidste islamiske konge blev fordrevet

 • 1492

  Christoffer Columbus kom til søs

  Christoffer Columbus kom til søs
  Han fik til opgave at finde vejen til Indien, med tre skibe. Men i virkeligheden fandt de Amerika
 • 1498

  Vasco da Gama sejlede som den første europæer syd om Afrika til Indien

  Vasco da Gama sejlede som den første europæer syd om Afrika til Indien
 • Period: 1500 to

  Der er enevælde

 • 1519

  Man jagtede guld i Mexico til den spanske konge

 • Period: to

  - Danmarks var stærkt presset i udgifter efter Danmark tabte nogle krige, som var merkantilistisk politik

 • sendte Christian 4. En ekspedition til Ceylov (i dag Sri Lanka)

  sendte Christian 4. En ekspedition til Ceylov (i dag Sri Lanka)
 • Fra 1659 byggede Danmark-Norge forter på Afrikas vestkyst, kendes som guldkysten (i dag Ghana) Blev brugt til handlen og udskibning af slaver til Vestindien

  Fra 1659 byggede Danmark-Norge forter på Afrikas vestkyst, kendes som guldkysten (i dag Ghana) Blev brugt til handlen og udskibning af slaver til Vestindien
 • Period: to

  - I slutningen af 1700 tallet udviklede Danmark trekanthandlen, hjemland, de danske områder på Guldkysten i Afrika og i Dansk Vestindien

 • Danmark Norge fik Sankt Thomas

 • Period: to

  - Christian 4. Begyndte at anskaffelsen af kolonier og etablering af handelskompagnier, dvs. selskaber med særlig privilegier på langdistancehandel og søfart

 • Period: to

  - Ca. 100.000 slaver i 1700 tallet blev transportret til de dansk Vestindiske øer

 • Danmark Norge fik Sankt Jan

 • Danmark Norge fik Sankt Croix

  Danmark Norge fik Sankt Croix
 • Period: to

  England og Frankrig var i krig - England erobrede Indien og store dele af Nordamerika

 • Danmark blev med 1792-forordningen ganske vist det første land i verden, der forbød slavehandel, men det var ikke et decideret opgør med slaveri, der først blev forbudt i 1848.

 • En Forordning om negerhandelen - et forbud mod handel med slaver - blev således vedtaget i marts 1792, men loven skulle først træde i kraft i 1803

 • Blev slavehandel blev forbudt i Storbritannien, derfor begyndte man at stille spørgsmålstegn ved det her hjemme

 • Handlen døde ud på Trankebar

  Handlen døde ud på Trankebar
 • begyndte man en krig mod Kine, for at få fat i deres vare, opiumskrigen

 • Vi solgte Trankebar

 • Slaver gjorder oprør

  Slaver gjorder oprør
 • solgte Danmark guldkysten til Storbritannien, der var tale om svingende handlen

 • - Rusland ekspanderede siden begyndelsen af 1700-tallet gennem Sibirien og nåede vejen til Nordamerika, Alaska var indtil 1867 en russisk koloni

  -	Rusland ekspanderede siden begyndelsen af 1700-tallet gennem Sibirien og nåede vejen til Nordamerika, Alaska var indtil 1867 en russisk koloni
 • - USA gik i krig mod Spanien i 1898, USA erobrede Filippinerne, Cuba og Puerto Rico. Men USA trak sig ud af koloniløbet og landene blev selvstændige

 • Det første frihedsbevægelser blev grundlagt

  i Indien, Indonesien og Egypten
 • Efter 1848 blev udgifterne til De Vestindiske Øer desuden større og større, og Danmark ønskede at komme af med de dyre øer. Øerne blev solgt for 25 millioner dollars til USA i 1917 efter en folkeafstemning.

 • Irak blev det første mellemøstlige land, der blev selvstændig

 • fik Filippinerne selvstændig

  fik Filippinerne selvstændig
 • trak England sig ud af Indien, som der efter blev delt i hinduistiske Indien og et muslimsk Pakistan

 • blev Indonesien selvstændig

  blev Indonesien selvstændig
 • blev Biafra selvstændig

  Her bor der mange kristne, der blev udvist et folkeslag. Biafra var til at staten med en del af staten Nigeria, i 1970 kom der krig mellem dem. Nigeria vandt
 • Belize blev selvstændig