Esimene maailmasõda

 • Atendaat Austria-Ungari troonipärijale Franz Ferdinandile

  Atendaat Austria-Ungari troonipärijale Franz Ferdinandile
  Põhjuseks oli Serbia leppimatus Bosmia-Hertsegoviina liitmise suhtes Austria-Ungariga ja soov luua Suur-Serbia, mis ühendaks Balkani poolsaare slaavi rahvad.
 • Esimene maailmasõda

  Austria-Ungari läksid tülli Serbiaga
 • Sõja algus

  Sõja päästis valla 28. juunil 1914 Sarajevos toimunud Austria ertshertsogi ja Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinadi atentaat, mille pani toime Jugoslaavia natsionalist Gavrilo Princip. Atentaadi tagajärjel esitas Austria-Ungari Serbiale ultimaatumi, mis tekitas ka Euroopas diplomaatilise kriisi.
 • Üldmobilisatsioon

  Üldmobilisatsiooni välja kuulutamine Venemaa poolt, tahtis näitada toetust Serbiale. Saksamaa esitas Venemaale nõude demobiliseerumiseks, kuid Venemaa keeldus ja 1. augustil kuulutas Saksamaa Venemaale sõja.
  Samal päeval jõudis uudis Saksamaale, kus alustati jõupingutusi Venemaa otsuste tühistamiseks.
 • Tannerbergi lahing

  Venemaa ja Saksamaa otsustav lahing Ida-Preisimaal
 • Marnei lahing

  Saksa vägi oli saavutanud edu ja lähenes Pariisile.
  Prantsuse ja Briti väed andsid Joffre juhtimisel löögi Saksa vägedele, nurjate nende sõjaplaani ning mõjutades sõja edasist käiku.Kestis 12.septembrini.
 • Ypres´i lahing

  Antandi riikide väed proovisid läbi murda läänerinnet,see ei läinud neil korda
  Sakslased piirdusid läänerindel kaitsega
  Sakslased kasutasid lahingus kloori sisaldavat mürgigaasi
 • Gorlice lahing

  Saksamaa eesmärk oli Venemaa sõjast välja sundida
  Vene armee andis küll tagasilöögi kuid nende rinne murti 35 km ulatuses läbi.
 • Verduni lahing

  Saksamaa tahtis anda löögi vastaste peatoele Verduni kindlusele.
  lahing kestis kuni 18.detsembrini
 • Somme´i lahing

  Prantsuse ja Briti väed alustasid pealetungi
  inglased kasutasid esmakordselt tanke
  kestis novembri lõpuni
 • Veebruari revolutsioon

  Keiser Nikolai 2 sunniti troonist loobuma,kuulutati välja vabariik ja võim läks kodanlikule Ajutisele Valitsusele.
 • Caporetto lahing

  Saksamaa suure võidu
  Prantsuse vägi päästis Itaalia kokkuvarisemast
  Caporetto lahing tugevdas Austria-Ungari tahet jätkata sõda.
 • Bresti rahu

  Venemaa loobus kõigist kaotatud aladest
 • 2 Marne´i lahing

  Algatus läks lõplikult üle Antandile
  saksa vägi purustati
 • compiegne´i vaherahu (sõja lõpp)

  Antandi ja Saksamaa esindajad kirjutasid alla Compiegne´i vaherahule,mis lõpetas 4a ja 3,5kuud kestnud sõja.Saksmaa alistus.
 • Välksõda

  Prantsusmaa vallutamine 39 päevaga,kogu sõda pidi kestma 3-4 kuud