Eix Cronològic

Timeline created by Keren22
In Music
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  476

  Edat Antiga (Mesómedes de Creta)

  L'Edat Antiga està dividida per: Egipte, Grècia i Roma.
  La música d'Egipte era vocal acompanyada per instruments de corda,vent i percussió, no hi havia registre de música escrita i danses funebres.
  La música de Grècia era egipte+ unió de poesía i música (com l'art dels Deus), ritmes marcats i escales modals. Aristòtil deia que la música com educació ajudava als adolescents.
  La música de Roma era semblant a la dels grecs+ música amb fins militars, religiosos i d'oci, més riquesa en instruments.
 • Period:
  476
  to
  1453

  Edat Mitjana (Leonin i Perotin)

  El cristianisme s'expandeix juntament amb la seva música, el sistema social canvia d'esclavista a feudal, de cultura grega i romana per la teocèntrica, nova organització en la societat. Tenim música religiosa i profana. Dins de la religiosa trovem: Cant gregorià, Guido d'Arezzo i Ars Antiqua i Nova. En la música popular hi distingim dos tipus d'interprets, els trovadors (poetes-compositors) i els joaglars (artistes ambulants-intértrets).
 • Period:
  1453
  to

  Renaixement (Claudio Monteverdi)

  Creació del violí. Època on l'antropocentrisme i l'helicentrisme prenen importància. Hi ha avanços tecnològics, culturals i científics, la burgesia pren importància. Hi ha música religiosa, profana i òpera.
  Religiosa: predomina la música vocal, utilitzen el llatí i pentagrames.
  Profana: ús de la llengua vulgar, apareixen els nobles (paguen per la música), noves formes músicals com la danza.
  Òpera: la Dafne va ser la primera i hi va ser representada en 1598.
 • Period: to

  Barroc (Arcangelo Corelli)

  Període de monarquies absolutistes, noves rutes comercials, desenvolupament de la filo i ciència, art com a propaganda, hi ha varis artistes en diferents països. Veus acompanyadas d'instruments per donar suport harmònic, el violíes torna l'instrument estrella, tècnica desenvolupada, música més instrumental, sorgiment de les orquestres, es creen repartoris religiosos, nous estils de música instrumental, com els concertos o les fugues. L'Òpera es divideix en dos, la seria i la bufa.
 • Period: to

  Classicisme (Ludwig van Beethoven)

  Període de la ilustració, la burgesia comença a ascendir, les famílies adinerades consumien art. La melodia es l'element principal, frases musicals de 8 i 16 compassos dividides en 2 semifrases, harmonies més senzilles, creixia el número d'interprets i instruments en orquestres. La sonata es la nova forma musical més important, té tres parts (exposició, desenvolupament, reexposició). Hi ha música de cambra, el piano pren importància. Ópera estil preferit de la noblesa.
 • Period: to

  Romanticisme (Richard Wagner)

  L'art pren encara més importància. L'artista crearà per a la burgesia, la qual triomfarà a la societat. Hi ha música instrumental, que es l'art romàntic ideal, aparició de nous instruments, com el Saxo. Prefereixen el violí i el piano. Música vocal, pren menys importància però sorgeixen nous estils. L'Òpera es l'espectacle preferit per la burgesia, tractaven dos temes: temàtica popular amb problemes reals sentint-se fàcilment identificats i legendes, històries sobrenaturals i mitologies.
 • Period: to

  Segona Meitat s.XIX (Claude Debussy)

  Sorgeixen tres tipus de corrents paral·leles que duren fins entrat el s.XX. Aquestes corrents son: els nacionalismes, postomanticisme i l'impresionisme.