REVOLUCIÓNS LIBERAIS

Timeline created by candelagonzalez
In History
 • Máquina de vapor

  Máquina de vapor
  É un motor de combustión externa que transforma a enerxía térmica de unha cantidade de auga en enerxía mecánica.
 • Guerra de sucesión española

  Guerra de sucesión española
  Foi un conflicto internacional que tivo como causa fundamental a morte sen descendencia de Carlos II de España, último representante da Casa de Habsburgo, e que deixou como principal consecuencia a instauración da Casa de Borbón no trono de España.
 • Monarcas españois do S.XVIII

  Monarcas españois do S.XVIII
  Entre un e outro reinaron en España os seguintes monarcas: Luis I (1707-1724), Fernando VI (1713-1759), Carlos III (1716-1788), Carlos IV (1748-1819), Fernando VII (1784-1833), Isabel II (1830-1904), Alfonso XII (1857-1885) e Alfonso XIII (1886-1941).
 • 1ª edición da Enciclopedia

  1ª edición da Enciclopedia
  A primeira edición da Enciclopedia publicada por Diderot e D'Alembert en París entre 1751 e 1772, tivo como obxectivo sistematizar o enorme saber que circulaba na Europa do século XVIII, seguindo unha ordeación alfabética.
 • Revolución francesa

  Revolución francesa
  Foi un conflicto social e político, con diversos periodos de violencia, que convulsionou Francia
 • Imperio de Napoleón

  Imperio de Napoleón
  Foi un estado soberano que incluíu no seu territorio unha gran parte de Europa occidental e central; tivo ademais numerosos dominios coloniales coñecidos como Francia de Ultramar e estados clientelares
 • Guerra da Independencia Española

  Guerra da Independencia Española
  Foi un conflicto bélico desenvolto entre 1808 e 1814 dentro do contexto das guerras napoleónicas, que enfrentou ás potencias aliadas de España, Reino Unido e Portugal contra o Primeiro Imperio francés, cuxa pretensión era a de instalar no trono español ó irmán de Napoleón, José Bonaparte, tras as abdicaciones de Bayona.
 • Inicio do movemento ludista

  Inicio do movemento ludista
  Foi un movemento encabezado polos artesáns ingleses no século XIX. Protestaron entre os anos 1811 e 1816 contra as novas máquinas que destruían o empleo.
 • Constitución de Cádiz

  Constitución de Cádiz
  Coñecida popularmente como “la Pepa” foi promulgada polas Cortes Xerais españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz o 19 de marzo de 1812. Otorgouselle unha gran importancia histórica por tratarse da primeira Constitución promulgada en España, ademáis de ser unha das máis liberais do seu tempo.
 • Congreso de Viena

  Congreso de Viena
  Foi un encontro internacional celebrado na capital austríaca, convocado co obxectivo de restablecer as fronteiras de Europa tras a derrota de Napoleón Bonaparte e reorganizar as ideoloxías políticas do Antigo Réxime.
 • Trienio liberal

  Trienio liberal
  Periodo da historia contemporánea de España que transcurre entre 1820 y 1823 (el 10 de marzo de 1820, Fernando VII é obrigado a xurar a Constitución española de 1812 a a suprimir a Inquisición española); que constitúe o periodo español de revolucións de 1820, e que é intermedio dos tres periodos nos que se divide o reinado de Fernando VII: posterior ao sexenio absolutista (1814-1820) e anterior á década ominosa (1823 a 1833
 • 1ª liña de ferrocarril

  1ª liña de ferrocarril
  Iníciase a construcción da primeira liña férrea do mundo entre dúas cidades: Liverpool e Manchester. Do diseño encárgaselle a George Stephenson.
 • 1ª liña de ferrocarril en España

  1ª liña de ferrocarril en España
  Foi promovida por José Díez Imbrechts para exportar os viños de Jerez a través dun ferrocarril de 7000 varas de lonxitude, entre a ciudade de Jerez de la Frontera e un muelle no río Guadalete.
 • Revolucións liberais de 1830

  Revolucións liberais de 1830
  Foi un proceso revolucionario que comenzou en París, Francia, ca denominada Revolución de Julio ou as Tres Gloriosas (Trois Glorieuses) xornadas revolucionarias de París que levaron ao trono a Luis Felipe I de Francia e abriron o periodo coñecido como Monarquía de Julio.
 • Manifesto Comunista

  Manifesto Comunista
  É o documento base do pensamento comunista, conformado polos pensamentos de Marx y Engels en materia política, económica e sociolóxica.
  A través do planteamiento do manifesto comunista, deuse saída ao desenvolvemento de ideas como o comunismo, o socialismo ou o marxismo.
 • Revolucións liberais de 1848

  Revolucións liberais de 1848
  Foi a terceira oleada do máis amplo ciclo revolucionario da primeira métale do século XIX, que se iniciara cas denominadas «revolución de 1820» e «revolución de 1830». Además da súa condición de revolucións liberais, as revolucións de 1848 caracterizaronse pola importancia das manifestacións de carácter nacionalista e polo inicio das primeiras mostras organizadas do movemento obreiro.
 • Unificación de Italia

  Unificación de Italia
  Proceso histórico que ao largo do século XIX levou á unión dos diversos estados nos que a península itálica estaba dividida, na súa maior parte vinculados a dinastías consideradas «non italianas» como os Habsburgo ou os Borbones.
 • 1ª Asociación Internacional de Traballadores

  1ª Asociación Internacional de Traballadores
  Foi unha organización fundada dende Londres en 1864 que agrupou inicialmente aos sindicalistas ingleses, anarquistas e socialistas franceses e italianos republicanos.
 • Nobel descubre a dinamita

  Nobel descubre a dinamita
  Foi inventada por Alfred Nobel. O seu empleo na explotación dos campos petroleros de Bakú (Azerbaiyán) fixolle gañar unha gran fortuna ao seu creador, a cual se emplea na concesión do Premio Nobel.
 • Daimler inventa o motor de explosión

  Daimler inventa o motor de explosión
  O creador deste invento foi o alemán Gottlieb Daimler, un inxeñeiro fillo dun humilde forneiro que traballara na firma do industrial Nicolás Augusto Ott.
 • Unificación de Alemaña

  Unificación de Alemaña
  Foi fundado tras a victoria de Prusia na guerra franco-prusiana é supuxo a unificación dos diferentes Estados alemáns en torno a Prusia, excluíndo a Austria, baixo o liderazgo do canciller Otto von Bismarck.
 • Bell inventa o teléfono

  Bell inventa o teléfono
  As primeiras palabras transmitidas e escoitadas por un teléfono foron pronunciadas por Alexander Graham Bell, o estadounidense nacido en Edimburgo (Reino Unido) que soe citarse como inventor do aparato telefónico.
 • Edison inventou a lámpada

  Edison inventou a lámpada
  Thomas Alva Edison foi o primeiro en patentar una bombilla incandescente de filamento de carbono, viable fóra dos laboratorios, é dicir, comercialmente viable. ​A patentou o 27 de xaneiro de 1880.
 • Wright inventa o avión

  Wright inventa o avión
  Atribúese aos irmáns Wright o primer vó a motor, prolongado e verificado, realizado o 17 de decembro de 1903; de alí en adiante a evolución das aeronaves foi extremadamente lenta. Pero isto non foi motivo para que os inventos de Wilbur e Orville fixeran que Wright se detivera.