Wwimontage

Esimene maailmasõda

 • Esimene maailmasõja algus

  Esimene maailmasõja algus
  Esimene maailmasõda algas sellepärast, et pandi toime Franz Ferdinadi atentaat, mille pani toime Gavrilo Princip. Seejärel saatis saksa oma armee läänerindele et purustada Prantsuse armee ja venemaa saatis enda armee idarindele et vallutada Budapest
 • Positsioonisõda läänerindel

  Positsioonisõda läänerindel
  Erich von Falkenhayn püüdis sõja saatust otsustada idarindel, kuhu koondati 54% Keskriikide jõududest. Saksa eesmärk oli sundida Venemaa sõjast välja astuma. Veebruaris andis Saksa vägi Augustowi metsades löögi Vene 10. armeele aga seda ümber piirata ei õnnestunud. Vene vägi vallutas Karpaatides 22. märtsil Przemysli. 2. mail alanud läbimurdega Gorlice lahingus (Vene rinne murti 35 km ulatuses läbi) ning sellele järgnenud pealetungiga sundis Saksa-Austria vägi Vene väe Galiitsiast lahkuma.
 • Idarinne, Brussilovi läbimurre

  Idarinne, Brussilovi läbimurre
  1. juulil alustasid Prantsuse ja Briti väed Somme'i jõe ääres vastupealetungi (selles lahingus olid esmakordselt sõdade ajaloos kasutusel tankid). Novembri lõpuni kestnud Somme'i lahingus vallutasid liitlased ränkade kaotuste hinnaga (lahingus olid mõlema poole kaotused kokku 1,3 miljonit meest) ainult 180 km2 suurusel alal.
 • Revolutsioon Venemaal ja juunipealetung

  Revolutsioon Venemaal ja juunipealetung
  Venemaa Ajutine Valitsus tahtis ka pärast Veebruarirevolutsiooni sõda jätkata. Aleksandr Kerenski algatatud juunipealetung Galiitsias lõppes aga pärast esialgset edu lüüasaamisega. Saksamaa ja Austria-Ungari väed surusid 19. juulil alanud vastupealetungiga Vene väe kohati 130 km tagasi. 3. septembril (ukj) vallutasid sakslased Riia.
 • Sõja lõpp

  Sõja lõpp
  Võitjad said uusi maid ja palju eeliseid. 10. septembril 1919 sõlmisid liitlased Saint-Germainis Austriaga rahu, 27. septembril 1919 Neuilly rahu Bulgaariaga, 4. juunil 1920 Trianoni rahu Ungariga, 10. augustil 1920 Sevresi rahu Türgiga.
  Esimeses maailmasõjas hukkus ligikaudu 10 miljonit inimest ning kaudseid ohvreid oli veel ligikaudu 10 miljonit ja järgnevate haiguste tõttu jäi veel umbes 20 miljonit inimest vigaseks.