Esimene Maailmasõda

By Tanel T
 • Sõtta mobiliseeritud sõdurite arv

  Globaalselt mobiliseeriti sõjategevuseks kokku 70 miljonit sõdurit, seehulgas 60 miljonit eurooplast, mis tegi sellest ühe ajaloo suurima sõja.
 • Mobilisatsiooni väljakuulutamine Venemaal

  1. juulil kuulutas Venemaa Serbia toetuseks välja osalise mobilisatsiooni, millele järgnes üldmobilisatsiooni väljakuulutamine 30 juulil.
 • Period: to

  Sõjas hukkunute arv

  Sõjategevuse tagajärjel hukkus üle 9 miljoni sõduri ja 7 miljoni tsiviilisiku.
 • Period: to

  Sõja toimumispaigad

  Euroopa, Aafrika, Lähis-Ida, Vaikse ookeani saared, Hiina, India ookean, Atlandi ookeani põhja- ja lõunaosa.
 • Period: to

  Liitlased

  Venemaa,Prantsusmaa,Suurbritannia,Jaapan,Ameerika Ühenriigid,Itaalia(1915–1918).
 • Period: to

  Keskriigid

  Saksa keisririik,Austria-Ungari,Osmanite riik,Bulgaaria kuningriik(1915-1918).
 • Esimene Maailmasõda

  Esimene Maailmasõda
  Toimus aastatel 1914-1918.Esimeses Maailmasõjas osalesid Prantsusmaa, Venemaa,Suurbritannia,Saksamaa,Austria,Ungari .Globaalselt mobiliseeriti sõjategevuseks kokku 70 miljonit sõdurit, mis tegi sellest ühe ajaloo suurima sõja.See oli ajaloo üks ohvriterohkemaid konflikte sõjategevuse tagajärjel hukkus üle 9 miljoni sõduri ja 7 miljoni tsiviilisiku, lisaks suri sõja käigus toime pandud genotsiidide ja 1918. aasta puhkenud Hispaania gripi pandeemia tõttu umbes 50–100 miljonit inimest.
 • Sõja alguse põhjustas

  Sõja alguse põhjustas
  Sõja päästis valla Sarajevos toimunud Austria ertshertsogi ja Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinadi atentaat, mille pani toime Jugoslaavia natsionalist Gavrilo Princip. 28. juulil Austria-Ungari Serbiale sõja. Järgnevate nädalate jooksul kisti keerulise sõjaliste liitude võrgustiku tõttu sõtta kõik Euroopa suurriigid, hiljem levis konflikt edasi üle maailma.
 • Period: to

  Esimese Maailmasõja kestvus

  1. juuli 1914 – 11. november 1918 (4 aastat, 3 kuud ja 2 nädalat).
 • Austria-Ungari Saksamaa üldmobilisatsioon

  1. juulil alustasid üldmobilisatsiooni Saksamaa ja Austria-Ungari.
 • Saksamaa kuulutab Venemaale sõja

  1. augustil kuulutas Saksamaa Venemaale sõja.
 • Hispaania gripi pandeemia

  Hispaania gripi pandeemia
  1. a puhkenud Hispaania gripi pandeemia tõttu suri veel umbes 50–100 miljonit inimest.
 • Sõja tulemus

  *Liitlaste võit
  *Saksa keisririigi, Venemaa keisririigi, Osmanite riigi ja Austria-Ungari keisririigi kokkuvarisemine.
 • Territoriaalsed muudatused

  *Uute riikide moodustamine Euroopas ja Lähis-Idas
  *Endiste Saksamaa kolooniate ja Osmanite riigi alade jagamine teiste riikide vahel