CHARLES DARWIN

 • NAIXEMENT

  Shrewsbury, Anglaterra
 • Period: to

  Darwin comença a estudiar medicina

  el pare de Darwin l'envia a la Universitat d'Edimburg per estudiar medicina . Darwin abandona després de dos anys , espantat en haver de dissecar un cadàver humà.
 • Period: to

  Estudia teologia

  Estudia teologia al Christ 's College , Cambridge , per ser pastor .
 • Period: to

  Embarca al vaixell "Beagle".

  1 Jan 1831 - 1 Jan 1836 Darwin embarca al vaixell d'investigació " Beagle " (com a naturalista) amb el que dóna la volta al món en 52 mesos . Pren nombrosos apunts de zoologia i geologia , escriu un diari de 770 pàgines i torna a Europa amb uns 5.400 espècimens , així com tortugues vives de les illes Galápagos .
 • Elaboració de la noció de selecció natural

  Elabora la noció de selecció natural , segons la qual els individus que hereten les característiques més adequades a l'entorn són les més aptes per sobreviure .
 • Es casa

  Es casa amb la seva cosina Emma Wedgwood .
 • Publica " Zoology of the Voyage of the Beagle " .

  Publica " Zoology of the Voyage of the Beagle " .
 • Desenvolupa la teoria de l'evolució

  Desenvolupa la teoria de l'evolució. El document no es publica mentre Darwin segueix treballant en l'elaboració de les seves idees .
 • Publica " On the origin of species "

  Publica " On the origin of species " , que exposa la teoria de l'evolució per selecció natural . El llibre provoca una enorme controvèrsia .
 • Publica " Descent of man"

  1 Jan 1871 Publica " Descent of man" en la qual aplica la teoria de l'evolució a l'ésser humà . Darwin argumenta que els homes i els simis descendeixen d'un avantpassat comú.
 • Mor

  Darwin mor a conseqüència d'uns atacs d'una malaltia misteriosa.