Eix Cronològic

By kawhei
 • Guerra del Francès

  Guerra del Francès
  La seva causa va ser per les abdicacions de Baiona. Josep I Bonaparte, rei i la insurrecció popular del 2 de maig del 1808. Es va iniciar amb el buit de poder, que es l’incapacitat de les autoritats per enfrontar-se a la invasió, la formació de juntes → Junta Suprema Central i la resistència popular: guerrilles i setges.
 • Constitució de Cadis

  Constitució de Cadis
  Això va servir per al reconeixement de drets individuals: l'educació, la llibertat d'impremta, la inviolabilitat del domicili, la llibertat i la propietat. A més el catolicisme és la única confessió religiosa permesa.
 • Restauració a l'Absolutisme

  Restauració a l'Absolutisme
  Va ser la tornada de Ferran VII (març del 1814): derogació de la legislació de Cadis. Hi va haver una persecució de liberals i restabliment de l’Antic Règim pronunciaments liberals. La situació econòmica era greu.
 • Trienni Liberal

  Trienni Liberal
  Va ser el pronunciament de Riego, Ferran VII jura la Constitucuió del 1812, també fan reformes liberals. Enfronten al rei, l’Església, els nobles i els pagesos i aixecaments reialistes a Catalunya.
 • Decada Ominosa

  Decada Ominosa
  Va ser l’actuació de la Santa Aliança i els Cent Mil Fills de Sant Lluís (1823), restauració de Ferran VII i tornada a l’absolutisme, persecució dels liberals i pronunciaments, descontent de la noblesa, el clero i els pagesos. la Guerra dels Malcontents (1827), van tenir greus problemes econòmics i problema dinàstic: carlins i isabelins. Es va morir Ferran VII
 • 1r Guerra Carlina

  1r Guerra Carlina
  Es van enfrontar isabelins i carlins. Els carlins defensaven l’Antic Règim i la monarquia absoluta. El seu suports socials: la noblesa rural, el clero i la pagesia.Els isabelins proposaven l’abolició de l’Antic Règim i la implantació d’un Estat liberal. El seu suports socials: l'alta noblesa, els funcionaris, la burgesia i les classes urbanes. Es divideix en tres etapes: 1833-1836:expansió i victòries carlines, 1836-1840:victòria liberal 1846-1849:Guerra dels Matiners a Catalunya
 • Dècada Moderada

  Dècada Moderada
  Bases ideològiques: liberalisme doctrinari (llei i ordre). Constitució del 1845. Els suports socials van ser: burgesia terratinent, corona, part de l’exèrcit, Església. La Institucionalització de l’Estat: Centralisme, Uniformisme. Concordat amb la Santa Seu. Reforma de l'administració. Reforma fiscal i jurídica (Codi Penal). Creació de la Guàrdia Civil.
 • 2n Guerra Carlina

  2n Guerra Carlina
  Es van enfrontar isabelins i carlins. Els carlins defensaven l’Antic Règim i la monarquia absoluta. El seu suports socials: la noblesa rural, el clero i la pagesia.Els isabelins proposaven l’abolició de l’Antic Règim i la implantació d’un Estat liberal. El seu suports socials: l'alta noblesa, els funcionaris, la burgesia i les classes urbanes. Es divideix en tres etapes: 1833-1836:expansió i victòries carlines, 1836-1840:victòria liberal 1846-1849:Guerra dels Matiners a Catalunya
 • Bienni Progressista

  Bienni Progressista
  Govern progressista. Espartero s'ocupa de la presidència mentre O'Donnell és nomenat ministre de la guerra. Desamortització de Madoz. Apareixen els primers diputats demòcrates al parlament. Es restauren els principis progressistes, la milícia i la llei de municipis, llei de ferrocarrils.Es projecta una nova constitució, coneguda com la "Non Nata”, no arribo a promulgar-se.El pla de reformes econòmiques era molt ambiciós, tenia com a objetiu impulsar l'economia i la industrialització.
 • Crisis del Moderantisme

  Crisis del Moderantisme
  Governs unionistes (1856-1863): Estabilitat política i creixement econòmic. Política exterior de prestigi: Indoxina, Mèxic i el Marroc.
  Governs moderats (1863-1868): Autoritarisme del govern i repressió de l’oposició.1866: crisi econòmica. Pacte entre unionistes, progressistes i democràtics per derrocar Isabel II
 • La Primera Republica

  La Primera Republica
  La República va ser proclamada per unes Corts en què no hi havia una majoria de republicans.Les idees republicanes tenien un suport social escàs i comptaven amb l'oposició dels més poderosos del país.Això va provocar una enorme inestabilitat política.Hi van haver 4 presidents en un any: Figueras, Pi i Margall, Salmerón i Castelar.Hi va haver una sèrie de reformes força radicals:Supressió impost de consums,eliminació de les cinquenes,reglamentació del treball infantil,abolició de l'esclavatge,etc