ETAPES DE LA HISTÒRIA

By Its.4ux
 • 50,000 BCE

  PREHISTÒRIA

  PREHISTÒRIA
  És el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys. El final de la prehistòria varia d’un lloc a un altre perquè l’escriptura no va sorgir al mateix temps a tot arreu.
 • 10,000 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  El paleolític s’estén des de fa uns cinc milions d’anys fins a l’aparició de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 7000 BCE

  Neolític

  Neolític
  El neolític transcorre des de la invenció de l’agricultura i la ramaderia fins a la fabricació dels primers objectes de metall, fa uns 7.000 anys.
 • 5000 BCE

  Edat dels metalls

  Edat dels metalls
  L’edat dels metalls va començar amb la fabricació dels primers objectes de metall i va finalitzar amb la invenció de l’escriptura.
 • 3000 BCE

  EDAT ANTIGA

  EDAT ANTIGA
  Les primeres grans civilitzacions es van desenvolupar a Mesopotàmia, Egipte, l’Índia i la Xina fa uns 5.000 anys. Reben el nom de civilitzacions fluvials perquè van sorgir al voltant de grans rius: el Tigris i l’Eufrates a Mesopotàmia, el Nil a Egipte, l’Indus a l’Índia, i els rius Huang He (Groc) i Iang-Tsé (Blau) a la Xina.
 • 476

  Edat mitjana

  Edat mitjana
  L'edat mitjana va començar despres de la caiguda de l'imperi romana del occident.
 • 1492

  Edat moderna

  Edat moderna
  L'edat moderna comença amd el descobriment d'America.
 • Edat contemporania

  Edat contemporania
  L'edat contemporania comença amd la revolucio francesa.