Liña tempo1

Liña tempo: Hª do Mundo Contemporáneo 1º Bac

 • Period: to

  A EUROPA DO ANTIGO RÉXIME.

  Cambios que se dan nos séculos XVII e XVIII na sociedade do Antigo Réxime
 • Contestación ao absolutismo.Declaración de Dereitos de 1689

  Revolución Gloriosa : destronamento de Xacobe II de Inglaterra en 1688 polos parlamentarios. Significou o comezo da democracia parlamentaria inglesa moderna.
 • Tratado de Utrecht

  Declive do imperio español e inicio da dinastía borbónica
  https://www.ecured.cu/Tratado_de_Utrecht
 • A Ilustración

  Novas ideas fronte ao Antigo Réxime. Voltaire
  https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/821/la-ilustracion
 • Period: to

  A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. A INDUSTRIALIZACIÓN.

  A máquina de vapor. J. Watt (1769 )
  https://youtu.be/cyucF3PRPxE
 • A Enciclopedia de Diderot e D'Alembert,

  A Enciclopedia de Diderot e D'Alembert,
  A Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ou comunmente abreviada en Encyclopédie, e a enciclopedia feita baixo a dirección de Diderot e D'Alembert, quizais a máis coñecida, que se publicou en Francia en 35 volumes comezando en 1751 e finalizando en 1780.
  https://youtu.be/Qs2f4FgQWCU
 • Causas da Revolución. O Terceiro Estado.

  Causas da Revolución. O Terceiro Estado.
  O Terceiro Estado. Vídeo curto.
  https://youtu.be/O6PAvM9mjtM
 • Period: to

  OS MOVEMENTOS LIBERAIS E NACIONAIS.

  O novo modelo político instaurado en Europa debido ás revolucións liberais e ó nacionalismo do XIX.
 • Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán

 • A Revolución francesa .

  Etapa liberal - burguesa. 1789-1792
  Asalto á fortaleza da Bastilla
 • Asemblea Nacional Constituínte 1786-1791

  Asemblea Nacional Constituínte 1786-1791
  Revoltas campesiñas. (O Gran Medo)
  Abolidos todos os privilexios e dereitos feudais
 • Convocatoria dos Estados Xerais.

  Convocatoria dos Estados Xerais.
  Reúnense en Versalles. Luís XVI e os privilexiados descartaban a reforma social do Terceiro Estado.
 • A etapa republicana. 1792-1794

  Execución de Luís XVI e María Antonieta(1973)
  Sufraxio universal
  O grupo dos xacobinos máis radicais que os xirondinos desexaban avanzar na igualdade social. Na imaxe os "sans-culottes", a chusma, como dicía Robespierre.
 • A república xacobina (1793- 1794)

  A república xacobina (1793- 1794)
  Constitución de 1793.
  Reflicte os principios da democracia social: soberanía popular, sufraxio masculino universal, "Lei de máximum"...
  O TERROR
  Na imaxe Robespierre.
 • República burguesa e bonapartismo (1794- 1815 )

  República burguesa e bonapartismo (1794- 1815 )
  Napoleón dá un golpe de Estado e concentra todo o poder nas súas mans.
  A imaxe representa a Napoleón restaurando o Concordato coa Santa Sé.
 • Revolución agrícola inglesa.

  Revolución agrícola inglesa.
  Na imaxe evolución dos cercamentos 1727-1845
  Cambios na estrutura da propiedade agraria. Os "open fields" (campos abertos) son sustituidos polas "Enclosures" (cercamentos).
  http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revolucionagricola.htm
 • Period: to

  AS ORIXES DO MOVEMENTO OBREIRO.

  A resposta dos traballadores ao proceso de industrialización e ao desenvolvemento do capitalismo.
 • Napoleón proclámase emperador.

  Napoleón proclámase emperador.
  Napoleón consolidou as conquistas revolucionarias moderadas, promulgou un novo código civil e desenvolveu un sistema educativo nacional e máis igualitario. A liberdade de prensa quedou case abolida se ía contra "os seus intereses".
 • Ludismo.

  Protestas contra o novo sistema fabril no XIX.Primeira forma de organización dos obreiros.
 • O dominio de Europa.O imperio napoleónico en 1812.

  O dominio de Europa.O imperio napoleónico en 1812.
  Napoleón emprende unha política de conquistas que o leva a dominar boa parte de Europa.
  A invasión de Rusia acabou nun fracaso.
 • Congreso de Viena. A restauración en Europa.

  Congreso de Viena. A restauración en Europa.
  Restauración da monarquía borbónica en Francia.Restauración das monarquías tradicionais.
 • Revolución demográfica

  Revolución demográfica
  Estímulo ao proceso de industrialización : proporcionou man de obra abundante e consumidores
 • A revolución dos transportes. O ferocarril e os barcos de vapor.

  A revolución dos transportes. O ferocarril e os barcos de vapor.
  Locomotora a vapor. 1844
 • Pierre Joseph Proudon

  Que é a propiedade?
 • Nacemento dos sindicatos

  En España o primeiro sindicato foi a Asociación de Teceláns de Barcelona.
 • A Revolución de 1848.

  A Revolución de 1848.
  Supuxo a fin da maioría das monarquías absolutas de Europa, a orixe das ideas democráticas e a aparición do movemento nacionalista contra os grandes imperios.
 • Publicación do Manifesto do Partido Comunista

  Publicación do Manifesto do Partido Comunista
  Karl Marx e Friedrich Engels
 • O sistema fabril.

  O sistema fabril.
  A mecanización impulsou a implantación do sistema fabril.
  Inicio da produción en serie. Na imaxe, fábrica no século XIX.
 • Un novo sistema económico: liberalismo e capitalismo.

 • II Imperio francés.

  Napoleón III cae ante a derrota con Prusia (1870) e proclámase a III república .
 • Guerras do opio

  Permitíronlle a Gran Bretaña conseguir o enclave de Hong Kong.
 • Primeira internacional

  Creación da AIT (Asociación Internacional de Traballadores
  Londres,
 • Apertura do canal de Suez (1869) e Panamá (1914 )

  Apertura do canal de Suez (1869) e Panamá (1914 )
  Aumento do comercio.
 • Proceso de urbanización e nova sociedade urbana.

  Nacemento da sociedade de clases: burguesía e proletariado
 • A Alemaña de Bismarch(II Reich)

  A Alemaña de Bismarch(II Reich)
  Na imaxe o sistema político alemán.
 • Period: to

  A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO 1870 1914

  Creación de imperios coloniais
 • Period: to

  AS GRANDES POTENCIAS.

  Estados liberal- democráticos europeos.
 • A comuna de París

  Insurrección popular. Vídeo: As mulleres na comuna.
  https://youtu.be/0V1rJlQBj4c
 • Os fundamentos económicos e sociais do anarquismo.

  Os fundamentos económicos e sociais do anarquismo.
  Mikhail Bakunin
 • Segunda Revolución Industrial (1871-1911 )

  Segunda Revolución Industrial (1871-1911 )
  Teléfono (1871), Lámpada (1879), Automóbil con gasolina (1885)
 • Guerra francoprusiana.

  ültimo episodio das revolucións liberais.
 • A expansión colonial.

  A expansión colonial.
  No derradeiro terzo do XIX as potencias europeas botáronse á conquista de África e Asia.
 • Austria- Hungría, Imperio autoritario.

  Austria- Hungría, Imperio autoritario.
  O imperio austrohúngaro ocupa os territorios eslavos de Bosnia ; isto xenerou tensións nos Balcáns unido a que o Imperio turco se estaba desintegrando. Estas tensións conducirán á Primeira Guerra Mundial.
  Na imaxe Francisco Xosé I de Austria e Isabel de Baviera (Sissi)
 • Revoltas dos pobos colonizados: zulús, sipaios...

  Revoltas dos pobos colonizados: zulús, sipaios...
  Non podían enfrontarse á superioridade técnica e militar.
 • Asasinato do tsar Alexandre II

  Terra e Liberdade (anarquismo) defende a acción directa contra a autocracia e a repartición da terra entre os campesiños.
 • Conferencia internacional de Berlín.

  Estipula as condicións para ocupar novos territorios por parte das metrópoles.
 • A Rusia tzarista.

  A Rusia tzarista.
  A finais do XIX Rusia mantiña unha monarquía absoluta, na que o tsar tiña un poder autocrático que proviña de Deus.
  Na imaxe, Nicolás II (reinado: 1894-1917),o último tsar e a familia.
 • Xustificación do Imperialismo. J. Chamberlain, Jules Ferry, Dubarry,...

  A expansión colonial sufriu críticas e tamén defensas que dificilmente se poden soster.
 • Crise de Fachoda.

  Sudán
  Francia e G. Bretaña queren ocupar o Alto Nilo.
 • Revolta dos bóxeres.

  Revolta dos bóxeres.
  estalou na China co obxectivo de expulsar os estranxeiros sufocárona as grandes potencias: Gran Bretaña, Francia, Alemaña, Rusia...)
 • Era victoriana. Monarquía liberal.

  Era victoriana. Monarquía liberal.
  Victoria I (1837 - 1901 )
 • Guerras dos bóeres.

  Xa comezaran en 1880. os británicos pretendían expulsar os granxeiros holandeses do Cabo.
 • Revolución de 1905.

  Revolución de 1905.
  Comeza en San Petersburgo, capital do Imperio.
  Na imaxe "Domingo Sanguento".
 • Críticas á colonización

  Resolución da II Internacional obreira, Stuttgard.
 • Batalla do Marne.

  Batalla do Marne.
  O exército francés para o avance dos alemáns.
  Na imaxe o mariscal Joffre.
 • Period: to

  A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

  Foi o segundo maior conflito bélico do século XX. Durante catro anos, millóns de persoas morreron nun conflito que destacou pola súa dureza, polas trincheiras e polo uso de gas mostaza para acabar coa resistencia do inimigo.
 • Period: to

  A GUERRA DE MOVEMENTOS.

  Movementos das tropas en ambas frontes.
 • Atentado de Saraxevo.

  Atentado de Saraxevo.
  Serviu como pretexto para o comezo da Primeira Guerra Mundial.
 • Period: to

  A GUERRA DE TRINCHEIRAS.

  As frontes quedaron inmovilizadas e no oeste iniciouse a guerra de trincheiras.
 • Batalla de Verdún.

  Batalla de Verdún.
  Os franceses resisten máis de catro meses nas trincheiras a ofensiva alemá.
 • Batalla de Jutlandia.

  Enfrontamento anglo- alemán.
 • Batalla do Somme.

  Ofensiva aliada.
 • Abdicación do tsar.

  Nicolao II, un xigante con pés de lama.
 • Lenin regresa do exilio.

  Lenin regresa do exilio.
  Principal dirixente da Revolución de Outubro de 1917.
 • Period: to

  ESTADOS UNIDOS ENTRA NA GUERRA

  Afundimento do Lusitania por un submarino alemán.
 • Period: to

  A REVOLUCIÓN RUSA E CREACIÓN DA URSS

  No verán de 1917 a situación da poboación rusa non melloraba: escasean os alimentos, os soldados desobedecían aos mandos e as reformas non avanzaban.
 • Rusia asina con Alemaña o tratado de Brest- Litovsk.

  En Rusia triunfa a Revolución.
 • Period: to

  OS REXIMES TOTALITARIOS NA EUROPA DE ENTREGUERRAS.

  Vídeo moi breve (2, 48 min ) sobre o 80 aniversario da II Guerra Mundial. El País
  https://youtu.be/8MhWwttjFBk
 • Conferencia de París.

  Conferencia de París.
  Reunión en 1919 dos Aliados despois do armisticio para acordar as condiciós de paz cos países das Potencias Centrais: Alemaña,o Imperio otomano, Bulgaria, Austria e Hungría.
 • Tratado de Versalles.

  Tratado de Versalles.
  Alemaña despois do tratado de Versalles
 • Insurreccións comunistas en Europa tras o conflito.

  Insurreccións comunistas en Europa tras o conflito.
  O malestar social era froito das penurias que pasaba boa parte da poboación.
  Na imaxe Rosa Luxemburgo.
 • Creación da III Internacional.

  Organización comunista internacional, fundada por iniciativa do Partido Comunista de Rusia (Bolxevique) en marzo de 1919 que agrupaba os Partidos Comunistas do mundo co obxectivo de loitar pola superación do capitalismo, o establecemento da Ditadura do proletariado e da República Internacional dos Soviets, a completa abolición das clases e a realización do socialismo, como primeiro paso cara á sociedade comunista, como aparecía nos seus primeiros estatutos.
 • Period: to

  PERÍODO DE ENTREGUERRAS.

  Desequilibrios económicos que aumentan as diferenzas entre Europa e os Estados Unidos.
 • Tratado de Sèvres.

  Desmembración do Imperio otomán.
 • Guerra civil rusa.

  Comeza en 1918. os bolxeviques controlaban os arredores de Moscova (nova capital) e os defensores do tsarismo, campesiños propietarios de terras,... iniciaron a resistencia armada.
 • Partición de Irlanda.

  Partición de Irlanda.
  A partición creou dous territorios na illa de Irlanda. Irlanda do Norte, a cal seguiu formando parte do Reino Unido, e o Estado Libre Irlandés, o cal durante esa etapa era parte do Dominio británico, para logo converterse en república.
 • Conferencia de Xénova.

  Patrón cambio ouro.
 • A ditadura de Primo de Rivera.

  A ditadura de Primo de Rivera.
  "O Goberno constitucional mostrouse incapaz de dar paz á zona que controlaba no protectorado en Marrocos. Doutra banda, a economía golpeaba con dureza unha sociedade española cada vez máis frustrada e desencantada dos partidos políticos que a representaban.
  Nunha situación así non é de estrañar que un novo Golpe de Estado fóra ben visto pola sociedade e ata apoiado polo Monarca, como así ocorreu no Golpe de 1923 do xeneral Primo de Rivera.
  https://historiageneral.com/
 • Expulsión de León Trotski.

  Expulsión de León Trotski.
  Dentro do partido Trotski queríar un maior control gobernamental Cos problemas de saúde,Lenin apuntou a Stalin como secretario xeral e, a medida que se debilitaba, Stalin e Trotski comezaron a disputar o liderazgo do partido.
  Stalin usaría toda a súa influencia para expulsar aos partidarios de Trotski do Goberno. Logo da morte de Lenin, Stalin subiu como líder do partido. Trotski pediu unha maior democracia interna, pero Stalin afastouno do poder quitándolle os seus cargos.
 • A ditadura fascista de Mussolini.

  A ditadura fascista de Mussolini.
  Mussolini suprimiu a democracia, concentrou todos os poderes, aprobou leis raciais e iniciou unha política expansionista.
 • Creación da SS.

  Creación da SS.
  Garda de elite con forte adoutrinamento político conta con 50.000 membros. Nese momento, Adolf Hitler decide fundar unha Garda de Korps, unha elite dentro da propia elite das SS. 120 homes que rodearían a Adolf Hitler en todo momento para a súa protección.
 • Ditadura fascista en Italia.

  Réxime sustentado na ideoloxía do fascismo, xurdida trala Primeira Guerra Mundial.
 • O ascenso das ditaduras.Portugal.

  O ascenso das ditaduras.Portugal.
  O ascenso das ditaduras foi xeneralizado na década dos 20 (Hungría, Polonia, Lituania ) e na década dos 30 (Austria, Letonia, Lituania, Grecia, Romanía...)
  Na imaxe Salazar.
 • O "Estado policial" de Stalin.

  Stalin supuxo unha forte represión contra a disidencia, o control ideolóxico e o recurso sistemático á violencia para controlar ´´a sociedade.
 • Crac da Bolsa de Nova York.

  Crac da Bolsa de Nova York.
  O "Xoves Negro"
 • Os gulags, campos de concentración soviéticos.

  Os gulags, campos de concentración soviéticos.
  Peza central da represión, eran campos de traballo correctivos para disidentes (localizados na maior parte en Siberia)
 • A gran depresión.

  A gran depresión.
  O desemprego aumenta a 13 millóns de parados nos EUA e a demanda cae aínda máis. Todo isto sumado coa creba de
  máis de 4 000 bancos.
 • New Deal.

  Foi o proxecto lexislativo de política económica posto en práctica polo Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt entre 1933 e 1940 para rescatar os EUA da Gran Depresión.
 • Adolf Hitler, chanceler de Alemaña.

  Adolf Hitler, chanceler de Alemaña.
  A ascensión de Hitler foi acompañada dunha intensa propaganda e dunha campaña de violencia terrorista dirixida contra sindicatos, partidos de esquerda e xudeus.
 • Leis de Nuremberg.

  Degradaron oficialmente os xudeos á categoría de cidadáns de segunda clase.
 • As teorías económicas de Keines.

  As teorías económicas de Keines.
  Teoría xeral do emprego, o xuro e o diñeiro.
 • Noite dos cristais rotos.

  Noite dos cristais rotos.
  Este acontecemento xa presaxiou a Shoá, o futuro holocausto e exterminio xudeu en Europa.
 • Inicio da II Guerra Mundial

  Inicio da II Guerra Mundial
  A invasión de Polonia foi unha acción militar da Alemaña nazi encamiñada a anexarse o territorio polaco. A operación técnica, coñecida como Fall Weiss (en galego, Caso Branco), iniciouse o 1 de setembro de 1939 e as últimas unidades do exército polaco rendéronse o 6 de outubro dese mesmo ano. Foi o detonante da Segunda Guerra Mundial en Europa
 • Bella ciao

  Bella ciao
  "Bella ciao" é unha canción popular italiana. A canción orixinal foi modificada e adoptada como himno da resistencia antifascista dos partisanos italianos entre 1943 e 1945 contra as forzas ocupantes da Alemaña nazi, durante a guerra civil italiana e contra a República Social Italiana.
  https://youtu.be/4CI3lhyNKfo