Fris Cronologic de Mallorca

 • Jun 1, 1001

  Fundació de Medina Mayurqa

  Fundació de Medina Mayurqa
  Els arabs s'estableixen a l'illa i funden la ciutat de Palma de Mallorca( Medina Mayurqa),
 • Jun 1, 1115

  Primers atacs Cristians al Domini Mulsumà

  Primers atacs Cristians al Domini Mulsumà
  Expedició de cástig en represalia per les ativitats deví a la piratería que es feien des de l'illa.
  Primer Saqueix i destrucció de Medina Mayurqa .
 • Jun 1, 1229

  La Conquesta de Mallorca Jaume I

  La Conquesta de Mallorca Jaume I
  El 1229 al 1231 el rei Jauma I el Conqueridor va iniciar i acabar la conquesta de Mallorca.
  En aquetas conquesta s'instal en Mallorca s'instala gent que prové de Catalunya i deixan la seva llengua i cultura.
 • Jun 1, 1248

  Primeres Esglèsies Mallorquines, segons la butlles d'innocenci

  Primeres Esglèsies Mallorquines, segons la butlles d'innocenci
  Despres del repartiment de les terres conquerides obtenen del Papa l'odre de crear les primeres esglesies.
 • Jun 1, 1262

  La creació del regne de Mallorca

  La creació del regne de Mallorca
  Desició del rei Jaume I de dividir els seus dominis en tres
  Regnes que reparteix entre els seus fills.
 • Jun 1, 1268

  El regne de Mallorca durant la guerra de les vespres Sicilianes

  El regne de Mallorca durant la guerra de les vespres Sicilianes
  Perdua temporal del Regne de Mallorca com antitat politica.
 • Jun 1, 1276

  Jaume II nou rei

  Jaume II nou rei
  Despres de la mort de Jamue I (pare de Jaume II), Jaume II asumeix el tron de Mallorca.
 • Jun 1, 1285

  La penetració mercantil dels Mallorquins al si de la confederació Catalano-Aragones del trencament de relacions.

  Avantges economics i epocas de esplandor i dels mercaders Mallorquins dins la confederació de la Corona Catalana-Aragonesa.
 • Jun 1, 1350

  Pesta Negra

  Pesta Negra
  Va ser una epidemia de pesta que va causar una gran mortalitat
  a Europa i Asia. I que va arribar poc a poc a Mallorca.
  Aquesta daata marca l'inici de la primera crisi economica dels sistema feudal.
 • Jun 1, 1450

  La Revolta Forana

  La Revolta Forana
  La revolta forana fou un moviment impulsat pels camperols contra els rics de la Ciutat de Palma -cavallers, ciutadans i mercaders-, a fi d'atenuar el control de qué disposaven aquestes damunt els organismes de govern de l'Illa.
 • Jun 1, 1469

  Casament dels Reis Catolics

  Casament dels Reis Catolics
  El comerç per el Mediterrani perd importancia en relació a les noves rutes atlantiques.
 • Primera línia regular de vaixells de vapor

  Primera línia regular de vaixells de vapor
  El 1838 s'inaugurà la primera línia regular de vaixells de vapor entre la Ciutat de Mallorca i Barcelona. Així quedaren normalitzades les comunicacions marítimas i es pogué produïr la conseqüent ampliació del mercat i ruptura de l'autarquia tradicional.