Ww1 titlepicture for wikipedia article

Esimene maailmasõda (VIKIPEEDIA)

 • Franz Ferdinandi tapmine

  Franz Ferdinandi tapmine
  Tapeti Austria-Ungari troonipärija, ertshertsog Franz Ferdinand ja sellest saigi esimese maailmasõja ajend.
 • Esimese maailmasõja algus

  Esimese maailmasõja algus
  Austria-Ungari kuulutab sõja Serbiale.
 • Venemaa vastukäik

  Venemaa vastukäik
  Venemaa mobiliseeris osaliselt oma väed.
 • Saksamaa sekkumine

  Saksamaa sekkumine
  Saksamaa mobiliseeris oma väed, et hakata käiku viima Schlieffeni plaani, mille eesmärk oli kiire ja efektiivne invasioon Prantsusmaale, läbi Belgia. Seejärel alistada Venemaa
 • Prantsusmaa sekkumine

  Prantsusmaa sekkumine
  Prantsusmaa mobiliseeris väed peale Saksa vägede Belgiasse tungimist ja prantsuse vägede ründamist.
 • Suurbritannia sekkumine

  Suurbritannia sekkumine
  Britid mobiliseerivad oma väed, sest Saksamaa ignoreeris Belgia neutraliteeti.
 • Kolubara lahing

  Kolubara lahing
  Kahe nädala jooksul tõrjus Serbia Austria-Ungari rünnakuid tagasi. Põrmustas Austria-Ungari lootused kiireks võiduks sellel rindel.
 • Tannenbergi lahing

  Tannenbergi lahing
  Paul von Hindenburgi juhtimisel alistas Saksamaa mitmes lahingus Vene väed. Vene vägede saabumine idarindel aitas Antandil võita Marne`i esimene lahing.
 • Marne`i esimene lahing

  Marne`i esimene lahing
  Prantsusmaa peatas koos briti vägede abiga Saksamaa pealetungi. Surusid sakslasi 50 kilomeetrit tagasi. Algab kaevikusõda.
 • Coronel`i lahing

  Coronel`i lahing
  Üks esimesi merelahinguid esimeses maailmasõjas. Kuigi sakslased võitsid, ei olnud sellel suurt mõju Briti laevastikule.
 • Falklandi saarte lahing

  Falklandi saarte lahing
  Brittide võit merelahingus. Tänu sellele ei olnud Saksa laevadel mõnda aega enam võimalik selles piirkonnas Briti mereteid rünnata.
 • Más a Tierra lahing

  Más a Tierra lahing
  Brittide võit. Hävitati peaaegu kõik Saksa sõjalaevad Vaikses ookeanis.
 • Ypres`i lahing

  Ypres`i lahing
  Sakslased kasutasid esimest korda idarindel gaasi, millega sakslased võitsid natsa maad endale juurde.
 • Londoni pakt

  Londoni pakt
  Leping, mille tingimustel läks Itaalia üle Antandi poolele, lubades kuulutada Saksamaale ja Austria-Ungarile sõja kuu jooksul. Paktis oli kirjas ka territoriaalsed alad, mis Antandi võidu korral lähevad Itaaliale.
 • Itaalia sekkumine

  Itaalia sekkumine
  Itaalia liitub Antandiga ja kuulutab Austria-Ungarile sõja
 • Kosovo lahing

  Kosovo lahing
  Kestis kuni 4. detsembrini. Serbia väed taganesid Albaaniasse.
 • Mojkovaci lahing

  Mojkovaci lahing
  Montenegro võit. Serbia väed põgenevad edukalt, vältides hävingut. Austria edasitung peatati kümneks päevaks.
 • Verdun`i lahing

  Verdun`i lahing
  Kestis kuni detsembri keskpaigani. Verdun`i lahing oli sõja üks verisemaid, kui mitte kõige verisem lahing. Lahing toimus prantslaste ja sakslaste vahel. Saksamaa lootis Prantsuse armee läbi kurnata ja purustada ning seejärel inglastega soodsatel tingimustel vaherahu sõlmida. Peale seda võinuks Saksamaa saata kõik jõud idarindele.Lahing lõppes siiski viigiga, kumbki pool ei saavutanud kindlat võitu, kuid selle lahingu tagajärjel tugevnes prantslaste moraal.
 • Jüüti lahing

  Jüüti lahing
  Suurim merelahing esimeses maailmasõjas. Strateegiliselt kinnitasid britid oma ülemvõimu merel, kuigi britid kaotasid rohkem laevu ja mehi.
 • Brussilovi rünnak

  Brussilovi rünnak
  Kestis kuni 20. septembrini ja lõppes venelaste võiduga. Eesmärk oli edasi lükata sakslaste planeeritud Verduni pealetungi ja see õnnestus. Austria-Ungari ei suutnud peale seda verist lahingut teha enam ühtegi edukat üksikpealetungi, vaid pidid rohkem lootma Saksamaale. Üks surmavamaid lahinguid ajaloos.
 • Somme`i lahing

  Somme`i lahing
  Kestis kuni novembri keskpaigani. Lahing milles kaotas elu üle poole miljoni briti sõduri. Lahingu tulemusel taganesid sakslased 64 km Hindenburgi liinini. Kuigi kumbki ei saavutanud kindlat võitu, oli lahing taktikaliselt edukam Antandil.
 • Transilvaania lahing

  Transilvaania lahing
  Kestis kuni 26. novembrini ja lõppes Keskriikide võiduga. 6. detsembriks oli Rumeenia kaotanud 2/3 territooriumist ja ligi 250000 hukkunut.
 • Period: to

  Monastiri lahing

  Antant võttis tagasi Austria-Ungarilt ja ta sõpradelt 50 km, kuigi nad lootsid rohkemat.
 • Flers-Corcelette`i lahing

  Flers-Corcelette`i lahing
  Osa Somme`i lahingust, kus britid kasutasid esimest korda tanke. Kumbki pool ei saavutanud kindlat võitu.
 • USA kuulutab sõja

  USA kuulutab sõja
  USA kuulutab Saksamaale sõja, ses Saksamaa on korduvalt teinud sõjalisi akte USA valitsuse ja ameerika kodanike vastu.
 • Nivelle`i rünnak

  Nivelle`i rünnak
  Kestis kuni 9. maini. Prantslased ei saavutanud suurt territoriaalset võitu. Saksa suurtükid hävitasid enamuse prantslaste Schneider tankidest. Prantslased olid arvestanud 10000 mehe hukuga, kuid tegelikult langes üle 100000 mehe. See põhjustas meditsiinilise toe kokkuvarisemise. Põhjustas ka mässu prantsuse vägedes.
 • Caporetto lahing

  Caporetto lahing
  Kestis kuni 19. novembrini ja lõppes Keskriikide võiduga. Keskriigid liigutasid rinnet rohkem kui 100 km Veneetsia suunas. Itaalia valis peale kaotust ettevaatlikuma sõjastrateegia.
 • Oktoobrirevolutsioon

  Oktoobrirevolutsioon
  Venemaal tulid võimule bolševikud, kes sundisid Venemaa sõjast välja
 • Rumeenia sõlmib rahu

  Rumeenia sõlmib rahu
  Peale Venemaa sõjast lahkumist on Rumeenia sunnitud Keskriikidega vaherahu sõlmima
 • Brest-Litovski rahuleping

  Brest-Litovski rahuleping
  Sõlmiti Venemaa ja Keskriikide vahel. Venemaa loobus Soomest, Balti riikidest, Valgevenest ja Ukrainast. Enamik neist loovutati Saksa impeeriumile.Kõik maa-alad, mis Venemaa oli 1877-1878 aasta Vene-Türgi sõjas võitnud loovutati Ottomani impeeriumile tagasi. Armeenlastele jäi õigus ise otsustada oma tuleviku üle. Venemaa pidi Saksamaale maksma 6 miljardit marka kompensatsiooni.
 • Operatsioon Michael

  Operatsioon Michael
  Kestis 5. aprillini. Sakslastele suurt sõjalist edu polnud. Amiens ja Arras jäid liitlaste kätte. Võidetudmaasti oli sakslastele raskesti läbitav ja seetõttu oli raske kaitsta liitlaste kontrarünnakuid. Sakslased liigutasid rinnet 64 km, kuid ei vallutanud ühtegi strateegiliselt tähtsat kohta.
 • USA abiväed

  USA abiväed
  USA abiväed saabuvad appi kurnatud prantsuse ja briti vägedele, et vastu astuda sakslaste kevadoperatsioonile koodnimega Operatsioon Michael.
 • Lysi lahing

  Lysi lahing
  Kestis 29. aprillini. Sakslaste plaan ebaõnnestus, prantslastele saabusid abiväed.
 • Bukaresti rahuleping

  Bukaresti rahuleping
  Rahuleping Rumeenia ja Keskriikide vahel. Rumeenia pidi loovutama Lõuna-Dobrudža ja osa Põhja-Dobrudžast Bulgaariale, samal ajal jäi ülejäänud alad sellest provintsist Keskriikide võimu alla. Karpaatide ületuskohad läksid Austria-Ungari kontrolli alla. Rumeenia pidi rentima oma naftavarud järgnevaks 90-ks aastaks Saksamaale. Keskriigid tunnustasid Bessaraabia liitmist Rumeeniaga.
 • Aisne`i lahing

  Aisne`i lahing
  Kestis 6. juunini. Sakslaste võit, julgustas edasisi rünnakuid läänerindel.
 • Belleau Woodi lahing

  Belleau Woodi lahing
  Kestis 26. juunini. Antandi võit.
 • II Marne`i lahing

  II Marne`i lahing
  Kestis 6.augustini. Liitlaste otsustav võit. Liitlaste pidurdamatu edasitung, kulmineerus vaherahuga umbes 100 päeva pärast.
 • 100-päevane rünnak

  100-päevane rünnak
  Lõppes 11. novembril Saksa impeeriumi lagunemisega. Mitu järjestikust liitlaste võitu.
 • Amiens`i lahing

  Amiens`i lahing
  Kuni 12. augustini. Liitlaste võit. Osa 100-päevasest rünnakust, mis viis vaherahuni.
 • Dobro Pole lahing

  Dobro Pole lahing
  Antandi otsustav võit. Tungiti edasi Bulgaariasse.
 • Doirani lahing

  Doirani lahing
  Bulgaaria taktikaline võit. Suudeti vältida okupatsiooni.
 • Meuse-Argonne`i rünnak

  Meuse-Argonne`i rünnak
  Kestis 11. novembrini ja lõppes liitlaste otsustava võiduga. Eesmärgiks oli haarata enda kontrolli alla raudtee, mis kindlustaks selle, et sakslased ei saaks toetada ja saata abivägesid Flanders`i ja mujale Prantsusmaale.
 • Bulgaaria kapituleerumine

  Bulgaaria andis alla.
 • Vittorio Veneto lahing

  Vittorio Veneto lahing
  Esimese maailmasõja lõpp Itaalia rindel. Kindlustas Austria-Ungari impeeriumi lõpu.
 • Ottomani impeeriumi kapituleerumine

  Ottomani impeeriumi kapituleerumine
  Järjekordne Saksa liitlane kapituleerus sõjast.
 • Austria-Ungari kapituleerumine

  Austria-Ungari kapituleerumine
  Austria-Ungari vandus alla liitlaste survele.
 • Compiegne`i vaherahu

  Compiegne`i vaherahu
  Peale Saksamaal toimunud Novembrirevolutsiooni, kuulutas Saksamaa end vabariigiks. Kohe peale seda algasid läbirääkimised, mis kulmineerusid Compiegne`i vaherahuga. Saksamaa tunnistas oma lüüasaamist. Vaherahu eesmärk oli muuta Saksamaa jõuetuks. Saksamaa pidi otsekohe evakueerima oma väed okupeeritud aladelt ja Reini jõe läänekaldalt, kuhu peagi saabusid liitlasväed. Saksamaa pidi loovutama 1700 lennukit, 25000 kuulipildujat, 3000 miinipildujat, 5000 vedurit, 5000 veoautot. 150000 vagunit.