Etapes de la Historia / 歴史 / 역사

By Rayz
 • 50,000 BCE

  Prehistoria

  Prehistoria
  La prehistòria és el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys. El final de la prehistòria varia d’un lloc a un altre perquè l’escriptura no va sorgir al mateix temps a tot arreu.
 • 10,000 BCE

  Paleolitic

  Paleolitic
  El paleolític s’estén des de fa uns cinc milions d’anys fins a l’aparició de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 7000 BCE

  Neolitic

  Neolitic
  El neolític transcorre des de la invenció de l’agricultura i la ramaderia fins a la fabricació dels primers objectes de metall, fa uns 7.000 anys.
 • 5000 BCE

  L'edat dels metalls

  L'edat dels metalls
  L’edat dels metalls va començar amb la fabricació dels primers objectes de metall i va finalitzar amb la invenció de l’escriptura.
 • 3000 BCE

  Edat antiga

  Edat antiga
  Edat antiga a l'etapa de la història de l'món mediterrani compresa entre la invenció de l'escriptura, cap al 3000 a. C., i la dissolució de l'Imperi romà d'Occident, al 476 d. C. D'aquesta manera, l'Edat Antiga comprèn uns 35 segles
 • 476

  Edat mitjana

  Edat mitjana
  L'Edat Mitjana és el període històric de la civilització occidental comprès entre el segle V i el XV. El seu inici se situa l'any 476, l'any de la caiguda de l'Imperi romà d'Occident, i el seu final en 1492, any en el qual Colón va arribar a Amèrica. Aquesta és la divisió temporal més estesa, però també es data com a any final de l'Edat Mitjana 1453, any que va caure l'Imperi bizantí, Gutenberg va inventar la impremta i va acabar la Guerra dels Cent Anys.
 • 1492

  Edat moderna

  Edat moderna
  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa.
 • Edat contemporanea

  Edat contemporanea
  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període ... en dues etapes: la primera l'edat moderna, i la segona la tardana edat moderna.