Materiais estudo online historia noticias

Historia

By zdanig
 • Period: 1400 to

  Capitalismo

  Unha nova forma de comerciar denominada mercantilismo que alcanzou o seu máximo desarrollo en Inglaterra e Francia.
 • Period: 1500 to

  Liberarlismo

  Unha doctrina xeneral e un esforzo político en resposta as guerras relixiosas establecidas en Europa durante esta etapa.
 • Adam Smith

  Adam Smith
  Propuxo o liberalismo económico.
 • George Washington

  George Washington
  Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos.
 • Maximilien de Robespierre

  Maximilien de Robespierre
  Foi un dos líderes máis considerados da Revolución Francesa.
 • Period: to

  Revolución Industrial

  Aparación no Reino de Gran Bretaña, propuxo ao mundo unha transformación económica, social e tecnolóxica que cambiou a sociedade para sempre.
 • Napoleón Bonaparte

  Napoleón Bonaparte
  Foi emperador de Francia a principios do século XIX e o home máis poderoso e influente de Europa.
 • Klemens Wenzel von Metternich

  Klemens Wenzel von Metternich
  Foi político e diplomático austríaco.
 • Independencia dos Estados Unidos

  Independencia dos Estados Unidos
  A Declaración de Independencia dos Estados Unidos é un texto aprobado polo Congreso Continental dos Estados Unidos de América no que se anuncia que as trece colonias que se atopaban naquel momento en guerra con Gran Bretaña pasaban a constituírse en estados independentes e deixaban, polo tanto, de formar parte do imperio británico.
 • Revolución Francesa

  Revolución Francesa
  A Revolución Francesa de 1789 xurdiu a consecuencia das ideas da Ilustración e en contra do Antigo Réxime e o poder do clero e da nobreza no Reino de Francia. A Revolución Americana serviría de exemplo aos ideais de liberdade e igualdade. A revolución dá inicio á era moderna na Francia. Acabou co feudalismo en Francia e proclama os principios de "Liberdade, Igualdade e Fraternidade". Acabou tamén cos privilexios da nobreza e de castas e comezaron a imperar os ideais igualitarios.
 • Imperio Napoleónico

  Después de su golpe de Estado, Napoleón Bonaparte es nombrado primer cónsul y más tarde cónsul vitalicio. En 1804 se proclama emperador a través de un decreto del Senado. Los aspectos más importantes de la época del Imperio son:
  Aprobación de una Constitución (1804).
  Crecimiento económico.
  Elaboración de un Código Civil.
  Reforma del sistema educativo francés.
 • Sindicalismo

  Aparición en EEUU (Ámerica) e foi un movemento obrero formado polos traballadores para defender os seus dereitos e intereses.Restauración do absolutismo. Acordouse restabelecer o poder absoluto dos soberanos.
  Principios básicos: Lexitimismo monárquico. Equilibrio internacional. Intervencionismo. Sistema de congresos.
 • Nacionalismo

  Provén de Alemaña e Italia e foi un movemento político que defendía a súa nación
 • Unificación de Italia

  Unificación de Italia
  A unificación de Italia foi o proceso histórico que ao longo do século XIX pretendeu a unificación dos diferentes estados nos que se atopaba dividida a península Itálica.
 • Congreso de Viena

  Congreso de Viena
  O Congreso de Viena foi unha conferencia entre embaixadores das grandes potencias europeas que tivo lugar na capital austríaca, cuxa intención era a de restablecer as fronteiras de Europa tras a derrota de Napoleón I a primavera anterior, e reorganizar a forma e ideoloxía políticas do Antigo Réxime.
 • Otto von Bismarck

  Otto von Bismarck
  Foi un estadista, burócrata, militar, político e prosista alemán, considerado o fundador do Estado alemán moderno.
 • Socialismo

  Doctrina política e económica que propugna a propiedade e administración dos medios de producción por parte das clases traballadoras co fin de lograr unha organización da sociedade na cual exista unha igualdad política, social e económica de todas as persoas
 • A revolución de 1820

  As revolucións de 1820 xurdiron como reacción á Restauración europea que se produciu como consecuencia da derrota da Francia revolucionaria, e que supoñía o restablecemento do Antigo Réxime e a aplicación dos principios lexitimistas do Congreso de Viena de 1815, confiados á forza e determinación intervencionista da Santa Alianza. Os seus eixes ideolóxicos foron o liberalismo e o nacionalismo.
 • Víctor Manuel II de Italia

  Víctor Manuel II de Italia
  Foi o primeiro rei de Italia.
 • Revolución de 1830

  A Revolución de 1830, tamén coñecida como Revolución de Xullo, foi unha revolta da clase media francesa contra o rei Carlos X que o forzou a abdicar, sendo substituído polo rei orleanista Luís Filipe co título de rei dos franceses e non o tradicional de rei de Francia.
 • Revolucións 1848

  As revolucións de 1848, coñecidas noutros países como A Primavera dos Pobos ou o Ano das Revolucións, foron unha onda de manifestacións populares que se xeneralizaron en varias rexións de Europa no primeiro semestre do devandito ano. Caracterízanse maioritariamente pola súa brevidade e rápida expansión.
 • Unificación de Alemaña

  Unificación de Alemaña
  A Unificación de Alemaña foi un proceso iniciado a mediados do século XIX, para a integración e posterior unificación de diversos estados xermánicos.
 • Period: to

  Anarquismo

  Doctrina política que pretende a desaparición do Estado e defende a libertade do individuo por encima de cualquier autoridad.
 • Industrialización

  Industrialización
  Explotación dun producto ou unha actividade económica organizada polo proceso industrial.