Historia de la música

 • 500

  Edat Antiga

  Edat Antiga
  50000anys-500 dC
  Prehistòria:
  -Manifestacions musicals
  -Necessitat de comunicar-se i expressar sentiments
  -Més endavant van sorgir instruments musicals (utensilis).
  -Tambors, flautes, càntics.... especialment en festes
  -Grècia i Roma
  -Déus
  -Música divina
  -Instruments: siringa (vent), lira (corda), tympanum (percussió).
 • Oct 1, 1500

  Edat Mitja

  Edat Mitja
  476-1500
  Música medieval:
  -Es conserva aquella que està escrita
  -Manuscrits, pergamins
  -Institucions: església, monestirs, obres seculars
  -Romànic i Gòtic
  -Cant gregorià (vocal), música profana i polifonia
  -Instruments: arpa, organistrum, cornamusa.
  Compositors:
  -Trobadors
  -Joglars
  -Minnesänger
  -Temes: amor, guerra i naturalesa
 • Renaixement

  Renaixement
  1400-1600
  -Textura polifònica
  -Contrapunt
  -Interval de tercera
  -Formes: missa, motet, música secular (balada, villancet) i -------Música profana.
  -Instruments: Flauta dolça, viola
  -Expansió amb l’aparició de l'impremta
  Compositors:
  -Josquin Desprez
  -Tomás Luis de Victoria
  -Orlando di Lasso
 • Barroc

  Barroc
  1600-1760
  -Afinació dels instruments
  -Notació
  -Harmonia, origen del estil tonal
  -Formes: opera primitiva, sonata, concert, oratori i cantata
  -Pensament: raó i sentiment
  -Instruments: violí, oboè, clarinet.
  Compositors:
  -Johann Sebastian Bach
  -Antonio Vivaldi
  -Henry Purcell
 • Classicisme

  Classicisme
  1730-1820
  -Equilibri , claredat i senzillesa de textures
  -Música refinada i elegant
  -Imitació de la naturalesa
  -Compàs clar regit per l’harmonia
  -Formes clàssiques (simfonia, sonata, quartet)
  -Melodia i harmonia
  -Instruments: piano, instruments de vent
  Compositors:
  -Wolfgang Amadeus Mozart
  -Ludwig Van Beethoven
  -Muzio Clementi
 • Romanticisme

  Romanticisme
  1815-1910
  -Element poètic i metafísic
  -La música és capaç de transmetre l'essència de les coses
  -L’exaltació de les passions
  -Independència de l’autor
  -Poemes simfònics o drames musicals
  -Freqüents canvis de tonalitat
  -Instrument destacat: piano
  Compositors:
  -Héctor Berlioz
  -Fréderic Chopin
  -Franz Liszt
 • Contemporani

  Contemporani
  1911-present
  Segle XX:
  -Nous gèneres: jazz, rock
  -Medis electrònics i informàtics tenen una funció important
  -La pèrdua d’unitat estilística
  -El compositor busca l’atenció del oient
  -Novetat; experimentar
  -Melodia amb text perquè l’obra es pugui interpretar millor.
  Compositors:
  -Igor Stravinski
  -Arnold Schoenberg
  -Claude Debussy