319002897.501

Den britiske kolonisering af Indien

By svinnet
 • Jan 1, 1498

  Opdagelsen af Indien

  Portugeserne var de første europæere til at opdage Indien. opdagelsen betød at der skete en handelmed eksotiske varer. Handlen skete først og fremmest med England og Frankrig.
 • Period: to

  Erobringen af Indien

  The East Asian Company, som stammer helt tilbage fra efter 1600-tallet var en dominerende magtfaktor i Indien og i løbet at 1700-tallet begyndte Briterne at gribe ind i de politiske forhold i de indiske fyrstedømmer.
 • Sepoy oprøret

  Oprøret sket blandt de indiske soldater i britisk tjeneste (Sepoys). Oprøret blev nedkæmpet og i den anledning blev Indien en britisk koloni, hvor den britiske stat indførte indirekte styre ved hjælp af hvide embedsmænd og officere, mens indere blev forebeholdt lavere poster.
 • Kroning af droning Victoria

  Droning Victoria krones til kejserinde af Indien. I løbet af 1900-tallet kom East Asian Company til at styrer det meste af Indien og anerkendte det Britiske overhøjhed.
 • Modstand mod det britiske styre

  Modstanden begynte at tage form i 1885 med dannelsen af den indiske Nationalkongres. Kongrespartiet havde ingen krav om selvstændighed men krævede en større indisk deltagelse i politik, administration og begrænsingen af den britsike udførelse af penge fra Indien.
 • 1. verdenskrig

  Under første verdenskrig kæmpede Indien på britisk side. man forventede at Indien ville få større grad af selvstyrre, som tak for indsatsen. Men istedet undertrykte briterne så enhver form for modstand mod kolonistyret blev nedkæmpet.
 • Britisk tilbagetrækning

  Omfattende uroligheder forusaget af 2. verdenskrig fik den britiske kolonimagt til at fratræde magten fra Indien der blev oprettet to stater - Pakistan og Indien.