Edat Mitjana

 • 476

  Caiguda de l'Imperi romà

  Caiguda de l'Imperi romà
 • Period: 476 to Apr 7, 1500

  Edat Mitjana

 • Period: 476 to Apr 7, 1100

  Alta Edat Mitjana

 • Apr 7, 600

  Monarquia Visigoda

  Monarquia Visigoda
 • Apr 7, 711

  Invasió musulmana a la península

  Invasió musulmana a la península
 • Apr 11, 1100

  S.VII Amor cortes

  S.VII Amor cortes
  Amor cortes (o fina amor) es el nmom que rep el ritual amoros expressat al génere de la canço. Trocem a : Guillem de Cabestany, Guillem de Bergueda,...
 • Period: Apr 7, 1101 to Apr 7, 1479

  Baixa Edat MItjana

 • Apr 11, 1200

  Literatura de cavallers S.XIII

 • Apr 11, 1200

  Croniques i cavallers s.XIII

  Llibre dels fets de Jaume I (s.XIII)
  Cronica dle rei en Pere (S.XIV) ->Bernat Desclot
  Cronica escrita per Ramon Muntaner (s.XIV)
  Cronica escrita pel rei Pere el Cerimonios(s.XIV)
 • Apr 11, 1232

  Ramon Llull

 • Apr 7, 1238

  Conquesta de Valencia

  Conquesta de Valencia
 • Apr 11, 1327

  Francesc Eixemenis

 • Apr 11, 1340

  Bernat Metge

 • Apr 11, 1350

  St.Vicent Ferrer

 • Apr 11, 1352

  Anselm Turmeda

 • Apr 11, 1400

  Ausias March

  Ausias March
  El situem al Segle d'Or d eles lletres valencianes on trobem certa renovació de l'amor cortes gracies a Dante Alighieri i Francesco Petrarca. Ausias March es el poeta valencia que reix per damunt de tots.
 • Apr 11, 1405

  Joanot Martorell

  Joanot Martorell
  Autor de Tirant lo Blanch
 • Apr 11, 1433

  Joan Rois de Corella

  Joan Rois de Corella
  Esta considerat com un modern escriptor medieval al segle d'Or de les lletres valencianes. ES importaant per ña qualitat de la seua obra, per la varietat de temes i generes que tracta, pel seu domini de l'estil i traduccions molt cultes. INcorpora noves caracteristiques renaixentistes de influencia italiana amb elements personals i originals...
 • Apr 7, 1450

  Invenció de l'imprempta

  Invenció de l'imprempta
 • Apr 7, 1452

  Caiguda de l'imperi romà a Orient

  Caiguda de l'imperi romà a Orient
 • Apr 11, 1492

  Descobrimert d'America

  Descobrimert d'America
 • Fundació Ordre de Sant Benet

  Fundació Ordre de Sant Benet