Ajajoon I maailmasõja olulisematest sündmustest, põhjustest ja tagajärgedest

 • Esimese maailmasõja põhjused

  Saksamaa soovis saada uusi kolooniaid, laiendada oma poliitikat maailma tasandile ning kehtestada oma võim Euroopas. Itaalia tahtis kaitsta ennast Prantsusmaa rünnakust. Prantsusmaa soovis vähendada Saksamaa mõjuvõimu Euroopas ning saada tagasi Elsassi ja Lotoringit. Venemaa ei soovinud hegemooniat Euroopas. Inglismaa ei saanud lubada Saksamaal muutuda domineerivaks jõuks Euroopa mandril.
 • Ferdinandi atentaat

  Kuna Franz Ferdinand oli troonipärija, Austria pealinnas nõuti kohe sõja alustamist Serbia vastu. Sellega algas I maailmasõda.
 • Saksamaa läheb sõtta Venemaaga ja kaks päeva hiljem ka Prantsusmaaga.

  Saksa keiser ähvardab Venemaad 31.08.1914 sõjaga, kui nad ei peata mobilisatsiooni 12 tunni jooksul. Venemaa omakorda kinnitab, et mobilisatsioon toimub ainult Austria-Ungari vastu. Selle pärast alustas Saksamaa järgmisel päeval sõda Venemaa vastu.
  Saksamaa läheb Prantsusmaaga, süüdistades teda "Saksamaa organiseeritud rünnakutes ja õhupommitamises" ning "Belgia neutraalsuse rikkumises".
 • Antant riigid lähevad sõtta Osmanide riigiga

  See juhtus pärast Venemaa Musta mere sadamate ladustamist Türgi laevadega.
 • Londoni leping Antant ja Itaalia vahel

  Selle lepinguga Itaalia kohustus Esimese maailmasõdas sõtta astuma Antanti riikide poolel
 • Saksamaa okupeerib Varssavi

  Vene armee taganes Galiciast, Poolast ja Leedust 1915. aasta suvel ja sügisel ning Saksamaa sai uut territooriumi enda kätte.
 • Dardanellide operatsioon

  Sõjaline operatsioon, mis kestis 19. veebruarist 1915 kuni 9. jaanuarini 1916 Churchilli algatusel. Operatsiooni eesmärgiks oli vallutada Konstantinoopol, viia Türgi sõjast välja ja avada Venemaale meretee. Tagajärjeks on Osmanide impeeriumi võit, mis on väga tähtis selle poolt, et see hajutas müüdi nii türklaste alaväärsusest kui ka Euroopa vastaste paremusest.
 • Vene vabariigi tekke

  Veebruari revolutsioon venemaal, Keiser Nikolai II loobub troonist,
  Võim läheb Ajutisele Valitsusele. Vägedes luuakse sõdurikomiteed, mis viib Vene armee lagunemiseni. Ebastabiilsus ei mõjutanud Vene võimule küll hästi.
 • Oktoobrirevolutsioon

  Selle käigus bolševikud kukutasid Venemaa Ajutise Valitsuse.
 • Venemaa vaherahu Saksamaaga

  Osaliselt lõppevad sõjalised operatsioonid selle lepingu pärast.
 • Compiegne vaherahu

  Võitluste lõpp.
  28.06.1919 Versaillese rahu. See oli lõplik rahuleping
 • Esimese maailmasõja tagajärjed

  Rahulepingutega vähendati kaotanud riikide territooriumi ning pandi neile majanduslikke, poliitilisi ja sõjalisi kohustusi. Austria-Ungari lagunes, tema alal tekkisid Austria, Ungari ja Tšehhoslovakkia. Venemaast eraldusid Poola, Leedu, Läti, Eesti ja Soome.
  Hukkusid umbes 10 mln sõdureid, 11 mln tsiviilelanike. Ligikaudu 20 miljonist haavatust jäi ligikaudu 3,5 miljonit vigaseks