ETAPES DE LA HISTORIA

 • 50,000 BCE

  PREHISTORIA

  PREHISTORIA
  La prehistòria és el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys. El final de la prehistòria varia d’un lloc a un altre perquè l’escriptura no va sorgir al mateix temps a tot arreu.
 • 10,000 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  El paleolític és la primera etapa de la prehistòria i la més llarga. S’estén des de l’aparició dels primers éssers humans, fa uns cinc milions d’anys, fins a la invenció de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 7000 BCE

  Neolític

  Neolític
  Fa uns 10.000 anys, a l’Orient Mitjà, els éssers humans van aprendre a conrear plantes i a domesticar animals, i, com a conseqüència d’això, la seva manera de viure es va transformar.
 • 5000 BCE

  Edat dels metalls

  Edat dels metalls
  Fa uns 7.000 anys, els éssers humans van començar a fabricar objectes de metall. Primer es va utilitzar el coure; després el bronze, un aliatge d’estany i coure més resistent, i més tard es va fer servir el ferro, un metall encara més dur. L’ús dels metalls va permetre elaborar tota mena d’estris: armes, eines, adornaments...
 • 3000 BCE

  Edat antiga

  Edat antiga
  L'Edat Antiga o De l'Antiguitat és un període tradicional, àmpliament utilitzat en la periodització de la història humana, definit per l'aparició i desenvolupament de les primeres civilitzacions que tenien escriptura, anomenades així "civilitzacions antigues". Tradicionalment ha estat el període inicial de la història mateixa, iniciat amb la invenció de l'escriptura, precedit per la prehistòria
 • 476

  Edat mitjana

  Edat mitjana
  Aquesta època comprèn deu segles, un enorme espai de temps, per la qual cosa al seu torn se subdivideix en Alta Edat Mitjana i Baixa Edat Mitjana. L' Alta Edat Mitjana comprèn el període del segle V al segle X, un total de cinc segles caracteritzats per la lluita per la supremacia dels tres imperis coetanis: el bizantí, l'islàmic i el carolingi.
 • 1492

  Edat moderna

  Edat moderna
  L'Edat Moderna és el tercer dels períodes històrics en què la història universal, entre els segles XV i XVIII, es divideix convencionalment. Cronològicament alberga un període els inicis del qual es poden fixar a la caiguda de Constantinoble (1453) o al descobriment d'Amèrica (1492), i el final del qual es pot situar a la Revolució Francesa (1789) o al final de la dècada anterior
 • Edat contenporania

  Edat contenporania
  L'Edat Contemporània és el nom amb què es designa el període històric entre la Declaració d'Independència dels Estats Units o la Revolució Francesa, i avui. Comprèn, si es considera el seu inici en la Revolució Francesa, un total de 232 anys, entre 1789 i l'actualitat. En aquest període, la humanitat va experimentar una transició demogràfica