Rusos)

revoluciones

 • Aparición do Liberalismo

  O liberalismo comenzou como unha doctrina xeneral e un esforzo político en resposta ás guerras relixiosas establecidas en Europa durante os siglos XVI e XVII
 • Aparición do nacionalismo

  O nacionalismo é unha ideoloxía e movimiento sociopolítico que surgió xunto co concepto moderno de nación, propio da Edade Contemporánea
 • Aparición do Capitalismo

  Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado
 • Comenzo da industria téxtil e siderúrxica

  constituiron os pilares da industrialización xa que abaratarón os coste de producción de ropa e de obtencción de minerais
 • Period: to

  Guerra de sucesión española

  Foi un conflicto da monarquia españolal que se iniciou tras a morte sen descendencia do rey Carlos II de España. O trono de España que correspondía a Felipe V de Borbón pero o medo de moitas potencias europeas a unha unión dinástica entre Francia e España xenerou que apoyaran ao duque Carlos de Austria .Este conflicto transformouse ademais nunha Guerra Civil entre a Corona de Castilla e de Aragón.
 • Period: to

  Adam Smith

  Economista e filósofo escocés,considerado un dos fundadores da economía clásica e da filosofía económica, principalmente do liberalismo económico.
 • Period: to

  George Washington

  Líder político estadounidense, xeneral militar e padre fundado ademais foi o primer presidente dos Estados Unidos de 1789 a 1797.
 • Industrialización

  A industrialización consiste na producción de bens a gran escala, mediante a utilización de máquinas accionadas por novas fontes de enerxía
 • Socialismo

  Doctrina política e económica que propugna a propiedade e a administración dos medios de producción por parte de las clases traballadoras co fin de lograr unha organización dla sociedade na cual exista unha igualdade política, social e económica de todas as personas.
 • Period: to

  Maximilien Robespierre

  Avogado e político francés e foi un dos líderes da Revolución Francesa.
 • Period: to

  Revolución Industrial

  Proceso de transformación económica, social e tecnolóxica iniciado en Gran Bretaña extendido a toda Europa. Foi un cambio rápido que afectou a todas as estruturas da sociedade, en consecuenciia aumentou a producción de produtos e a poboación.
 • Period: to

  Napoleón Bonaparte

  Militar estadista francés e xeneral republicano na época da Revolución Francesa. Foi emperador dos franceses desde 1804 ata 1815 e foi proclamado rei de Italia en 1815. Ademais creou o Imperio Napoleónico.
 • Period: to

  Klemens von Metternich

  Político estadista e diplomático austriaco.foi ministro do imperio austriaco.Era un conservador, en contra dos movementos liberais e defensor das monarquias . Tras a caída do Imperio Napoleónico, restaurou o Antigo Réxime .
 • Period: to

  Guerra de independencia de los estados unidos

  Conflito bélico que disputouse entre ás trece colonias británicas orixinais en América do norte e Gran Bretaña. Rematou coa derrota británica na batalla de Yorktown e a firma do Tratado de Paris.
 • Inicio do Anarquismo

  O Anarquismo e o rechazo do goberno político o da autoridad social imposta pola forza sobre o individuo, por consideralos innecesarios ou nocivos.
 • Inicio do Sindicalismo

  Sistema de organización laboral o social por medio dun sindicato creado polos traballadores para regular os empleos.
 • Period: to

  Imperio Napoleónico

  Os seus principais avances forón a educación gratuita, enseñar a corrupción do clero e arrevatrles poder e edtblacer o orde despois da Revolución Francesa mediante o código napoleónico que conten as ideas da revolución,
 • Period: to

  Congreso de Viena

  Reunión celebrada en Viena có obxetivo de repartirse os territorios do imperio napoleónico.
 • Period: to

  Unificación de Italia

  Proceso polo cal todo o territorio da península italica unificouse .
 • Period: to

  Otto von Bismarck

  Estadista e político alemán,partidario da unificación alemana. Foi unha figura moi importante nas negociacións internacionais durante a segunda metade do século XIX.
 • Aparición do ferrocarril

  Novo medio de transporte que entre outras ventaxas é capaz de transportar mercancias pesadas
 • Revolución Burguesa do 1820

  Sus exes ideolóxicos foron o liberalismo e o nacionalismo e foi a primeira das revolucións burguesas
 • Period: to

  Víctor Manuel II de Italia

  Último rei de Cerdeña e o primeiro de Italia.Durante o seu reinado Cerdeña creceu hasta incluir toda Italia mediante a Unificación Italiana. O Reino de Cerdeña converteuse no Reino de Italia en 1861.
 • Revolución de Xullo ou das Tres Gloriosas

  A Revolución de 1830 foi un proceso revolucionario que comenzou en París ,que llevaron ao trono a Luis Felipe I de Francia y abrieron o periodo conocido como Monarquía de Julio
 • Revolución Burguesa do 1848

  Esta revolucion puco fi á Europa da Restauración cuxos principios foron o nacionalismo, liberalismoe e os Dereitos e Liberdades.
 • Unificación de Alemaña

  Proceso histórico que comenzou co enfrentamento entre Austria e Prusia,e rematou coa derrota de Austria e outras guerras neste ano,
  ¡.
 • Máquina de vapor

  Grazas a ela houbo unha sustitución do uso de enerxía humana e animal e un aumento da capacidade de produción.