Història dels formats d'imatge

  • DXF

  • JPG

  • BMP

  • GIF

  • X PixMap

  • TIFF

  • PNG

  • X BitMap

  • PGM

  • PDF