Materiais estudo online historia noticias

Etapes de la Història

 • Period: 15,000 BCE to 8000 BCE

  Paleolític

  El Paleolític és una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada, encara que també s'utilitzaven altres matèries primeres orgàniques, sobretot la pedra i la fusta.
 • Period: 8000 BCE to 5000 BCE

  Neolític

  El Neolític és un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica. Aquest llarg període de temps se sol dividir en tres fases: el neolític inicial, el mitjà i el final.
 • Period: 5000 BCE to 3500 BCE

  Edat dels metalls

  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les que tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Euro asiàtica. Ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia. Dins la prehistòria en la península ibérica, l'edat dels metalls es pot dividir en dues grans etapes. La primera, que arriba fins a la introducció del ferro, ocupa tot el segon mil·lenni aC i l'inici del primer.
 • 3500 BCE

  Mesopotàmia

  Mesopotàmia
  A cada comarca hi havia un príncep i caps locals; alguns de l'Alta Mesopotàmia van passar a Amèrica vers el segle 1.
 • Period: 3500 BCE to 476

  Edat antiga

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric. El desenvolupament varia moltíssim en funció de la regió estudiada, però a grans trets es pot caracteritzar com l'època de l'especialització social, del naixement de la majoria de ciències i arts actuals i d'una enorme expansió demogràfica que va portar a crear grans imperis.
 • 3000 BCE

  Egipte

  Egipte
  Egipte és un estat de Àfrica nord-oriental, ames té una extensió d'1.020.000 km2. Avans solia fer molt presoners.
 • 1000 BCE

  Grècia

  Grècia
  Grècia es de la Unió Europea, en Grècia com es normal es parla el Grec i alla es practica la religió cristiana ortodoxa.
 • 753 BCE

  roma

  roma
  Roma en el 14 aC va ser la gran potencia mundial però va ser derrotada per que va voler avarcar molt territori. A la actualitat Roma és la capital d'Italia.
 • Period: 476 to Jul 4, 1492

  Edat Mitjana

  L’edat mitjana o edat medieval és el període intermedi de la història d'Europa enmig de l'edat antiga i l'edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans esdeveniments: l'inici al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, l'any 476, i el final al segle XV amb la caiguda de Constantinoble, el 1453, o bé amb l'inici de la colonització europea d'Amèrica l'any 1492. El nom va ser posat pels humanistes del Renaixement com a terme despectiu, perquè la consideraven una època fosca.
 • Period: Jun 9, 1492 to

  Edat moderna

  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa. L'inici de l'Edat Moderna es pot fixar entre la Caiguda de Constantinoble (any 1453) i el Descobriment d'Amèrica (any 1492), i la seva fi en la Revolució Francesa (any 1789) ,[2] va començar a néixer un nou sistema econòmic, el mercantilisme. En aquesta perspectiva, l'edat moderna seria el període dels valors de la modestia.
 • Period: to

  Edat contemporània

  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució Francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat. Tanmateix, cal tenir en compte que aquest període no és, en cap cas, una època lineal, sinó complexa i amb diferents canvis que la determinen. La podem caracteritzar per un marcat procés de creixement econòmic, tant des d'un punt de vista quantitatiu.