Christmas truce 1914

Esimene maailmasõda

 • Franz Ferdinandi mõrvamine

  Franz Ferdinandi mõrvamine
  Austria-Ungari troonipärija ertshertsog Franz Ferdinandi tapmine Sarajevos, mis ühtlasi sai ka Esimese maailmasõja ajendiks. Atentaadi sooritas Serbia koolitusega terrorist. Franz Ferdinand oli Serbias eriti vihatud, kuna kavandas Austria-Ungari muutmist kaksikmonarhiast kolmikmonarhiaks.
 • I maailmasõja algus

  I maailmasõja algus
  Esimene maailmasõda algas Austria-Ungari kuulutatud sõjaga Serbiale. Saksamaa kuulutas sõja Venemaale ja Prantsusmaale, tungides kallale ka Belgiale. Inglismaa sekkus sõtta, kuna rikuti Belgia neutraliteeti.
 • Marne`lahing

  Marne`lahing
  Marne lahing nurjas Saksamaa sõjaplaani. Prantsuse ja Briti väed andsid Joffe juhtimisel löögi Saksa vägedele, nurjates nende sõjaplaani ning mõjutades sõja edasist käiku.
 • Ypres`lahing

  Ypres`lahing
  Antandi väed proovisid läbi murda läänerinnet, see ei läinud neil aga korda. Ypres`i lahingus kasutati esmakordselt mürkgaasi.
 • Lusitania uputamine

  Lusitania uputamine
  Saksa allveelaev uputas Inglise reisilaeva.
 • Verduni lahing

  Verduni lahing
  Saksa majanduslik olukord oli kehv, taheti anda pealelöök läänerindel, kus Prantsuse ja Briti armee oli oluliselt kasvanud. Verduni lahing kestis 10 kuud, oli ohvriterohke.
 • Jüüti merelahing

  Jüüti merelahing
  Sõjaajaloo suurim merelahing: inglastel osales 150 laeva, sakslastel 99 laeva. Inglased kaotasid 14 laeva ning 6 784 meest surnute, haavatute ja vangidena. Sakslased kaotasid 11 laeva ja 3 058 meest.
 • Somme` lahing

  Somme` lahing
  Somme`i lahingus kasutati esmakordselt tanke ja lennuväge. Novembri lõpuni kestnud lahingus vallutati suurte kaotuste hinnaga vaid väike ala.
 • Veebruarirevolutsioon

  Veebruarirevolutsioon
  1. aastal sai Veebruarirevolutsioon alguse eelkõige kibeda majandusliku olukorra tõttu. Revolutsiooni käigus oli sunnitud tsaar Nikolai II loobuma oma troonist ning pealinnas moodustati Venemaa Ajutine Valitsus.
 • Oktoobripööre

  Oktoobripööre
  1. oktoobril 1917 võtsid enamlastele alluvad väeüksused Petrogradi, sealhulgas ka Tallinna, oma kontrolli alla. Võimu ülemineku enamlastele vormistas 26. oktoobril 1917 II nõukogude kongress.
 • Caporetto pealetung

  Caporetto pealetung
  Saksamaa sai oma idarindelt vabanenud väed koondada Itaalia rindele ja saavutas lahingus suure võidu. Itaalia väed said Caporetto pealetungis raskelt lüüa. Caporetto lahing tugevdas Austria-Ungari tahet jätkata sõda.
 • Eesti iseseisvumine

  Eesti iseseisvumine
  1. veebruaril 1918 kuulutas Eesti Päästekomitee välja Eesti Vabariigi loomise, kasutades ära olukorda, kus Vene väed olid Eestist põgenemas, kuid pealetungivad Saksa väed ei olnud veel tervet maad hõivanud. Tegelikkuses sattutigi Saksa okupatsiooni alla, kuid samm iseseisvuse suunas oli astutud.
 • Bresti rahu

  Bresti rahu
  Enamlased sõlmisid sakslastega Bresti rahu, millega loovutati sakslastele maa-ala, kus elas ligi veerand Venemaa rahvastikust, asus neljandik tööstusest ning kolmandik põllumajanduslikust maast.
 • Compiegne vaherahu

  Compiegne vaherahu
  1. novembril 1918 kirjutati Compiegne` metsas alla vaherahule – sellega lõppes Esimene maailmasõda. Saksamaa pidi oma väed välja viima kõigilt okupeeritud territooriumidelt, Reinimaalt kui ka Elsassist ja Lotringist; liitlastele tuli üle anda oma sõjavarustus, kaasa arvatud allveelaevad ja ookeanilaevastik.
 • Vabadussõja algus ja lõpp

  Vabadussõja algus ja lõpp
  1. novembril 1918 alustas Punaarmee pealetungi piirilinnale Narvale ja sellega algas relvastatud konflikt Nõukogude Venemaa ja Eesti Vabariigi vahel. Konflikt sai nimeks Eesti vabadussõda ja see kestis 1920. aasta veebruarini.
 • Pariisi rahukonverentsi algus

  Pariisi rahukonverentsi algus
  1. jaanuaril 1919 avati Pariisi rahukonverents, millest võtsid osa võitjariigid.Pariisi rahukonverentsil oli juhtroll kolme riigi esindajatel: Suurbritannia peaminister David Loyd George, Prantsusmaa peaminister Georges Clemenceau ja USA president Woodrow Wilson.
 • Versailles`rahulepingu sõlmimine

  Versailles`rahulepingu sõlmimine
  1. juunil 1919 kirjutati alla Versailles` rahulepingule. Sellega seoses pidi Saksamaa loobuma piirialadest, maksma reparatsioone, temalt võeti ära kolooniaid, piirati sõjaväe suurust ning sõjatehnika omamisõigust.
 • Tartu rahu

  Tartu rahu
  1. veebruaril 1920 sõlmiti Tartus rahuleping Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel. Tartu rahuga lõpetati Vabadussõda ning määrati Eesti idapiir ning tunnustati Eesti iseseisvust.