8034bf6c cad0 4f7c 9984 2787c10ced06

REVOLUCIÓNS LIBERAIS

 • Máquina de vapor

  Máquina de vapor
  É un motor de combustión externa que transforma a enerxía térmica de unha cantidade de auga en enerxía mecánica.
 • Guerra de sucesión española

  Guerra de sucesión española
  Foi un conflicto internacional que tivo como causa fundamental a morte sen descendencia de Carlos II de España, último representante da Casa de Habsburgo, e que deixou como principal consecuencia a instauración da Casa de Borbón no trono de España.
 • Monarcas españois do S.XVIII

  Monarcas españois do S.XVIII
  Entre un e outro reinaron en España os seguintes monarcas: Luis I (1707-1724), Fernando VI (1713-1759), Carlos III (1716-1788), Carlos IV (1748-1819), Fernando VII (1784-1833), Isabel II (1830-1904), Alfonso XII (1857-1885) e Alfonso XIII (1886-1941).
 • 1ª edición da Enciclopedia

  1ª edición da Enciclopedia
  A primeira edición da Enciclopedia publicada por Diderot e D'Alembert en París entre 1751 e 1772, tivo como obxectivo sistematizar o enorme saber que circulaba na Europa do século XVIII, seguindo unha ordeación alfabética.
 • Revolución francesa

  Revolución francesa
  Foi un conflicto social e político, con diversos periodos de violencia, que convulsionou Francia
 • Imperio de Napoleón

  Imperio de Napoleón
  Foi un estado soberano que incluíu no seu territorio unha gran parte de Europa occidental e central; tivo ademais numerosos dominios coloniales coñecidos como Francia de Ultramar e estados clientelares
 • Guerra da Independencia Española

  Guerra da Independencia Española
  Foi un conflicto bélico desenvolto entre 1808 e 1814 dentro do contexto das guerras napoleónicas, que enfrentou ás potencias aliadas de España, Reino Unido e Portugal contra o Primeiro Imperio francés, cuxa pretensión era a de instalar no trono español ó irmán de Napoleón, José Bonaparte, tras as abdicaciones de Bayona.
 • Inicio do movemento ludista

  Inicio do movemento ludista
  Foi un movemento encabezado polos artesáns ingleses no século XIX. Protestaron entre os anos 1811 e 1816 contra as novas máquinas que destruían o empleo.
 • Constitución de Cádiz

  Constitución de Cádiz
  Coñecida popularmente como “la Pepa” foi promulgada polas Cortes Xerais españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz o 19 de marzo de 1812. Otorgouselle unha gran importancia histórica por tratarse da primeira Constitución promulgada en España, ademáis de ser unha das máis liberais do seu tempo.
 • Congreso de Viena

  Congreso de Viena
  Foi un encontro internacional celebrado na capital austríaca, convocado co obxectivo de restablecer as fronteiras de Europa tras a derrota de Napoleón Bonaparte e reorganizar as ideoloxías políticas do Antigo Réxime.
 • Trienio liberal

  Trienio liberal
  Periodo da historia contemporánea de España que transcurre entre 1820 y 1823 (el 10 de marzo de 1820, Fernando VII é obrigado a xurar a Constitución española de 1812 a a suprimir a Inquisición española); que constitúe o periodo español de revolucións de 1820, e que é intermedio dos tres periodos nos que se divide o reinado de Fernando VII: posterior ao sexenio absolutista (1814-1820) e anterior á década ominosa (1823 a 1833
 • 1ª liña de ferrocarril

  1ª liña de ferrocarril
  Iníciase a construcción da primeira liña férrea do mundo entre dúas cidades: Liverpool e Manchester. Do diseño encárgaselle a George Stephenson.
 • 1ª liña de ferrocarril en España

  1ª liña de ferrocarril en España
  Foi promovida por José Díez Imbrechts para exportar os viños de Jerez a través dun ferrocarril de 7000 varas de lonxitude, entre a ciudade de Jerez de la Frontera e un muelle no río Guadalete.
 • Revolucións liberais de 1830

  Revolucións liberais de 1830
  Foi un proceso revolucionario que comenzou en París, Francia, ca denominada Revolución de Julio ou as Tres Gloriosas (Trois Glorieuses) xornadas revolucionarias de París que levaron ao trono a Luis Felipe I de Francia e abriron o periodo coñecido como Monarquía de Julio.
 • Reinado de Isabel II

  Reinado de Isabel II
  É o periodo da historia contemporánea de España comprendido entre a morte de Fernando VII en 1833 e o triunfo da Revolución de 1868, que obligou á raíña a marchar ao exilio.
 • Guerra do Opio

  Guerra do Opio
  Foron dous conflitos bélicos que ocurriron no século XIX entre os imperios chino e británico. A primeira durou entre 1839 e 1842. A Segunda, na que Francia se implicou cos británicos, ​estallou en 1856 e durou ata 1860.
 • Manifesto Comunista

  Manifesto Comunista
  É o documento base do pensamento comunista, conformado polos pensamentos de Marx y Engels en materia política, económica e sociolóxica.
  A través do planteamiento do manifesto comunista, deuse saída ao desenvolvemento de ideas como o comunismo, o socialismo ou o marxismo.
 • Revolucións liberais de 1848

  Revolucións liberais de 1848
  Foi a terceira oleada do máis amplo ciclo revolucionario da primeira métale do século XIX, que se iniciara cas denominadas «revolución de 1820» e «revolución de 1830». Además da súa condición de revolucións liberais, as revolucións de 1848 caracterizaronse pola importancia das manifestacións de carácter nacionalista e polo inicio das primeiras mostras organizadas do movemento obreiro.
 • Unificación de Italia

  Unificación de Italia
  Proceso histórico que ao largo do século XIX levou á unión dos diversos estados nos que a península itálica estaba dividida, na súa maior parte vinculados a dinastías consideradas «non italianas» como os Habsburgo ou os Borbones.
 • Independencia da India

  Independencia da India
  Consistiu en revoluciones que comezaron en 1857 e que chegaron ao seu fin baixo o liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 y 1947, así como ca invasión á India británica polo Exército Nacional Indio comandado por Subbash Chandra Bose durante a Segunda Guerra Mundial.
 • 1ª Asociación Internacional de Traballadores

  1ª Asociación Internacional de Traballadores
  Foi unha organización fundada dende Londres en 1864 que agrupou inicialmente aos sindicalistas ingleses, anarquistas e socialistas franceses e italianos republicanos.
 • Nobel descubre a dinamita

  Nobel descubre a dinamita
  Foi inventada por Alfred Nobel. O seu empleo na explotación dos campos petroleros de Bakú (Azerbaiyán) fixolle gañar unha gran fortuna ao seu creador, a cual se emplea na concesión do Premio Nobel.
 • Daimler inventa o motor de explosión

  Daimler inventa o motor de explosión
  O creador deste invento foi o alemán Gottlieb Daimler, un inxeñeiro fillo dun humilde forneiro que traballara na firma do industrial Nicolás Augusto Ott.
 • Sexenio democrático

  Sexenio democrático
  Periodo da historia contemporánea de España transcurrido dende o triunfo da revolución de setembro de 1868 ata o pronunciamento de decembro de 1874, que supuxo o inicio da etapa coñecida como Restauración borbónica.
 • Unificación de Alemaña

  Unificación de Alemaña
  Foi fundado tras a victoria de Prusia na guerra franco-prusiana é supuxo a unificación dos diferentes Estados alemáns en torno a Prusia, excluíndo a Austria, baixo o liderazgo do canciller Otto von Bismarck.
 • Primeira República Española

  Primeira República Española
  Foi o réxime político vixente en España dende a súa proclamación polas Cortes, o 11 de febreiro de 1873, ata o 29 de decembro de 1874, cando o pronunciamento do xeneral Martínez Campos deu lugar á restauración da monarquía borbónica.
 • Restauración Borbónica

  Restauración Borbónica
  Etapa política da historia de España desenvolta baixo sistema monárquico que se extendeu entre finales de 1874 e o 14 de abril de 1931.
 • Bell inventa o teléfono

  Bell inventa o teléfono
  As primeiras palabras transmitidas e escoitadas por un teléfono foron pronunciadas por Alexander Graham Bell, o estadounidense nacido en Edimburgo (Reino Unido) que soe citarse como inventor do aparato telefónico.
 • Edison inventou a lámpada

  Edison inventou a lámpada
  Thomas Alva Edison foi o primeiro en patentar una bombilla incandescente de filamento de carbono, viable fóra dos laboratorios, é dicir, comercialmente viable. ​A patentou o 27 de xaneiro de 1880.
 • Conflito anglo-Böer

  Conflito anglo-Böer
  Foron dous conflitos armados que tiveron lugar en Sudáfrica entre o Imperio británico e os colonos de orixe neerlandés, chamados afrikáneres, ​ bóeres ou voortrekker.
 • Conferencia de Berlín

  Conferencia de Berlín
  Foi convocada por Francia e o Reino Unido, e organizada polo canciller de Alemaña, Otto von Bismarck, co fin de solventar os problemas que implicaba a expansión colonial en África e resolver a súa repartición.
 • Conflito de Fachoda

  Conflito de Fachoda
  É o nome co que se coñece os episodios que tiveron lugar en 1898 cando Francia e Reino Unido deciden construir sendas líneas de comunicacións destinadas a conectar a súas respectivas colonias africanas de maneira ininterrumpida.
 • Revolta Bóxer

  Revolta Bóxer
  Foi un movememento iniciado no ano 1898, coincidindo ca Reforma dos Cen Días, e finalizado o 7 de setembro de 1901, surxido na China da dinastía Qing contra a influencia foránea no comercio, a política, a relixión e a tecnoloxía dos últimos anos do século XIX.
 • Wright inventa o avión

  Wright inventa o avión
  Atribúese aos irmáns Wright o primer vó a motor, prolongado e verificado, realizado o 17 de decembro de 1903; de alí en adiante a evolución das aeronaves foi extremadamente lenta. Pero isto non foi motivo para que os inventos de Wilbur e Orville fixeran que Wright se detivera.
 • Primeira Guerra Mundial

  Primeira Guerra Mundial
  Foi unha confrontación bélica centrada en Europa, finalizando o 11 de novembro de 1918, cando Alemaña aceptou as condicións do armisticio.
 • Revolución Rusa (febreiro)

  Revolución Rusa (febreiro)
  Foi un levantamento do pueblo ruso contra o zar Nicolás II. Para elo, intentouse establecer unha democracia liberal. Foron diversas as causas políticas sociales e económicas que conduxeron aos rusos emprender emprender unha revolución contra o zar Nicolás II.
 • Revolución Rusa (outubro)

  Revolución Rusa (outubro)
  Foi a segunda fase da Revolución rusa de 1917, tras a Revolución de Febreiro.
 • 14 puntos Wilson

  14 puntos Wilson
  Foron unha serie de propostas realizadas polo presidente estadounidense Woodrow Wilson para crear uns novos obxectivos bélicos defendibles para a Triple Entente, que puidesen servir de base para negociacións de paz cos Imperios Céntrales.
 • Independencia de Polonia

  Independencia de Polonia
  Ca firma do Armisticio de Compiegne que poñía fin á I Guerra Mundial, o mariscal Józef Pilsudski tomou o poder e deu paso á primeira Polonia independente en máis de doce décadas.
 • Tratado de Versalles

  Tratado de Versalles
  Foi un tratado de paz que se firmou ao final da Primeira Guerra Mundial por máis de cincuenta países. Terminou oficialmente co estado de guerra entre a Alemaña do segundo Reich e os Aliados da Primeira Guerra Mundial.
 • Creación da URSS

  Creación da URSS
  A súa creación trouxeu consigo unha época de prosperidad económica e un novo modelo de sociedades.
 • Anschluss

  Anschluss
  É unha palabra alemá que significa «unión». Foi usada para referirse á fusión de Austria e a Alemaña nazi nunha soa nación.
 • II Guerra Mundial

  II Guerra Mundial
  (1 setembro 1939 - 2 setembro 1945)
  Foi un conflito militar global que se desenvolveu entre 1939 e 1945. Nela víronse implicadas a maior parte das nacións do mundo, incluidas todas as grandes potencias.
 • Pacto xermano- soviético

  Pacto xermano- soviético
  Permitiu que Alemaña atacara Polonia o 1 de setembro de 1939 sen temor á intervención soviética. O pacto de non agresión do 23 de agosto contía un protocolo secreto que establecía a división de Polonia e o resto de Europa oriental en esferas de interés soviético e alemán.
 • Operación barbavermella

  Operación barbavermella
  Foi o nome en clave dado por Adolf Hitler ao plan de invasión á Unión Soviética por parte das Forzas do Eixe durante a Segunda Guerra Mundial.
  ( 22 xuño 1941 - 5 decembro 1941 )
 • Ataque a Pearl Harbor

  Ataque a Pearl Harbor
  Foi unha ofensiva militar efectuada pola Armada Imperial Xaponesa contra a base naval dos Estados Unidos en Pearl Harbor (Hawái) na mañá do domingo 7 de decembro de 1941.
 • Desembarco de Normandía

  Desembarco de Normandía
  A batalla de Normandía, chamada en clave Operación Overlord, foi a operación militar efectuada polos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial que culminou coa liberación dos territorios de Europa occidental ocupados pola Alemania nazi.
  ( 6 xuño 1944 - 30 agosto 1944 )
 • Conferencia de Potsdam

  Conferencia de Potsdam
  Foi unha reunión levada a cabo en Potsdam, Alemaña, que tivo lugar no palacio Cecilienhof.
  (Entre o 17 de xullo de 1945 e o 2 de agosto)
 • Bombardeos atómicos

  Bombardeos atómicos
  Os bombardeos atómicos de Hiroshima e Nagasaki foron dos ataques nucleares ordenados por Harry S. Truman, presidente dos Estados Unidos, contra o Imperio de Xapón.
  ( 6 agosto 1945 - 9 agosto 1945 )
 • Creación da ONU

  Creación da ONU
  Son unha organización internacional fundada en 1945 en San Francisco, California, tras a Segunda Guerra Mundial por 51 países. Comprometéronse a manter a paz e a seguridade internacional, fomentar entre as nacións relacións de amistade e promover o progreso social, a mellora do nivel de vida e os dereitos humanos.
 • OTAN

  OTAN
  (Organización do Tratado do Atlántico Norte), tamén denominada a Alianza Atlántica, é unha alianza militar intergubernamental que se rixe polo Tratado do Atlántico Norte ou Tratado de Washington, firmado o 4 de abril de 1949.
 • Guerra de Corea

  Guerra de Corea
  Foi un conflito bélico que ocurreu na Península de Corea entre 1950 e 1953.
 • Conferencia de Bandung

  Conferencia de Bandung
  Foi unha reunión de Estados asiáticos e africanos, a maioría dos cales acababan de acceder á independencia.
 • Pacto de Varsovia

  Pacto de Varsovia
  Foi un acordo de cooperación militar firmado o 14 de maio de 1955 polos países do Bloque do Este.
 • Guerra de Vietnam

  Guerra de Vietnam
  Foi un conflito bélico librado entre 1955​ y 1975 para impedir a reunificación de Vietnam baixo un gobierno comunista.
 • Canal de Suez

  Canal de Suez
  Foi unha contienda militar librada sobre territorio exipcio en 1956, que implicou á alianza militar formada polo Reino Unido, Francia e Israel; en contra de Exipto, o cual contou co apoio en maior ou menor medida dos países que actualmente conforman a Liga Árabe.
 • Muro de Berlín

  Muro de Berlín
  Foi un muro de seguridade que formou parte da fronteira interalemana dende o 13 de agosto de 1961 ata o 9 de novembro de 1989.
 • Crise dos mísiles de Cuba

  Crise dos mísiles de Cuba
  É como se denomina o conflito entre os Estados Unidos, a Unión Soviética e Cuba en outubro de 1962, xerado a raíz do descubrimento por parte de Estados Unidos de bases de mísiles nucleares de alcance medio de orixes soviéticos en territorio cubano.
 • Guerra dos Balcáns

  Guerra dos Balcáns
  Foron unha serie de conflitos no territorio da antigua Yugoslavia, que sucederon entre 1991 e 2001. Comprenderon dous grupos de guerras sucesivas que afectaron ás seis ex repúblicas yugoslavas.