Etapes de la historia.

By Monica7
 • 476

  Caiguda del Imperi Roma

 • Period: 476 to Sep 22, 1301

  Edat mitjana

 • Period: 476 to Sep 22, 1100

  Edat mitjana alta

 • Period: 476 to Sep 23, 710

  Regne visigodi

 • Sep 23, 710

  Invasió dels musulmans

 • Period: Sep 23, 1001 to Sep 23, 1301

  Art Románic

 • Sep 23, 1099

  Les croades

 • Period: Sep 22, 1101 to Sep 22, 1492

  Edat mitjana baixa

 • Period: Sep 23, 1101 to Sep 23, 1301

  Art gotic

 • Sep 23, 1238

  Jaume I

 • Sep 23, 1452

  Caiguda del imperi Romà d'Orient

 • Sep 23, 1452

  Invensió de la imprenta

 • Sep 23, 1492

  America

 • Period: Sep 23, 1501 to

  Renaixement

 • Sep 28, 1510

  Reforma protestante

 • Sep 28, 1560

  Contrarreforma

 • Period: to

  El Barroc

 • Expulsió dels moriscos

 • Period: to

  Neoclassicisme

 • Independencia E.U.A

 • Revolusio francesa

 • Period: to

  Romanticisme

 • Period: to

  Realisme

 • Period: to

  Modernisme

 • La primera Guerra Mundial

 • La revolucio russa

 • La guerra civil

 • Period: to

  Postguerra