ETAPES DE LA HISTÒRIA

By Urwa
 • 50,000 BCE

  PREHISTÒRIA

  PREHISTÒRIA
  La prehistòria és el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys. El final de la prehistòria varia d’un lloc a un altre perquè l’escriptura no va sorgir al mateix temps a tot arreu.
 • 10,000 BCE

  PALEOLÍTIC

  PALEOLÍTIC
  El paleolític s’estén des de fa uns cinc milions d’anys fins a l’aparició de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 7000 BCE

  NEOLÍTIC

  NEOLÍTIC
  El neolític transcorre des de la invenció de l’agricultura i la ramaderia fins a la fabricació dels primers objectes de metall, fa uns 7.000 anys.
 • 5000 BCE

  EDAT DELS MATELLS

  EDAT DELS MATELLS
  L’edat dels metalls va començar amb la fabricació dels primers objectes de metall i va finalitzar amb la invenció de l’escriptura.
 • 3000 BCE

  EDAT ANTIGA

  EDAT ANTIGA
  L'Edat Antiga és una etapa de la història que comença quan els
  llogarets es comencen a transformar en ciutats i acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà. A aquesta transformació dels llogarets en ciutats és al que cridem revolució urbana.En aquest període es va desenvolupar l'escriptura.
 • 476 BCE

  EDAT MITJANA

  EDAT MITJANA
  L'Edat Mitjana és el període històric de la civilització occidental comprès entre el segle V i el XV. El seu inici se situa l'any 476, l'any de la caiguda de l'Imperi romà d'Occident, i el seu final en 1492, any en el qual Colón va arribar a Amèrica. Aquesta és la divisió temporal més estesa, però també es data com a any final de l'Edat Mitjana 1453, any que va caure l'Imperi bizantí, Gutenberg va inventar la impremta i va acabar la Guerra dels Cent Anys.
 • 1492

  EDAT MODERNA

  EDAT MODERNA
  La Edad Moderna fue una época de gigantescos cambios en los campos políticos, sociales, económicos, culturales y científicos, que sentaron las bases del mundo tal y como hoy lo conocemos. Marcó un alejamiento del oscurantismo religioso que imperó en Occidente durante la Edad Media.
 • EDAT CONTEMPORANEA

  EDAT CONTEMPORANEA
  L'Edat Contemporània és una de les que més intensa i ràpidament ha canviat el món des dels orígens de la humanitat. Ja en els seus començaments, en l'anomenada Era de les Revolucions, des de finals de segle XVIII fins a mitjans de l'XIX, s'observava una transformació profunda en l'econòmic, social i polític, en comparació amb l'herència medieval i moderna.