EIX CRONOLÒGIC_REVOLUCIONS BURGESES

By Joan_
 • Period: to

  Revolució Anglesa

  La revolució anglesa és el període de la història del Regne d'Anglaterra que te durada des de 1642 fins al 1688. Abarca des del final del regnat de Carles I d'Anglaterra, pasa por la República Britànica i el Protectorat anglès d'Oliver Cromwell i finalitza amb la Revolució Gloriosa, que destitueix Jacobo II.
 • Period: to

  MONTESQUIEU

  Charles Louis de Secondat el baró de Montesquieu va ser un filòsof i jurista francès el qual es el causant i cemtre del moviment intel·lectual i cultural conegut com la Il·lustració.
 • Period: to

  GUERRA DE SUCCECIÓ

  La Guerra de Successió Espanyola va ser un conflictte bèl·lic internacional que, a més d'afectar el conjunt d'Europa, va afectar també la Guerra de la reina Anna a l'Amèrica del Nord, al igual que les accions dels pirates i corsaris a les costes de l'Amèrica
 • IL·LUSTRACIÓ

  La Il·lustració va ser un moviment cultural i intel·lectualque va néixer a mitjans del segle XVIII i va durar fins als primers anys del segle XIX.
 • Period: to

  REVOLUCIÓ AMERICANA

  La independització de les colonies i natius contra el domini i opressió dels anglesos sobre tota Amèrica
 • Period: to

  REVOLUCIÓ FRANCESA

  La Revolució Francesa va ser un procés social i polític que es va desenvolupar a França entre 1789 i 1799 les principals conseqüències del qual van ser l'abolició de la monarquia absoluta i la proclamació de la República, eliminant les bases econòmiques i socials de l'Antic Règim.
 • DECLARACIÓ DELS DRETS DE L'HOME I EL CIUTADÀ

  La Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà fou un text votat per l'Assemblea Nacional Constituent francesa el 26 d'agost de 1789 com a primer pas per redactar una Constitució. Defineix la igualtat de tots els homes i recull el conjunt de drets individuals i col·lectius dels ciutadans.
 • DECLARACIÓ DELS DRET DE LA DONA I LA CIUTADANA

  La Declaració dels drets de la dona i de la ciutadana és un text jurídic francès que exigeix la plena assimilació legal, política i social de les dones, redactat el setembre del 1791 per Olympe de Gouges.
 • Period: to

  EPOCA DEL TERROR

  El Regnat del Terror va ser un període de dos anys a la Revolució Francesa comprès entre 1793 i 1794, caracteritzat per una brutal repressió en forma de terrorisme organitzat per Robespierre
 • Period: to

  GUERRA DEL FRANCES

  La Guerra del Francès va ser un conflictte bèl·lic entre Espanya i el Primer Imperi Francès que va començar l'any 1808 amb l'entrada de les tropes napoleòniques a Espanya I va acabar al 1814 amb el retorn de Ferran VII al poder.
 • RESTAURACIO ABSOLUTA

  La Restauració absolutista a Espanya és el període de la història d'Espanya que s'estén entre els anys 1814 i 1833, en el curs del qual es restableix a Espanya la Monarquia Absoluta Borbònica
 • REVOLUCIO DE 1830

  La Revolució de 1830 va ser un procés revolucionari que va començar a París, França, amb la denominada Revolució de Juliol o les Tres Glorioses jornades revolucionàries de París que van portar al tron ​​a Luis Felipe I de França
 • Period: to

  REGNAT D'ISABEL II

  El regnat d'Isabel II d'Espanya és el període de la història d'Espanya en que l'estat es constitueix com una monarquia constitucional després de la mort de Ferran VII de Castella i crea la constitució espanyola del 1837
 • REVOLUCIO 1848

  La Revolució francesa va ser un conflictte social i polític, que va convulsionar França i, altres nacions d'Europa que enfrontaven partidaris i opositors del sistema conegut com l'Antic Règim.
 • UNIFICACIO D'ITALIA

  La Unificació italiana va ser el procés històric que, al llarg del segle XIX, va portar a la unió dels diversos Estats en què la península itàlica estava dividida
 • UNIFICACIO D'ALEMANYA

  La unificació d'Alemanya va ser un procés històric que va tenir lloc a la segona meitat del segle XIX a Europa Central i que va acabar con la creació de l'Imperi alemany juntament Estats independents fins aquell moment