Musica

Historia de la música

 • 400

  Caiguda de l'imperi Romà

  Caiguda de l'imperi Romà
 • Period: 400 to Jan 1, 1435

  Edat mitjana

 • Jan 1, 600

  Cant gregorià

  Cant gregorià
  Cant gregorià
  Neix el cant gregorià, cant medieval de l'Església.
  És música vocal i monòdica i en llatí
 • Jan 1, 800

  Polifonia

  Polifonia
  organum
  Neix la música polifòica religiosa. Era basada en l'organum, en que s'afegia una melodia nova en pral·lel a la original a una distància de 4ª o 5ª
 • Period: Jan 1, 800 to Jan 1, 1000

  Notació neumàtica

  Els neumes són símbols elementals que es col·locaven sobre cada síl·laba del text i servien de guia per a recordar la melodia que s'havia de cantar.
  Els neumes no assenyalaven la nota exacta sinó que indicaven la direcció que seguia la melodia.
 • Period: Jan 1, 1015 to Jan 1, 1200

  Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo va crear el tetragrama i els noms de les notes.
  A aquella època també va néixer la notació quadrada, en la que s'indicava només l'altura de les notes, però no la seva duració.
 • Jan 1, 1100

  Trobadors

  Trobadors
  Trovadors
  Un trobador és un poeta cantor de l'Edat mitjana que crea composicions literàries i musicals, destinades a ser difoses pel cant dels joglars. Tanmateix, el mot poeta era destinat a aquelles persones que escrivien literatura en llengua llatina, és a dir, els clergues.
 • Jan 1, 1100

  Ars antiqua

  Ars antiqua
  Inici de l'Ars antiqua, en que es desenvolupen les músiques polifòniques, s'introdueixen instruments i el ritme pren importància
 • Period: Jan 1, 1215 to Jan 1, 1450

  Notació mensural

 • Period: Jan 1, 1450 to

  Renaixement

  Es comença a fer servir el pentagrama, així com els símbols de ritme, el compàs i la clau.
 • Jan 1, 1455

  Naixement de la imprenta

  Naixement de la imprenta
  la invenció de la impremta va suposar un canvi radical en quant a la divulgació de partitures
 • Period: to

  Barroc

 • Música a gran escala

  Música a gran escala
  A causa de la creació de la imprenta i l'aparició de la burgesia, la música es va tornar més accessible i no era només per als nobles.
 • Matiços de dinàmica

  Matiços de dinàmica
  Es comencen a fer servir indicadors d'intensitat:
  forte, piano, crescendo, decrescendo.
 • Period: to

  Classicisme

 • Period: to

  Romanticisme

 • Period: to

  Contemporani