Descarga

Guerra fría por Alfonso A.S

By fon95
 • Reunión de Teherán en Irán

 • Reunión de Yalta en la URSS

  Nela decidiuse a depuración de Alemaña, a súa desmilitarización, así como a depuración dos dirixentes nazis, baseándose nos principios democráticos. Nesta conferencia xurdiron diferenzas entre os dous bloques, con intereses moi diferentes.
 • Reunión de Postdam en Alemaña

  Nela decidiuse a depuración de Alemaña, a súa desmilitarización, así como a depuración dos dirixentes nazis, baseándose nos principios democráticos. Nesta conferencia xurdiron diferenzas entre os dous bloques, con intereses moi diferentes.
 • A división de Alemaña en catro zonas

  Alemaña queda dividida en catro zonas por Francia, Reino Unido, USA e URSS.
 • División de Corea polo paralelo 38

  No norte, a URSS e no sur USA.
 • Mandato do laborista Atlee en Reino Unido

 • USA convértese no líder capitalista

 • Period: to

  Guerra de Vietnam

  O territorio da Indochina, en Asia, estaba baixo o dominio francés, alí ocorreu unha guerra de liberación, tras esta foi ocupada polos xaponeses, que a declararon independente de Francia. Francia non aceptou esta decisión e iniciou unha guerra contra as guerrillas comunistas, a cal perdeu. O territorio de Vietnam quedou dividido polo norte (comunistas) e sur (capitalistas, ditadura militar). USA unterviu pero perdeu, dando lugar en 1975 á reunificación do país.
 • Petición de Truman ao congreso para intervir en Grecia e Turquía

  Truman cría necesario intervir en Grecia e Turquía para frar a expansión soviética.
 • Creación do Plan Marshall

  USA crea o Plan Marshall, unha axuda económica cara Europa que tiña como obxectivo facilitar a súa recuperación económico e afastar a ameaza do comunismo. Máis tarde constitúese a OECE (Organización Europea de Cooperación Económica), integrada polos 17 países beneficiarios da axuda.
 • Period: to

  Guerra Fría

  Longo conflito de carácter económico, político, ideolóxico e cultural entre Estados Unidos e a URSS, caracterizado por un período de tensión internacional.
 • OECE

  Organización Europea de Cooperación Económica, constituída polos 17 países beneficiarios do Plan Marshall, máis tarde se convertiría na Comunidade Económica Europea.
 • Unificación da Alemaña capitalista

  O distanciamento entre soviéticos e occidentais fixo que estes últimos decidisen unificar as súas tres zonas, a URSS respondeu bloqueando a zona occidental de Alemaña e o sector occidental de Berlín, os estadounidenses fixeron unha ponte aérea permanente para chegar alí.
 • Iugoslavia opta por unha vía propia de organización

  Iugoslavia do Mariscal Tito opta por unha vía propia de organización social e económica, á vez que defende unha posición neutral fronte aos conflitos.
 • Creación do Comecon ou Came

  Foi a resposta da URSS ao Plan Marshall, Consello de Asistencia Mutua Económica, era un sistema de colaboración e coordinación dos mercados e das políticas económicas, estaba integrado pola URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Romanía, Albania e a República Democrática Alemá.
 • Cración de dous estados alemáns

  A República Federal Alemá polos países occidentais e a República Democrática Alemá pola URSS
 • Creación da OTAN

  Organización do Tratado do Atlántico Norte, fundada polo bloque occidental co obxectivo de organizar a defensa dos países asinantes.
 • Period: to

  A guerra de Corea

  A división de norte e sur fixo que os dous bloques se enfretasen, os estadounidenses enviaron tropas a través da ONU. Ao final asinouse unha paz que consagrou a división do país.
 • Pacto de Varsovia

  O bloque oriental constituiu este pacto que era unha alianza militar integrada pola URSS e todos os países de Europa Oriental, excepto Iugoslavia.
 • Levantamento antisoviético en Hungría

  Levantamento antisoviético en Hungría esmagado polo exército ruso.
 • Instauración do comunismo en Cuba

  Da mano de Fidel Castro
 • Mandato de Kennedy en USA

 • Period: to

  Muro de Berlín

  A RDA crea o muro de Berlín, pois máis de catro millóns de alemáns a abandonaran atraídos polo nivel de vida da RFA.
 • Soviéticos instalan ramplas de lanzamento de mísiles en Cuba

 • Independencia de Alxeria

 • Teléfono Vermello

  Establecía a comunicación directa entre a Casa blanca e o Kremlin.
 • Tratado de Moscova

  Impedía as explosións nucleares na atmosfera.
 • Asasinato de Kennedy

 • Firma do Tratado Franco-Alemán

  Puña fin a cen anos de enemistade.
 • Mandato do laborista Wilson en Reino Unido

 • Tratado de Non Proliferación Nuclear

 • Primavera de Praga en Checoslovaquia

  Proceso democratizador que foi sufocado polas tropas do pacto de Varsovia.
 • Movemento estudantil en Francia

 • Mandato de Nixon en USA

 • Dimisión de De Gaulle en Francia

 • Xapón é a segunda potencia econímica mundial

 • Mandato de Willy Brandt en Alemaña

 • SALT e CSCE

  Comezaban as conversacións para reducir o armamento nunclear, á vez que se celebraba a Conferencia sobre Segurdade e Cooperación Europea.
 • Crise económica

  Tivo importancia a crise do petróleo, o enfrontamento árabe-israelí desembocou na decisión de aumentar o prezo de este producto, o que afectou a todos os sectores económicos.
 • Reunificación de Vietnam

  USA interviu e loitou coas tropas comunistas de China por medo a que implantase un réximen comunista, pero perdeu, aceptando a reunificación de Vietnam en 1975 baixo un goberno comunista.
 • Mandato de Margaret Thatcher en Reino Unido

 • Period: to

  Mandato de Reagan en USA

 • Gorbachov coma secretario xeral do PCUS

 • Period: to

  Mandato de Bush padre en USA

 • Reunificación das dúas Alemañas

 • Constitución da federación rusa

 • Period: to

  Mandato de Bush hijo en USA

 • Mandato de Angela Merkel en Alemaña