Οικ2

history

By rlykos
 • Period: to

  Gregory King, 1648-1712

  Έκανε εκτιμήσεις για τον πληθυσμό και μελέτησε τα έσοδα και δαπάνες πολλών επαγγελμάτων.Λογω ευγενούς καταγωγης
  περιλαμβάνει και τα ευγενή επαγγέλματα στα παραγωγικά(έμποροι λορδοι,ιερεις,ωομικούς)
 • Petty

  Προσπάθησε να υπολογίσει το εισόδημα της Αγγλίας
  μερκαντιλιστική σκεψη -δεν ταύτιζε τον πλούτο ενός
  έθνους με το κρατικό θησαυροφυλάκιο.
  τα είδη διατροφής
  αποτελούσαν πλούτο
  Περιέλαβε στις παραγωγικές δραστηριότητες την γεωργία, την ναυτιλία, την
  βιοτεχνία, τον πόλεμο
  •Μη παραγωγικοί – παρότι χρήσιμοι – οι νομικοί, λόρδοι, ιερείς, δημόσιοι υπάλληλοι,
  άποροι
 • Period: to

  Henry Sidgwick

  διάκριση μεταξύ δύο εννοιών του πλούτου:
  – Μία έννοια είναι το άθροισμα της αξίας των
  παραγόμενων αγαθών, αποτιμημένη σε τιμές αγοράς (ΑΕΠ).
  – Η άλλη είναι το άθροισμα των ατομικών ωφελειών(ευημερία).
 • Newcomb(1835-1909)

  Διατύπωσε πρώτος μαθηματικά την ποσοτική θεωρία του χρήματος
 • Sidgwick

  έκανε διάκριση 2 ειδών του πλούτου: ΑΕΠ, ευημερία
  Η ευημερία της κοινωνίας δεν εξαρτάται από την παραγωγή των αγαθών αλλά από τη κατανομή της. Μαθητής του ο Marshal. Ωφελιμιστική προσέγγιση
  Μέτρησε την ωφέλεια σε χρήμα-το πλεόνασμα του καταναλωτή
 • Σιδηροδρομος

 • Jevons(1835-1882)

  1835-1882
  οπαδος ωφελιμισμού/ μαθηματικής προσέγγισης
  απορρίπτει την εργασιακη θεωρία της αξιας
  αξία καθορίζεται από τη χρησιμότητα
  4 τρόπους να μεγιστοποιήσομε την ωφέλεια:
  -Την κατανομή του αποθέματος ενός αγαθού μεταξύ διαφορετικών χρήσεων
  – Την ανταλλαγή προϊόντων
  – Την εργασία για την παραγωγή αγαθών
  – Τη χρήση κεφαλαίου
  μελετησε οικονομικους κυκλους
 • Fisher

  Λήπτης του πρώτου διδακτορικού στα οικονομικά απο Yale 1891
  μαθηματική προσέγγιση για την ανάλυση της αξίας.(επικίνδυνη)
  Fisher hypothesis: το πραγματικό επιτόκιο είναι ανεξάρτητο από
  νομισματικά μεγέθη
  ο Fisher υποστήριξε ότι μεταβολές στην προσφορά χρήματος θα οδηγήσουν μακροχρόνια σε αντίστοιχες μεταβολές στις τιμές
  Ψευδαίσθηση του χρήματος (σε ονομαστικούς αντί πραγματικούς όρους)
  απήχηση είχε η δουλειά του Fisher για το χρήμα και τον
  τόκο.
  Υποστηρ ποσοτικης θεωριας,με σκεπτικισμο οικ κυκλ
 • Böhm-Bawerk (1851-1914)

  Αυστριακός επηρεάστηκε απο Menger. Απέρριψε τη θεωρία του Μαρξ
  οι κεφαλαιοκράτες εξυπηρετούν τους εργάτες προσφέροντάς τους εισόδημα προκαταβολικά
  Οι κεφαλαιοκράτες αναλαμβάνουν το ρίσκο της επένδυσης
  Υπέδειξε ότι η παραγωγική διαδικασία παίρνει χρόνο: οι
  κεφαλαιοκράτες πρώτα πραγματοποιούν δαπάνες και μετά
  εισπράττουν τα έσοδα από τις πωλήσεις
 • Period: to

  Η άνοδος της Αμερικανικής οικονομικής θεωρίας 1870-1939

 • Period: to

  διαχωρισμός ιστοριας/θεωρίας

  οικονομικα ανεξαρτητη επιστημη
  εκδίδονται οικονομικα περιοδικα
 • Walras (1834-1910)

  δεν ήταν ωφελιμιστης
  αξια εξαρταται από τη σπανιοτητα
  ταυτοχρονη διαμόρφωση τιμων σε πολλές αγορές
  ασχοληθηκε με επιβολή φορολογιας στη γαιοπροσοδο η ευημερία δεν μπορεί να μετρηθεί, να αθροιστεί
  εισηγήθηκε την εθνικοποίηση της γης γιατί πίστευε ότι
  Πίστευε ότι η αξία της γης θα αυξανόταν
  διαρκώς και οι πρόσοδοι από αυτήν θα μπορούσαν να συντηρήσουν το κράτος χωρίς να χρειάζονται φορολογίες.
 • Harvard

  το πρώτο τμήμα οικονομικών στο Harvard
 • Βίσμαρκ

  Πρώτο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας
 • Βίσμαρκ

  Πρώτο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας
  σύνταξη γήρατος, ασφάλεια ασθενείας, ατυχημάτων,ανικανότητας
 • Wilhelm Roscher((1817-1894)

  Ιστορική σχολή Γερμανιας
  Οι οικονομικές θεωρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες
  συνθήκες κάθε χώρας.
  Δεν απέρριπτε την κλασική πολιτική οικονομία αλλά θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στις Γερμανικές συνθήκες.
 • Gustav Schmoller (1838-1917):

  Οι οικονομικές θεωρίες πρέπει να βασίζονται σε εμπειρικές
  παρατηρήσεις ,συγκεκριμένες τοπικές και χρονικές συνθήκες
 • η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

  1890 θεσπίστηκε η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία
 • Carl Menger (1840-1921):

  Αυστριακή Σχολή
  φιλόσοφος αναλύει λεκτικά Jevons
  φθινουσα οριακή ωφέλεια
  Περιγραφει τον ανταγωνισμό σαν μια δυναμική διαδικασία
  Ατομική ιδιοκτησία είναι η λύση στο πρόβλημα κατανομής των πόρων
  Χρήμα αναγκαίο για συναλλαγή
  έκανε σαφή διάκριση οικονομικής θεωρίας και ιστορίας
 • Marshall (1842-1924)

  Συνδιαζει μαθηματικά και λάτρης ιστορίας
  καθιερωσε διαγραμμα προσφοράς και ζήτησης
  θεωρούσε τα βιολογικά παραδείγματα καταλληλότερα από τη μηχανική του Jevons
  εισάγει την έννοια του χρόνου,
  οι επιχειρήσεις ακολουθούν την εξελικτική θεωρία
  παραγωγή δεδομένη -τιμή καθορίζεται από ζήτηση(ευπαθη προϊόντα)
  Στη βραχυχρόνια: αλλάζουν μερικοί συντελεστές, η αύξηση της ζήτησης θα αυξήσει την τιμή.
  Μακροχρόνια αλλάζουν όλοι οι συντελεστές παραγωγής, αύξηση της ζήτησης μειώνει την τιμή.
  η εμπιστοσύνη
 • Η ευρωπαϊκή οικονομική θεωρία, (1900-1914)

  Στις αρχές του 20ού αιώνα η οριακή θεωρία έχει πλέον καθιερωθεί.
  επήλθε ένας διαχωρισμός οικονομικών και ιστορίας.
  Η ιστορία έχει πιο μακρύ ορίζοντα
  Τα οικονομικά επικεντρώθηκαν σε πιο βραχυχρόνια ανάλυση και αναλύονται με μαθηματικά μοντέλα.
  Οι θεωρητικοί ήταν υπέρ του ελεύθερου εμπορίου ενώ οι ιστορικοί
  ήταν πιο πιθανό να δεχτούν τον προστατευτισμό.
 • Wicksell

  Σουηδος
  εισαγάγει τη διάσταση του χρόνου στο κεφάλαιο. Η παραγωγή χρειάζεται χρόνο. Υπάρχουν δύο ειδών επενδύσεις.
  Το επιτόκιο καθορίζει τις επενδύσεις
  Αύξηση του επιτοκίου θα αυξήσει την αποταμίευση οι επενδυτές θα προτιμήσουν βραχυχρόνιες
  υποστηρίζει ότι υπάρχει φυσικό επιτόκιο, χρηματικό επιτόκιο ή επιτόκιο αγοράς.
  χρηματικό επιτόκιο είναι χαμηλότερο του φυσικού.(σωρρευτική διαδικασία) που συνεχίζεται στο διηνεκές
  ασπαζεται ποσοτική θεωρια(Q παθητικό,τραπεζικο-ενεργο)
 • Period: to

  Milton Friedman,

  επανέφερε στο προσκήνιο την ποσοτική θεωρία του χρήματος
  •Υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός που παρατηρήθηκε οφειλόταν
  σε μεγάλο βαθμό στην επεκτατική νομισματική πολιτική
  Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει ένα φυσικό ποσοστό ανεργίας
  Αυτό ερχόταν σε αντίθεση με τις κεϋνσιανές πολιτικές
  διαχείρισης της ζήτησης για μείωση της ανεργίας
  η οικονομικη πολιτικη ελεγχει το χρημα που αυξανεται με σταθερο γνωστο ρυθμο
 • fed-Ομοσπονδιακή Κεντρική τράπεζα

  Αμερικανική παράδοση:
  δεν υπάρχει σχέση μεταξύ νομισματικής πολιτικής και τιμών
  Εχουν παρόμοια άποψη με Αυστριακή Σχολή
  Θεωρία υποκατανάλωσης: μόνο αν αυξηθεί η κατανάλωση θα είχε αποτέλεσμα η νομισματική επέκταση.
 • Thorstein Veblen (1857-1929)

  Θεσμικός
  Εισήγαγε την ιδέα της «επιδεικτικής κατανάλωσης»
  Περιφρονούσε τον καταναλωτισμό και την επιδειξιομανία
  Δαρβινική ανάλυση της κοινωνίας: οι συμπεριφορές αναπτύσσονται ανάλογα με τις κρατούσες συνθήκες.
  Στην ανάλυσή του της αμερικανικής βιομηχανίας διέκρινε μεταξύ της μηχανικής διαδικασίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  Οι μηχανικοί παράγουν, ενώ οι επιχειρηματίες κερδοσκοπήσουν
  προέβλεψε επανασταση απο τους μηχανικούς
  διατύπωση μια εναλλακτικής,
  εξελικτικής οικονομικής θεωρίας
 • Mitchell (Αμερικανική παράδοση)

  Άλλοι υποστήριζαν την αύξηση των δημοσίων δαπανών για
  μετριασμό του κύκλου.
  επισταμένη μελέτη των οικονομικών κύκλωνμε στατιστικά
  Υποστήριζε ότι συνέβαλαν πολλοί παράγοντες στην κρίση
  Υποστήριζαν ότι οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν αποθέματα
  100%. Έτσι η κυβέρνηση θα έλεγχε πλήρως την προσφορά
  χρήματος.
 • Μεσοπολεμος

  η «νεοκλασική» και η «θεσμική»οικονομική.
  νεοκλασσική:έμφαση στη μεγιστοποιητική
  συμπεριφορά των ατόμων, στο ρόλο των ανταγωνιστικών
  αγορών, στη σταθερότητα της ανθρώπινης φύσης
  θεσμική: έμφαση στο ρόλο των θεσμών
 • John Bates Clark (1847-1938)

  επηρεάστηκε από την ιστορική σχολή
  αποδεχόταν τη λογική της οριακής χρησιμότητας
  Μετατοπίζει δηλαδή την προσοχή από το άτομο στην κοινωνία.
  Διέκρινε μεταξύ «συντηρητικού» και «εξοντωτικού» ανταγωνισμού
  Χρησιμοποίησε την αναλογία του ωκεανού.-βραχυχρόνιες διακυμάνσεις τελικά επανέρχεται η ισορροπία και το κανονικό επίπεδο κερδών.
  ηθική διάσταση στην αντιμετώπιση της οικονομίας. Τον ανησυχούσε η ισχύς των μεγάλων επιχειρήσεων και τα μονοπώλια.
 • Keynes

  Βρετανία
  αναπτυσει εκδοχή μαρσαλιανης ποσοτικής θεωρίας του χρήματος
  Η ζήτηση εξαρτάται από τις προσδοκίες και είναι ευμετάβλητη.
  Ο Κέυνς υποστήριξε ότι
  a. η πτώση των τιμών είναι χειρότερη από την άνοδο ή την
  αλλαγή στην ισοτιμία
  b. οι αρχές πρέπει να παρεμβαίνουν στην ισοτιμία.
  Οι προσδοκίες επηρεαζουν τη σχέση χρήματος και επιτοκίων
 • Keyns(b)

  Εισήγαγε την έννοια της οριακής ροπής προς κατανάλωση, ότι μια αύξηση του εισοδήματος θα αυξήσει την κατανάλωση κατά κάτι λιγότερο. Αυτό θα καθορίσει το μέγεθος του πολλαπλασιαστή.
  Η επένδυση εξαρτάται από την προσδοκώμενη απόδοση και το
  επιτόκιο. (θεωρία προτίμησης ρευστότητας).Οι ανθρωποι κατακρατούν χρήματα όταν νιώθουν αβεβαιότητα, όταν θέλουν να αναβάλουν την κατανάλωση ή ανπιστεύουν ότι θα έχουν μεγαλύτερη απόδοση παρά αν τα επενδύσουνσε μετοχές ή ομόλογα.
  ζήτ χρήμ εξαρτάται από επιτ.
 • Commons (1862-1945)

  Κοινωνικός μεταρρυθμιστής-γερμανική ιστορική σχολή.
  η συλλογική δράση είναι απαραίτητη για την προστασία της ατομικής ελευθερίας.
  Βασική προσέγγιση ότι η οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται από
  τις υπάρχουσες νομικές και θεσμικές σχέσεις που μεταβάλλονται
  διαρκώς.
  Διέκρινε μεταξύ («συναλλαγές διαπραγμάτευσης») και συναλλαγών
  που γίνονται εντός οργανισμών
 • Hicks(1904-89)

  εκλαικευση της θεωριας Keyns-δυσκολη
  καμπύλες IS-LM
  IS:συνδυασμοί επιτοκίου-προϊόντος,
  LM:συνδυασμοί επιτοκίου-αποταμίευση = επένδυση
  προϊόντος που επιφέρουν ισορροπία στην αγορά χρήματος
  Αύξηση των δημοσίων δαπανών μετατοπίζει την IS προς τα δεξιά.
  Αν η καμπύλη LM είναι επίπεδη, θα ακολουθήσει αύξηση στο
  προϊόν. Αν είναι κατακόρυφη, θα αυξηθεί απλώς το επιτόκιο
 • Κραχ

 • Econometric society

  ιδρυση της στο Σικάγο
  «την ανάπτυξη της οικονομικής θεωρίας με τη βοήθεια των
  οικονομικών και της στατιστικής»
  «ενοποίηση της θεωρητικής-ποσοτικής προσέγγισης των
  οικονομικών προβλημάτων με την αντίστοιχη εμπειρική-
  ποσοτική»
 • Hansen

  Η θεωρία της χρόνιας στασιμότητας
  ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του πληθυσμού και η περιορισμένη τεχνολογική ανάπτυξη οδηγούν σε μειωμένες επενδυτικές ευκαιρίες.
  Η ζητηση ειναι υποτονικη ⇒ αυξημενη ταση αποταμιευσης και
  μειωμένη τάση επένδυσης
  Μεταπολεμικά η θεωρία ξεχάστηκε αφού οι οικονομίες
  πέρασαν σε μια φάση ραγδαίας ανάπτυξης
 • Schumpeter

  η πρόβλεψη του Μαρξ για καταστροφή του καπιταλισμού από το
  προλεταριάτο δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί ο καπιταλισμός ανεβάζει
  το επίπεδο ζωής όλων των κοινωνικών τάξεων.
  Αντίθετα ο καπιταλισμός θα αυτοκαταστραφεί γιατί με τον καιρό θα
  υποσκαφθούν οι αξίες του.
  Καπιταλισμός σε συνεχή κίνηση, «δημιουργική καταστροφή»
 • Pareto/ Kaldor και Hicks

  Αποτελεσματικότητα κατά Παρέτο: κατάσταση όπου είναι
  αδύνατο να καλυτερέψει η θέση κάποιου χωρίς να χειροτερέψει η
  θέση κάποιου άλλου.
  Οι Kaldor και Hicks εισήγαγαν την αρχή της αποζημίωσης: αν
  οι κερδισμένοι μπορούσαν να αποζημιώσουν τους χαμένους και
  να εξακολουθήσουν να έχουν κέρδος, τότε έχουμε βελτίωση ⇒
  Kaldor‐Hicks efficiency.
 • Mises(1881-1973)& Hayek

  Αυστριακή Σχολή: μαζί με τον Hayek
  Δεν υπάρχει πολιτική χωρίς οικονομική ελευθερία
  Βασίστηκε στο έργο του Wicksell, εναντίον επεκτατικής νομισματικής πολιτικής. Τα χαμηλά επιτόκια θα αυξήσουν τις επενδύσεις κεφαλαιουχικών αγαθών, θα υπάρξει ανισσοροπία και οταν σταματήσει θα αυξηθούν τα επιτόκια, μείωση παραγωγής, ανεργία. Ανθηρή οικονομία ακολουθεί οδυνηρή κατασταση.
  Αμερικανική καταρευση
  Πολιτική ουδέτερου χρήματος.
  Λάθος η μείωση επιτοκιων και η προσφορά χρήματος, οικονομια προσαρμοστεί
 • Kenneth Arrow

  Σύνδεσε την συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας με την ψηφοφορία.
  Οικονομικη της ευημερίας- θεώρημα αδυνατότητας
 • Σουηδική Σχολή

  Wicksell
  Πρόβλημα Αυστριακής: φυσικό
  επιτόκιο καθορίζεται από την παραγωγικότητα του κεφαλαίου
  Fisher:ότι η ζήτηση δανείων θα εξαρτάται από
  τις προσδοκίες για το μέλλον.
  Αμφισβήτησαν την ιδέα του ουδέτερου χρήματος
  εστίασαν την προσοχή τους στη σχέση αποταμίευσης και επενδύσεων
  Εξέτασαν αλληλεπιδράσεις μεταξύ εισοδημάτων, δαπανών, τιμών
  Αντίθετοι με την νομισματική πολιτική(Αυστριακή Σχολή)
 • Πετρελαιακη κριση