Historia

AS ETAPAS DA HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

By Manu15
 • O SÉCULO DAS LUCES: A ILUSTRACIÓN

  O SÉCULO DAS LUCES: A ILUSTRACIÓN
  Durante o s. XVIII xorde un movemento intelectual que pon en dúbida e critica o que se viña en chamar Antigo Réxime (Absolutismo e Sociedade estamental, en que o monarca e nobres ostentaban o poder). Os ilustrados pensaban que podían iluminar o mundo ( segundo eles nas tebras ) coas luces da razón.
 • MONTESQUIEU

  MONTESQUIEU
  A sua obra mais famosa foi EL ESPÍRITU DE LAS LEYES que manifesta admiración por as institucións políticas inglesas y afirmó que la ley es lo más importante del Estado. Montesquieu consideraba 3 tipos básicos de goberno:
  1-República, apta para estados pequenos.
  2-Despotismo, propio de estados grandes.
  3-Monarquía, ideal para estados moderados.
 • LA REVOLUCIÓN FRANCESA

  LA REVOLUCIÓN FRANCESA
  Conocese como revolución francesa ao movemento político, social, económico e militar, que surgiu en Francia no 1789. La revolución francesa difundió por el mundo los ideales de la libertad y fraternicdad, así como el de la soberanía popular.
 • IMPERIALISMO

  IMPERIALISMO
  E unha relación humana y territorial desigual, por o xeral en forma dun imperio, baseado en ideas de superioridade e as prácticas de dominación, que implica a extensión da autoridade e o control dun estado ou pobo.
 • A CONSTRUCIÓN DO MUNDO CONTEMPORÁNEO: AS REVOLUCIÓNS BURGUESAS

  A CONSTRUCIÓN DO MUNDO CONTEMPORÁNEO: AS REVOLUCIÓNS BURGUESAS
  Durante aproximadamente un século, unha nova clase social – a burguesía – foi levando a cabo dous tipos de transformacións:
  - Económicas: a revolución industrial ( a do carbón e a máquina de carbón, o ferrocarril )
  - Políticas: as revolucións, primeiro en Francia ( 1789 ) e logo no resto de Europa ( 1820, 1830, 1848 )
  Consolidan así a súa ideoloxía económica e política: o Liberalismo.
 • A ÉPOCA DOS IMPERIALISMOS E A 2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

  A ÉPOCA DOS IMPERIALISMOS E A 2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
  Ao longo do s XIX a sociedade foi mudando. Podemos dicir que se formaron dúas clases sociais: a burguesía (que monopoliza o poder social, económico e político) e o proletariado, a clase obreira (campesiños e obreiros das industrias).
  Os primeiros buscan manter o seu poder e aumentar os seus capital (de aí o nome de capitalismo); os segundos, mellorar as súas condicións de vida e traballo.
 • A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

  A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
  A Primeira Guerra Mundial foi o segundo maior conflito bélico do século XX. Durante catro anos, millons de persoas morreron nun conflito que destacou pola súa dureza, polas longas inamovibles tricheiras e polo uso de gas mostaza para acabar coa resistencia do inimigo.
 • DA PRIMEIRA Á SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

  DA PRIMEIRA Á SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
  Debido a rivalidades entre as potencias europeas, estala a I Guerra Mundial (1914-18). Mentres tanto, en 1917 os bolxeviques poñen fin ao réxime dos tsares en Rusia. Unha vez rematada a I Guerra Mundial e debido á situación en Europa (sobre todo en Alemaña), agravada pola gran crise económica de 1929 (o Crack do 29), crecen as ideoloxías totalitarias (fascistas - a Italia de Mussolini - e nazis- a Alemaña de Hitler), que conducen a unha rúa sen saída: a II Guerra Mundial (1939 – 45).
 • CARA AOS XXI

  CARA AOS XXI
  Da II Guerra Mundial saíron dous grandes vencedores: EE.UU. (capitalista) e a URSS (comunista), que se ven enfrontadas na chamada Guerra Fría, cun escenario principal en Europa (co chamado “pano de aceiro”) e outros secundarios ( Vietnam, Corea ...).
 • INDEPENDIZACIÓN DAS COLONIAS

  INDEPENDIZACIÓN DAS COLONIAS
  Mentres, nos anos sesenta, os países africanos e asiáticos colonizados no s XIX polas potencias europeas, comezan os seus proceso de independencia. Como exemplo máis coñecido podemos citar á India de Ghandi.
  1989 é un ano crucial para Europa e para o mundo. Cae un símbolo –o Muro de Berlín– e con el a Guerra Fría (desaparace a URSS ).
 • ATAQUE AS TORRES XEMELGAS

  ATAQUE AS TORRES XEMELGAS
  O 11 setembro de 2001 un ataque de Al Qaeda ao World Trade Center de Nova York ( as Torres Xemelgas ) a cargo dun grupo terrorista islámico parece poñer sobre a mesa o enfrontamento entre o Islam e o sistema capitalista occidental. Boa proba diso son a Guerra de Afganistán ou a de Irak.
 • A GLOBALIZACIÓN TECNOLOXICA E O INTERNET

  A GLOBALIZACIÓN TECNOLOXICA E O INTERNET
  Nos últimos anos, a globalización, a tecnoloxía dixital, internet fixeron do mundo o que algúns denominan unha “aldea global“. Pero nun mundo que acadou tal grao de avance económico, industrial, científico e tecnolóxico, aínda hai case mil millóns de persoas que pasan fame, grandes desigualdades, o cambio climático, o problema dos residuos ...
 • AL QAEDA

  AL QAEDA
  Al Qaeda e o nome dado a unha alianza internacional de organizacións islamistas radicais. Fundada por Osama Bin Laden co apoio dos Estados Unidos para recrutar sauditas que se uniran os mujahidín que loitaban contra a ocupación soviética en Afganistán, pero trala derrota soviética transformouse nunha forma de ideoloxía islámica radical que busca por medio de tácticas terroristas e militares.