Activitat 5

Imatges de les meves pràctiques

 • Primera activitat

  Primera activitat
  Aquesta va ser la primera activitat que hem va agradar a les meves pràctiques. Es tracta d'una activitat de Medi Natural on els nens havien d'experimentar a través de múltiples objectes el què és "la matèria".
 • Segona activitat

  Segona activitat
  En aquesta segona activitat de Medi Natural es tractava de fer reflexionar als nens sobre els productes químics. I a més, veure el que es pot fer al barrejar alguns productes químics amb pintura i aigua, com mostra aquesta fotografia.
 • Tercera activitat

  Tercera activitat
  Línia cronològica sobre els majors químics de la història i els seus descobriments.
 • Quarta activitat

  Quarta activitat
  Sortida al Teatre Municipal de Girona per veure l'obra "Gats"
 • Cinquena activitat

  Cinquena activitat
  Collage creatiu a classe d'educació visual
 • Sisena activitat

  Sisena activitat
  Classe de problemes. Dossier de problemes per pensar els problemes d'una forma diferent.