Etapes de la història jordi coll palau 1E

 • Period: 120,000 BCE to 10,000 BCE

  PALEOLÍTIC

  El paleolític es caracteritza, a grans trets, per la utilització d'instruments grossos, pesants, difícils de manejar i, en general, mal treballats
 • 10,000 BCE

  Descobriment agricultura

  Descobriment agricultura
 • Period: 10,000 BCE to 4000 BCE

  NEOLÍTIC

  El neolític és un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  EDAT DELS METALLS

 • 2500 BCE

  Descobriment escriptura

  Descobriment escriptura
 • Period: 2500 BCE to 473

  Edat antiga

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana.
 • 473

  Caiguda de Roma

  Caiguda de Roma
 • Period: 473 to 1492

  Edat Mitjana

  L’edat mitjana o edat medieval és el període intermedi de la història d'Europa enmig de l'edat antiga i l'edat moderna.
 • 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
 • Period: 1492 to

  Edat moderna

  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa.
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
 • Period: to

  Edat contemporània

  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució Francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat.