Historia do mundo contemporáneo

By Bea18
 • Period: to

  tema 1

  -As bases do antigo réxime.
  -Poder político e relacións internacionais na Europa do século XVIII.
  -A monarquía de poder ilimitado: o parlamento inglés.
  -Transformacións económicas e sociais no século XVIII.
  -Que papel desempeñou o comercio colonial nos cambios económicos de Europa?
  -A ilustración: novas ideas fronte ao Antigo Réxime.
  -O nacemento dunha nación:os Estados Unidos de América.
  -Que se transformou na Europa do século XVIII?
 • Morte de Carlos I de Estuardo.

 • O monarca Carlos II aceptou o Habeas Corpus

 • The bill of rights

  The bill of rights
  É o primer documento dos dereitos fundamentais dos cidadáns nos EEUU
 • Period: to

  Tema 2

  -Factores impulsores da industrialización.
  -Por que se cercaron as terras de cultivo?
  -Os novos tipos de industria.
  -Por que a industralización precisou dun novo sistema económico?
  -A sociedade urbana: burgueses e obreiros.
  -As mulleres na nova socieadade industrial.
  -Como cambiou a industralización as formas de produción de bens?
 • Tratado de Utrecht

  un conxunto de tratados firmados polos estados antagonistas na Guerra de Sucesión Española entre os anos 1713 e 1715
 • Enclousere Acts

 • Spinning Jenny.

  É un hiladera con varios exes inventada por James Hargreaves.
 • máquina de vapor

  máquina de vapor
  Foi creada por James Watt e revoluciounou o mundo. Foi utilizada na Revolución Industrial, para mover máquinas moi grandes e con moito peso.
 • Independencia dos EEUU

 • Toma da bastilla

  Toma da bastilla
  :Aconteceu o 14 de julio, a bastilla era unha prisión e nese momento só había 7 prisioneiros, foi derixida polos revolucionarios.
 • Revolución francesa

  Durou dez anos, dende 1789 a 1799.
 • Period: to

  tema 3

  -A revolución francesa. A etapa liberal-burguesa(1789-1792)
  -Como se converteron os súbditos do rei en cidadáns con dereitos?
  -A radicalización. A etapa republicana( 1792-1794)
  -República burguesa e bonapartismo( 1795-1815)
  -O legado napoleónico en Francia e en Europa.
  -Europa, ente a orde e a liberdade( 1815-1830)
  -A revolución de 1848:"a primavera dos pobos"
  -As unificacións de Italia e Alemaña.
  -Como se conseguiron os dereitos políticos e sociais que acabaron co antigo réxime?
 • Golpe de estado de Napoleón

 • Napoleón consulado

  Dura nove anos, dende 1800 a 1809
 • Period: to

  tema 4

  -O nacemento dunha nova sociedade de clases.
  -A condición dos obreiros no século XIX.
  -As alternativas socialista e anarquista.
  -As primeiras organizacións obreiras(1830-1875)
  -Por que fracasou a primeira internacional?
  -A evolución do movemento obreiro( 1875-1914)
  -Por que se produciu unha ruptura dos partidos socialistas a comezos do século XX?
  -Foi necesaria a creación de organizacións obreiras?
 • Invasión a España

  Foi ordenado por Napoleón e atacou as bases máis importantes de España ata que deu tomado o poder.
 • Napoleón imperio

  Durou nove anos, dende 1810 a 1819
 • Annual Register

  É un traballo de referencia de larga data, escrito e publicado cada ano, que rexistra e analiza cada evento.
 • Independencia de Grecia

  Foi pruducido polos revolucionarios gregos contra o Imperio Otomano.
 • Locomotor

  Locomotor
 • Independencia de Bélxica

 • Ferrocarrís

 • Period: to

  tema 6

  -Os Estados liberais-democráticos europeos
  -A Inglaterra vitoriana
  -Francia, o modelo de república democrática.
  - Como se converteu Alemaña nunha gran potencia?
  -Austria-Hungría, um imperio autoritari.
  -A Rusia tsarista.
  -As potencias extraeuropeas, os EEUU e Xapón.
  -Por que se enfortaron o sur e o norte dos EEUU?
  -Que estados dominaban a escena internacional entre 1870 e 1914?
 • Revolución democráticas: París, Viena, Berlín.

 • Manifesto comunista

  Manifesto comunista
 • Apertura de China ao comercio Internacional

 • Period: to

  Tema 5

  -Un novo marco económico.
  -Os novos métodos de produción: taylorismo e fordismo.
  -A formación de imperios coloniais.
  -A repartición colonial.
  -A organización dos imperios coloniais.
  -Imperialismo: civilizar ou dominar?
  -O colonialismo, inicio dunha globalización?
 • Napoleón III creo o II imperio en Francia

 • Segunda guerra do Opio

  Segunda guerra do Opio
  Foi un conflito armado de Reino Unido, Irlanda e Francia contra China.
  Durou de 1856 a 1860.
 • Guerras con Dinamarca, Francia e Austria.

  Estas guerras duraron dende 1864 a 1870
 • 1º Internacional

 • Comuna en París

  Sucedeu o 28 de mayo por un partido popular socialista
 • Teléfono

  Teléfono
  O primer teléfono foi creado polo italiano Meucci.
 • Lámpada

 • Conferencia de Berlín.

  Realizada o 15 de novembro, que foi convocada por Francia e Alemania para repartirse África.
 • Indochina francesa

 • 2ºInternacional

 • Guerra chinés-xaponesa

  Durou un ano, de 1894 a 1895
 • Nicolás II tsar de Rusia

  Nicolás II tsar de Rusia
  Foi o último tsar de Rusia e foi asesinado con toda a sua familia e os seus traballadores polos Bolcheviques.
 • Coroación de Nicolao II

  Foi a última coroación no Imperio ruso.
 • Revolta dos bóxers

 • Tsarismo

  Durou 14 anos, dende 1900 a 1914
 • Period: to

  Tema 8

  -Un xigante con pés de lama.
  -A revolución de febreiro de 1917.
  -Por que houbo unha nova revolución en outubro?
  -A guerra civil e o comunismo da guerra.
  -A creación da URSS e a expansión revolucionaria.
  -De Lennin a Stalin.
  -Como conseguiron os bolxeviques instaurar o poder dos sóviets?
 • Voo con motor

  Creados polos irmans Wright, o primeiro voo foi o 17 de diciembre de 1903.
 • Guerra ruso-xaponesa

 • Guerra ruso-xaponesa

 • Sepárase a Igrexa do Estado, en Francia.

 • As reformas de outubro

  Foi un documento firmado por Nicolás II o 17 de outubro, para mellorar a orden do Estado en plena Revolución de 1905.
 • Revolución

 • Bosnia pasa a permanecer ao Imperio Austro-Húngoro

 • Guerra de movementos

 • Atentado de Saraxavo

  Foi o 28 de xuño por un revolucionario, morreru o heredero da coroa do imperio autrohúngaro e a súa muller.
 • Rusia entra na Guerra

 • Period: to

  Tema 7

  -As causas da guerra.
  -Quen foron os responsables do estalido da guerra?
  -As fases da contenda bélica.
  -A mobilización das mulleres.
  -A paz dos vencedores.
  -1919: construír unha nova Europa?
  -Por que foi a "Gran Guerra"?
 • Afundimento do Lusitania

  Aconteceu frente a Irlanda o 7 de maio por un ataque alemán, era un barco que traia axuda dos EEUU. Foi o peor desastre naval na I Guerra Mundial.
 • Guerra de trincheiras

  Estaidea foi utilizada por primeira vez na I guerra mundial e consistía en defender a fronteiras. Era unha zona estancada, sen movemento e cravadas no só.
  Dura dous anos, de 1915-1917
 • Batalla do Somme

 • Asesinato de Rasputin.

  Asesinarono o 30 de decembro porque creían que tiña un poder místico e que influenciaba a casa real. Intentaron envenenalo nunha cea e vendo que non lle sucedía nada, pegaronlle varios tiros, pero a pesar de eso, tiveron que afogalo no río porque nin o veneno nin as balas acabaron con él.
 • Estados Unidos entra na guerra.

  Ocorre o 6 de abril
 • Revolución rusa

  Había dous bandos, os do tsar e o bando repúblicano, de Lennin. Tiveron a victoria os do bando repúblicano, en Petrogrado.
 • Guerra de movementos

  É unha fase da I guerra mundial que puxo acabo Alemaña para atacar a Francia por varias zonas a vez.
 • Paz de Alemaña e Rusia.

 • Conferencia de París.

 • Tratado de Versalles

  Foi un tratado de paz da I guerra mundial que levaba acabo distintas normas para Alemaña, bastnates duras e sobre todo, que favorecían moito a Francia.
 • Creación da III intenacional.

 • Crise de posguerra

  Durou dous anos, de 1919 a 1921
 • República Weimar(Alemaña)

  Foi elexida tras a I guerra mundial e acabo o seu mandato ca subida de Hitler ao poder.
  Durou de 1919 a 1932
 • Rusia revolucionaria

  Durou de 1919 a 1922
 • Period: to

  Tema 9

  -O legado da Primeira Guerra Mundial.
  -Os felices anos vinte nos Estados Unidos.
  -Como se xera unha burbulla especulativa?
  -A Gran Depresión.
  -Como se espallou a crise ao resto do mundo?
  -As protestas de recuperación da crise.
  -A vida cotiá durante a Gran Depresión.
  -Como se fraguou a crise económica da década de 1930?
 • Period: to

  Tema 10

  -A Europa de entreguerras: totalitarismo e democracia.
  -Que elementos definen o fascismo?
  -O fascismo italiano ( 1922-1945)
  -Como consiguiu o Partido Nazi chegar ao poder en Alemaña?
  -A nazificación de Alemaña.
  -Que pretendía o proxecto racial de do Partido Nazi?
  -O totalirismo stalinista.
  -A represión stalinista.
  -Por que triunfaron os totalitarismos?
 • Creación da URSS

 • Constitución rusa

 • Ditadura fascista

  Ditadura fascista
  É un réxime político que naceu en Italia a mans de Mussolini tras a finalización da I guerra Mundial.
  Durou de 1923 a 1939.
 • URSS

  Durou de 1923 a 1929
 • Morte de Lennin

  Faleceu o 21 de enero aos 53 anos, en Moscú. A causa dunha hemorraxia cerebral.
 • Crac bolsista

  Foi a maior caída da bolsa dos Estados Unidos que acabou afectando a todo o mundo, crise mundial, xa que Estados Unidos nese momento era a potencia mundial.
 • URSS de Stalin

  Durou de 1929 a 1938
 • Período de fame negra

  Durou un ano, ata 1933
 • Rousevelt convértese no presidente dos EEUU

 • New Deal

  É o documento que firma o presidente dos EEUU, Rooselveet, para luchar contra as consecuencias do crac do 29.
 • Cae o valor do dólar

 • Ditadura nazi

  Foi un réxime político alemán levado a cabo por Hitler para volver a facer a Alemaña a Gran Alemaña.
  Durou 6 anos, dende 1933 ata 1939
 • Hitler chanceler.

  Hitler chanceler.
  Hitler chegou ao poder por unha votación, tras a sua oratoria e propaganga, dictou unha ditadura e restrinxeu e proiveu moitas cousas. Tras a súa cabezoneria de facer a Alemaña a Gran Alemaña e de estenderse, non facendolle caso ao tratado de Versalles, acabou causando a II Guerra Mundial.
 • A industria crece

 • Noite dos cristais rotos

  Aconteceu a noite do 9 de novembro ao 10. A Alemaña nazi atacou aos xudíos esa noite, destrozando todos os seus locales e matandoos.