Hotel d'insectes

  • Trobem una imatge de marietes hivernan a un llibre

  • Parlem amb les papallones per explicar el que hem descobert: els insectes hivernen

  • Demanem ajuda als pares per construir un hotel d'insectes amb els pares/mares amb fustes

  • Amb les pares i les mares construim els hotels

  • Mirem quadres del pintor hongarès Vasarely

  • Decorem els hotels amb l'estil de Vasarely

  • Situem els hotels a l'hort de l'escola

  • Omplim els hotels... i a esperar que durant l'hivern s'ompli d'insectes!

  • Anem al bosc a buscar elements per omplir l'hotel: fulles; pals; escorça; ...