Etapes de la història

 • 50 BCE

  Prehistoria

  Prehistoria
  La prehistòria és el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys. El final de la prehistòria varia d’un lloc a un altre perquè l’escriptura no va sorgir al mateix temps a tot arreu.
 • 50 BCE

  Paleolitic

  Paleolitic
  El paleolític s’estén des de fa uns cinc milions d’anys fins a l’aparició de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 10 BCE

  Neolitic

  Neolitic
  Transcorre des de la invenció de l’agricultura i la ramaderia fins a la fabricació dels primers objectes de metall, fa uns 7.000 anys.
 • 7 BCE

  Edat del Metalls

  Edat del Metalls
  Va començar amb la fabricació dels primers objectes de metall i va finalitzar amb la invenció de l’escriptura.
 • 476

  Edat Mitjana

  Edat Mitjana
  El seu inici se situa l'any 476, l'any de la caiguda de l'Imperi romà d'Occident, i el seu final en 1492, any en el qual Colón va arribar a Amèrica.
 • 476

  Edat Antiga

  Edat Antiga
  El fet històric important que marca el pas de la prehistòria a l'Edat Antiga és el descobriment de l'escriptura. Aquesta etapa de la història acaba amb la caiguda de l'imperi romà (any 476). Durant aquesta època van néixer les primeres grans civilitzacions, que en el cas dels països que envolten la Mediterrània van coincidir diversos pobles: egipcis, ibers, grecs, fenicis, cartaginesos i romans.
 • 1492

  Edat Moderna

  Edat Moderna
  L’edat moderna és l’etapa històrica que comença amb el descobriment
  d’Amèrica, l’any 1492 i s’acaba amb la Revolució Francesa, en 1789
 • Edat Contemporània

  Edat Contemporània
  Va començar el any 1789 amb l'inici de la revolució francesa.
  I arriba fins a la nostra actualitat