Espanya i Catalunya al segle xix: la construcció d'un règim liberal

 • Period: 2020 BCE to 2000 BCE

  Pintor de la cort

  Nomenat pintor de la Cort el 1775, va retratar multiples escenes de les families de Carles lll i de Carles iv, i tambe personatges de la noblesa espanyola.
 • Camarilisme

  L'existència d'una camarilla integrada per sectors del la noblesa, l'exèrcit i els alts càrrecs del clero, que exercia una gran influència en la Cort en benefici propi.
 • Period: to

  Monarquia constitucional

  Va consolidar el triomf del liberalisme.
 • Tractat de Fontainebleau

  Tractat de Fontainebleau
  La firma del Tractat de Fontainebleau va permetre que les tropes franceses travessessin Espanya per envair Portugal, aliada dels britànics.
 • Period: to

  Resistència popular

  Es van formar guerrilles per fustigar els francesos.
 • Period: to

  Guerra del Francès 1808-1814

  Va ser el desencadenament de la crisi de l'Antic Règim a Espanya, que va culminar en un proces de construcció de l'Estat liberal durant el regnat d'Isabel. (1833-1868)
 • La constitucio del 1812

  La constitucio del 1812
  La constitució va ser aprovada el 1812 coneguda con "la pepa" ; establia la sobirania nacional, la divisió de poders i el sufragi universal masculi i reconeixia àmplies llibertatas individuals.
 • Guerra Carlina

  Guerra Carlina
  Es van posar en lloc dos models d'Estat: l'absolutista, defensat pels carlins, i el liberal, amb el suport dels isabelins.
 • Sufragi censatari

  Sufragi censatari
  Donava el vot només a l'1% de la població; a més a més, els resultats es falsejaven de manera sistemàtica a favor del partit en el poder.
 • Corts de Cadis 1812

  Corts de Cadis 1812
  El primer intent d'instaurar un règim constitucional a Espanya va tenir lloc durant la Guerra del Francès. El fet que el tron espanyol estigués ocupat per un germà de Napoleó Bonaparte va motivar la formació d'unes juntes Reunides a Cadis.